Youngtimer – Møde med Henrik valentin

Youngtimer: Jeg havde i onsdags et spændende møde med Henrik Valentin, der er klassens repræsentant over for DASU. Jeg tilkendegav, at MSS støttede hans valg for indeværende sæson.
Jeg er enig med Henrik i, at vi skal have en vision om, at værne omkring klassens særpræg, og sammenholdet mellem kørerne. God stemning er vigtigt ved alle løb.
Vi er nok indstillet på, at der findes en ”klassens tekniske kontrollant”.
Der var også helt enighed om, at der ved alle stævner skal være rullefelt, indtil dette eventuelt kan afløses af loggerbox. Jeg pegede på muligheden af, at rullefeltet i fremtiden – også økonomisk – skulle bestyres af en slags køreforening.
Jeg gentog vort store ønske om, at startnr. i fremtiden afspejler klassen. En ide om, at alderen på Youngtimer bilerne gradvis skal sættes op, kunne jeg ikke støtte, men en ide om, at lave en klasse O, for mere specielle biler, synes jeg man skal arbejde videre med.
Alt i alt et godt møde, hvor vi glæder os til, at hilse på Henrik Valentin, når vi holder vores første klubløb den 20. april.
Holger Møller-Nielsen