DHL stafetten mangler hjælpere.

Onsdag den 23. august afholdes DHL stafetten Sønderjylland for tredje gang og vi forventer der deltager ca. 6000 fra hele landsdelen.

Til et arrangement af den størrelse, er der mange opgaver der skal løses. Til dette har vi brug for jeres hjælp. Arbejdet vil naturligvis være lønnet.

Der er forskellige opgaver på selve dagen (d. 23. august ca. kl.16-22) og i dagene op til og efter løbet. En stor del består i at hjælpe Komet udlejning med at opstille og nedtage de mange telte. Dette foregår primært i dag- og eftermiddags timerne.

Der er også opgaver i forbindelse med pakning og udlevering af madkasser og startnumre, vejvisning på løbet, depot til løbere, opstilling af løberuten, info-folk, løbende oprydning på dagen, passe toiletter, gå guider og meget andet.

Hvis du/I har lyst til at give en hånd med, bedes du/I kontakte mss.kasse@gmail.com hurtigst muligt.