Info til alle medlemmer i alle motorklubber.

Hej

På repræsentantskabsmødet blev budgettet godkendt og det indebærer en stigning af kontingent på omkring 10% også licenserne stiger med 10-15%.
Jeg fremsender forslag til nye priser så snart jeg har modtaget de endelige priser hos DASU.
Men der bliver stigninger for 2014.
Venlig hilsen
Motor Sport Sønderjylland
Kasserer Jørgen Rasmussen
Grønningen 15
6230 Rødekro