Årsmøde for DEC mandag den 18. november kl. 18:00.

Som tidligere bebudet indbyder jeg herved til årsmøde for DEC mandag den 18. november kl. 18:00.

 

Frankie Jørgensen har været så venlig at lægge lokaler til, og Frankie Jørgensens forretning finder du på Sejrøgade 6, 8700 Horsens. Kontaktperson til Frankie på dagen er 26 79 80 47 – hvis du ikke kan finde vej.

 

Jeg har følgende dagsorden til mødet

 

1. Velkomst

2. Evaluering 2013

3. Koncept 2014

a. Reglement

b. Startpenge og gebyr for deltagelse

4. Løb 2014

5. TV 2014

6. Eventuelt

 

Frankie Jørgensen har lovet at sørge for kaffe og kage til mødet, som vel tager et par timer.

 Tilmelding til mig på mail (Jeg er på ferie fra tirsdag, så jeg kan ikke nås pr. telefon før søndag). Tilmelding gerne så hurtigt som muligt – og ikke senere end fredag den 15.

Med venlig hilsen

Holger Møller-Nielsen