Referat fra Generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamling  Torsdag d. 7. marts 2024

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
  Kevin Tygesen valgt
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse.
  Beretningen godkendt
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  Regnskab godkendt.
 4. Eksklusion af medlemmer
  Ingen eksklusioner.
 5. Behandling af indkomne forslag, se bilag 1
  Alle forslag godkendt.
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år.
  Kontingent uændret. Aktive medlemmer 800 kr, Alm medlemmer ( B medlem) 250 kr og ungdomsmedlemmer ( under 18 år) 500 kr.
 7. Valg af formand
  Karin Niebuhr genvalgt.
 8. Valg af udvalgsformænd
  Kim Conrad Hansen er foreslået.
  Generalforsamlingen er enige om, at bestyrelsen kontakter ham.
  Såfremt han vil påtage sig opgaven, stemmer generalforsamlingen for det.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Lisbeth Nissen og Leif Jensen genvalgt.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  Diana Klaa
 11. Valg af suppleanter
  Gudrun Larsen og Christian Jensen
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Gudrun Larsen og Frederik Kilsholm genvalgt.
  Allan Henckel valgt som suppleant.

 13. Ingenting drøftet under evt.


Referent Lisbeth Nissen