Referat fra generalforsamling Motor Sport Sønderjylland Den 22.februar 2018

20 stemmeberettigede tilstede + 1 fuldmagt givet til formanden.

Dagsorden:

 1. Viktor Jensen valgt til dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
 2. Formandens beretning fremlagt og enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab fremlagt og godkendt.
 4. Der er ikke ekskluderet medlemmer i 2017.
 5. Forslag til ændring af vedtægter enstemmigt vedtaget.

5.1.   § 7  således at klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

5.2.   § 5 stk a og stk b  tilrettes fakta så årskontingent følger kalenderåret og  § 8 vedr. generalforsamling slettes  parentesen, da den er uaktuel.  

5.3.   Orientering om sammenlægning af Fart med Fornuft og MotorSportSønderjylland, således at Fart med Fornuft fremover kører som en aktivitet i  klubben. Deltagerne meldes ind i klubben i den periode de deltager. Det får ingen økonomisk betydning for hverken deltagere eller klubben. Sammenlægningen skyldes uoverensstemmelser med skat om gebyrer og moms. 

 1. Kontingent uændret.
 2. Karin Niebuhr valgt til formand. Valgt for 1 år.
 3. Karin Niebuhr valgt som baneudvalgsformand for 2 år.
 4. Til bestyrelse blev valgt Lisbeth Nissen for 1 år og Leif Jensen for 2 år. Grundet vedtægtsændringen skal der ikke vælges flere.
 5. Som suppleanter valgtes Ulrich Kristensen og Jørgen Rasmussen.
 6. Som revisorer valgtes Tonny Lund og Gudrun Larsen. Som suppleant Jørgen Rasmussen.

Spørgsmål vedr. madpakker, arbejdsweekend på banen og betaling ved baneløb, bedes rejst på officials mødet den 10.marts.

Referent Lisbeth Nissen

 

Formandens beretning

Endnu et år er gået i klubben og vi skal nu i gang med klubbens 15. sæson. Det er gået stærk siden klubben blev dannet tilbage i 2003 og der er sket mange ting siden dengang.

Men til en generalforsamling er det jo ikke sådan at man kigger tilbage på hele klubbens historie men kun kigger tilbage på det år eller den sæson, der er gået og herefter kigger lidt frem på den nye sæson, hvor man gerne ville have en krystalkugle, så man kunne forudse, hvad der vil komme af opgaver i det kommende år.

 

Hvad er der så sket i klubben i løbet af 2017.

 

Carbuster.

Lad mig starte med carbuster, som nu er med i klubben for 4. år.

De har igen kørt nogle gode løb på carbuster-banen i Skærbæk, og I må ikke snyde jer selv for den oplevelse, det er at overvære et løb på jordbanen, hvor de kører. Selv ikke den meget våde sommer i 2017 kunne afholde dem fra at køre race. Næ, næ man sætter blot en gummiged til at skrabe mudderet væk, så godt det lader sig gøre, og så fortsætter man. Og hold da op, hvor bliver man dejlig beskidt, når man er med til sådan et løb. Carbuster havde et fint år i 2017 og her ser vi bestemt frem til et godt år i 2018-sæsonen, hvor der atter køres både danske og tyske løb af deres racesæson.

 

Gokartbanen i Skærbæk – DRIFTSFORENINGEN SKÆRBÆK udlejningsdelen og racekart-afdelingen.

I 2015 overtog Johnny Berthelsen, der var formand for race-afdelingen,også direktørposten for udlejningsdelen så det hele blev samlet under et. Det blev dog en opgave, der tog al den fritid, som Johnny har og hvis han skulle have lidt tid sammen med familien, ville han gerne af med udlejningsdelen igen og koncentrere sig om raceafdelingen. Bestyrelsen i Skærbæk pegede herefter på Leif Jensen fra Skærbæk, som herefter overtog denne post efter Johnny.

Den daglige drift i udlejningen har været klaret af en ansat samt nogle medhjælpere. Der er i den forløbne sæson blevet trukket meget store veksler på alle – både i gokartudvalget og på de andre frivillige, der er på gokartbanen, og den situation skulle gerne ændres så hurtigt som muligt, så de, der allerede nu laver et stort arbejde for banen, ikke bliver trætte af det og ikke mere har al den tid, der efterhånden skal bruges.

Der skal helst ske noget godt hele tiden og vi har på gokartbanen indenfor de seneste år fået nyt dommertårn og nyt sikkerhedshegn og som jeg fortalte sidste år vil vi meget gerne forsøge at udvide banen. Der er derfor sat gang i at forsøge at skaffe midler til dette. Asfalt er dyrt, så vi skal ud og skaffe mindst 350.000 kr til nyt asfalt, men vi er fortrøstningsfulde og håber, at det lykkes at skaffe pengene.

Der er skaffet 100.000 kr fra Syd Energi og de står på en konto til os, når vi aflægger regnskab for det arbejde, der når at komme i gang her i 2018. Så resten af pengene skal også skaffes.

Der skal naturligvis køres løb på gokartbanen i 2018 og der er også udlejet hele weekender til andre aktiviteter og med de forbedringer der er lavet, håber vi at endnu flere vil komme og benytte banen.

Vi har dog i 2017 været meget ramt at VAND fra oven. Banen lignede rigtig mange gange en swimmingpool og ikke en gokartbane og det har naturligvis kostet på indtægtssiden. Der kommer ikke rigtig nogen, når der ikke kan køres. Så vejret har bestemt ikke været med banen i Skærbæk.

 

FART MED FORNUFT

Vi er fortsat med kurset Fart med Fornuft i klubben – og det er selvfølgelig et område, som vi skal fortsætte med også fremover. Kurserne i 2017 har været godt afviklet men kræver også, at vi hele tiden gør opmærksomme på kurset blandt unge mennesker. Afviklingen i 2017 foregik heldigvis igen uden de store skader på hverken personer eller materiel og også med en betragtelig fremgang i deltagerantal Og det endte med at gå så godt at der måtte laves et ekstra kursus for at alle kunne komme med.

Der er igen lavet en rigtig god aftale med Sønderjysk Forsikring og de har nu udvidet deres dækningsområde, så de er med op til Vejle og også hele Fyn er nu med, fordi Sønderjysk Forsikring har fået endnu et kontor. Et kontor der er beliggende i Odense og mon ikke også, at det  kan give flere kursister til os.

Vi vil naturligvis meget gerne ud i hele landet kurset og med tilbuddet omkring billigere forsikring, og vi har derfor forhørt os rundt omkring for at se, hvad vi kan gøre for at få det landsdækkende

Vi har haft kontakt til OK Benzin, som tidligere har været med-sponsor på kurset. Vi havde tidligere talt om, at de måske havde mulighed for at være behjælpelig med at skaffe kurset ud i hele landet. Desværre er dette endnu ikke muligt men vi vil naturligvis stadig arbejde på det.

Vi har også tidligere arbejdet på at få Aabenraa kommune med som sponsor på kurset. Det har jo desværre ikke været muligt.

Men udover det jeg her kan fortælle jer, har Jørgen Rasmussen også lige et lille indlæg omkring Fart med fornuft efter denne beretning.

 

BANE:

2017 har været en spændende sæson. 4 løbsweekender ( 5 weekender, når vi tæller DHB med i dette antal)  afviklet på PP, hvoraf det ene løb indeholdt et aftenløb.

Endnu engang var det spændende om løbet i september kunne afvikles som et aftenløb, da der igen gik meget lang tid inden vi hørte fra kommunen, som hvert år skal søges, når vi gerne vil flytte et enkelt løb 4 timer.

Vi var jo meget spændte på om tilladelsen kom men efter en næsten uudholdelig ventetid kom tilladelsen til at flytte vores septemberløb 4 timer, så vi igen kunne køre aftenløb.

Efter erfaringerne med ikke ret meget lys på bilerne de første år med aftenløb, ( ikke godt i 2015 lidt bedre i 2016) var der nu kommet mere lys på og det blev løbet ikke mindre spændende af. Blot blev det nu muligt at skelne de forskellige deltagere fra hinanden. Og det var rart både for tilskuerne, banens officials og ikke mindst for kørerne.

 

Et af løbene på PP blev, som tidligere fortalt – DHB og det var naturligvis en udfordring for os. Vi enedes hurtig om at forsøge at holde aftalerne omkring arrangementet med færre implicerede end året før og DHB blev en succes med motorsport på en lidt anden både end vi plejer – men sjovt og festligt det var det og med en masse søde og rare mennesker, der blot ville have fest og farver. Ingen tvivl om at udfordringen omkring DHB er stor. I modsætning til det første år kørte vi i 2017 udelukkende drifting, 201 m, brænderplads og kåring af årets flotteste bil. Det er jo ikke den slags arrangement, vi er så vant til at lave, men heldigvis havde både deltagere og publikum en strålende weekend.

Vi forsøger igen her i 2018 med DHB– vi er blevet klogere på mange områder – og vi håber naturligvis på et godt resultat. 2017 viste, at det er muligt at afvikle et arrangement af den art på Padborg Park.

 

Drifting

Drifting er kommet for at blive i MSS. Mange er blevet faste medlemmer af MSS.  De afholder mange arrangementer rundt i DK og et enkelt arrangement i Sverige og så er de naturligvis også en stor del af DHB. Til alle drift-arrangementer er der MSS medlemmer med og det er helt bestemt den vej, vi gerne vil gå – nemlig at alle er organiseret under en klub og dermed under DASU, så det bliver afviklet til alles tilfredshed. Det var svært at få plads til drifterne på andre danske baner, men der blev afviklet en enkelt afdeling af deres mesterskab på banen i Sturup, Sverige. Der har også været MSS folk med i afviklingen alle de steder, hvor der er blevet kørt og jeg er sikker på, at det også fremover bliver en god oplevelse for både deltagere og tilskuere.

 

Vi skal også videre med at forsøge at lave streetrace og her er der stadig forhandlinger i gang med kørere, der gerne vil køre gadeløb.

 

Vi blev i foråret 2016 spurgt, om vi ville være behjælpelige med at få tilladelse til at køre et 201 m løb på stranden på Rømø. Og også give en hånd med ved afviklingen. Det var en sjov udfordring, der var svær at sige nej til, og det resulterede i et rigtig sjovt og godt arrangement på Rømø, hvor vi kørte med biler fra 1947 og tidligere.

Dette arrangement gentog vi så i 2017 – nu blot med endnu flere tilskuere og nu også med både biler og motorcykler – så dette gav et rigtig fint samarbejde både med DASU og DMU, så det blev endnu en god oplevelse.

Vi var dog noget skeptiske, da landbetjenten fredag morgen – inden lørdagens løb –  sendte et billede af stranden – dvs et billede af den strand, der burde have været der. Vesterhavet havde nemlig besluttet sig for at gå helt op til klitterne, så det blev temmelig spændende om vi skulle til at afmelde løbet – men så – fredag eftermiddag trak vandet sig tilbage fra stranden og lørdag morgen kunne vi sætte banen op og begynde at køre på stranden kl. 11.

 

Det var igen en god oplevelse og den vil vi – i samme samarbejde – forsøge at gentage her i 2018.

Dog er arrangementet desværre blevet flyttet til samme weekend som Night Race køres på PP, så det bliver med andre hjælpere fra MSS end det plejer – for vi, der tidligere har hjulpet på Rømø,  skal til løb på PP.

Men det finder vi ud af. Det er blot en udfordring mere.

 

RALLY.

Klubben har endnu engang afviklet rally og som vi fortalte sidste år, er der desværre en nedgang i antallet af deltagere til mange af de rally-arrangementer, der er i hele landet.

Det har vi naturligvis også kunnet mærke her i MSS – men som vi også kunne fortælle sidste år, var der 5 klubber, der nu gik sammen om at afvikle et såkaldt torsdagsrally, hvor man blot kunne komme som almindelig bilist og forsøge sig på en rally-prøve på et lukket område. Her i MSS blev det specielt Marianne, der gik i gang med det store arbejde, der skulle til for at få disse arrangementer i gang. Heldigvis blev det en meget stor succes. Mange deltagere og enkelte nye medlemmer til klubberne

Så mon ikke mange af deltagerne er blevet bidt en lille smule af rally og nu skal til at køre rally for alvor.

Vi skal her i MSS afvikle en DM afdeling i rally i år – nemlig i Nordborg til oktober. Som nogen af jer sikkert har hørt, er der enkelte tidligere medlemmer fra MSS, der mener, at de vil lave en rally-klub i det sønderjyske udenom MSS og de har så spurgt, om de må få lov til at afvikle det rallyløb, som MSS har ansøgt.

Inden vi beslutter, hvad der skal ske med løbet, er det nødvendigt for os at finde ud af, hvad det egentlig er, de mener at ville lave. Ligeledes vil vi naturligvis gerne vide, om og fra hvornår deres klub er dannet og om den er blevet godkendt af DASU. En af stifterne af den nye klub er tidligere blevet støttet af MSS, da han opstillede til rally-udvalget i DASU i efteråret 2017, så det virker en smule underligt at man ikke vil tage en snak med MSS nu, hvor man åbenbart går udenom klubben.

Så omkring rally skal der naturligvis ske en drøftelse med bl.a. DASU. Vi vil naturligvis afvikle afdelingen af DM på bedste vis for kørerne.

 

Aktivitetsudvalg:

Når vi snakker med medlemmerne, bliver der ofte spurgt til, hvornår der igen er noget for medlemmerne, en del synes, at der bliver lavet alt for lidt. Når vi så spørger helt ind til, hvad det helt nøjagtigt er, de mener, ved man sjældent helt nøjagtigt, hvad det egentlig er, man efterspørger.

Derfor er det mit store ønske, at vores medlemmer får lyst til at lave et klubarrangement – uanset i hvilken afdeling – og så sender ideen videre til bestyrelsen. Jeg er sikker på, at vi meget gerne vil bakke et godt arrangement op – men man må regne med, at man selv og eventuelt andre, som kunne have samme ønske, bliver nødt til at være med til at lave arrangementet – det er ikke muligt for vores bestyrelse eller de forskellige udvalg at stå for alt i klubben. Vi er nemlig også alle frivillige med et privat-liv ved siden af.

Det kan måske lyde en smule tøse-surt, men det er slet ikke tilfældet. Men det skal helst være sådan, at arbejdet er nogenlunde sådan fordelt, at folk stadig har lyst til at være med.

Derfor er det nu op til medlemmerne at komme frem med, hvad det er man gerne vil.

Der er nemlig ingen tvivl om, at aktivitetsudvalget meget gerne vil lave noget for medlemmerne, men når der så er tilmelding, sker der desværre ofte det, at det ligger lidt tungt med dem.

 

I 2017 blev der endnu engang afviklet både bingo-banko og julefrokost. Tilslutningen til bingo-aftenen var god men tilslutningen til julefrokosten var ikke stor nok.

Tidligere har vi inviteret til glatførekursus, samme dag som bingo-banko, men desværre med alt for få deltagere – og kurset var endda ganske gratis for medlemmer – men det valgte vi altså at springe over i 2017.

Der blev inviteret til en gokart-dag og her var der en lille flok, der havde en virkelig sjov dag på gokart-banen i Skærbæk.

Hvis vi i klubben vil have flere aktiviteter, bliver vi altså nødt til at bakke op om det. Ellers bliver det for meget op ad bakke for aktivitetsudvalget.

Som en anden aktivitet kan nævnes, at vi allerede her i foråret 2018  har været med til Motorsportsmesse i Herning, hvor vi i MSS var sammen med Padborg Park. Det var sjove og is-kolde dage og vi fik snakket med rigtig mange mennesker.

 

TRACKDAY.

Der blev i 2017 afviklet track-days på Padborg Park sammen med banen og det vil fortsætte også i 2018.

Der er brug for udvidede køretekniske kurser for alle som gerne vil lære deres biler lidt bedre at kende.

 

Samarbejde med andre klubber og med DASU.

Vi har i 2017 – som tidligere – haft et godt samarbejde med andre klubber i DK.

Som stor klub har vi heldigvis rigtig mange dygtige officials i alle afdelinger i klubben. Det er derfor rigtig godt, at mange af dem også

giver en hånd med andre steder, hvor der køres motorløb. Samarbejdet med vores organisation DASU er også godt. Specielt tænker jeg her på Udviklingsudvalget i DASU, som har været meget velvillige til at være med til nye ting indenfor vores sport –nye tiltag, som slet ikke passer ind i de kasser, vi har været tilbøjelige til at de skulle passe ind i. Her har UU vist sig at være en rigtig god medspiller, så mon ikke vi snart skal til at finde endnu flere ting, de kan hjælpe os videre med.

Også dragracingudvalget i DASU har været med inde over for at hjælpe, så det har været rigtig positivt.

DASU fik til repræsentantskabet ny formand for bestyrelsen – indvalgt blev Henrik Møller Nielsen (og ja, det er Holgers søn).

Vi glæder os til samarbejdet med ham og håber at han kan bidrage med noget nyt og godt til vores sport. Han er bestemt ikke ukendt med sporten, da både han og hans familie er meget aktive indenfor motorsport.

Så ham ønsker vi naturligvis held og lykke med den store opgave og håber at han finder tid til at besøge landets klubber, så han kan høre, hvad der rører sig rundt omkring ude hos os.

 

Vi fik til efterårets repræsentantskabsmøde i 2016  indvalgt Helle Nielsen i Banesportsudvalget i DASU og vi fik samme år gen-indvalgt Henning Holst Jensen i DASU´s bestyrelsen.  

Desværre valgte Helle – efter en uoverensstemmelse med DASUs bestyrelse – at forlade BU i foråret 2017 og desværre har vi jo, som I ved,  mistet Henning Holst Jensen.

Vi skal derfor til repræsentantskabet her i 2018 meget gerne igen have indstillet folk fra MSS til de forskellige udvalg i DASU, så I må alle meget gerne tænke over, hvem der eventuelt kunne være emner, når den tid kommer.

Inden jeg slutter min beretning, vil jeg her gerne sige en stor tak til Helle og også en tak til Bjarne for deres arbejde for klubben. De har  begge valgt at udtræde af MSS´s bestyrelse for at bruge deres tid på anden måde.

Jeg vil også meget gerne rette en stor tak til Viktor og Jørn Iversen for deres store arbejde som klubbens revisorer. De har begge valgt at stoppe, så de skal naturligvis også have en stor tak – og en lille æske af noget mundgodt.

Tak til jer begge.

 

Jeg vil slutte min beretning for 2017 med en stor tak til vores medlemmer, dem der sidder i de forskellig  udvalg og i bestyrelse, og som bruger rigtig mange fritimer på klubben. Tak til alle, der meget ofte giver en stor hånd med og som møder op, hver gang en af afdelingerne i klubben kalder og her vil jeg gerne indskyde, at vi kan bruge mange flere, der har lidt tid til overs og sidst men ikke mindst  -tak til alle medlemmer for at være med i en aktiv klub. Ikke mindst de dygtige kørere, vi har i klubben. Mange af dem har opnået rigtig flotte resultater, både her i Danmark og i det store udland.

Dem er vi også stolte af i MSS.

Glæder mig til at komme i gang med 2018 sæsonen og møde jer alle sammen.

Karin Niebuhr, formand