Til alle baneofficials

Afsluttende møde for baneofficials- dec. 2015

Tom Pedersen fra Padborg Park og Banesportsudvalget i Motor Sport Sønderjylland havde inviteret til sæsonafslutning for baneofficials i lokalerne på PP d. 3.dec.

Mødet blev indledt med et velkommen til alle af formanden for banesportsudvalget Karin Niebuhr, som derefter gav ordet til Tom Pedersen.

Tom havde en stor tak til alle officials for deres indsats ved afviklingen af motorløb på PP og ikke mindst en tak, fordi de samme officials havde taget handsken op, da vi pludselig skulle afvikle en afdeling af vore klasser på Sturup Raceway i Sverige.

Tom fortalte herefter om bl.a. den nye promotorklasse DST og om de udfordringer, der har været i forbindelse med at få den nye klasse op at stå. Han var glad for den måde næsten alle havde taget imod klassen på og fortalte herunder, hvad der er af udfordringer og nye ting omkring vore klasser til næste sæson – også at der skal afvikles en afdeling af DST og Legend Car på en midlertidig bane – nemlig på Flyvestation Vandel, når der afvikles DHB.

Helt naturligt kom snakken også ind på vores Night Race i september, og her var der en del snak om, hvem der kunne se hvad og ikke mindst, hvem der ikke kunne se. Alle var enige om, at der var plads til enkelte forbedringer inden vi atter skal køre Night Race men også, at man var helt enige om, at der naturligvis igen skulle køres et aftenløb.

Herefter var der lidt snak frem og tilbage – og her blev blandt andet vore depoter og oplining debatteret. Tom kunne fortælle, at vi (godt nok efter nogle interne protester) var blevet enige om at flytte DST til hoveddepotet for også at kunne udnytte restauranten bedre. Hertil kom, at der skal stilles en flytbar tribune op foran restaurantbygningen. Opliningen var ganske glade for at de skulle ”hjem igen” men alle var også klar over, at det kunne give lidt rynkede pander hos de kørere, der i år havde snakket om, at det var alle tiders med oplining og tk- og licenskontrol i hoveddepotet.

Efter Toms indlæg var der linet op til en rigtig god middag, som Ole fra cateringen havde lavet til os. Hold da op, nogle store bøffer – og brun sovs, der kunne sidde fast på kartoflerne. Skønt.

 

Efter middagen blev der serveret lidt kaffe med julebag og formanden havde nu sit indlæg.

Det er i korte træk refereret herunder:

”Jeg vil gerne sige et par ord om den sæson, vi nu er ved at være helt færdige med. Men allerførst vil jeg gerne sige TUSIND TAK til Jer alle. Hvorfor nu det. Jo, for sidste år ved denne her tid blev jeg ringet op af Holger og Tom, der åbenbart sad i Sverige og snakkede med Fl. Schleimann fra Sturup Raceway. Jeg blev spurgt, om vi kunne afvikle et løb i Sverige, og det sagde jeg ja til og straks efter mit ja, blev der sagt: ”fint” og ”farvel” – og helt ærligt – bagefter kom jeg godt nok til at spekulere en smule på, om jeg havde taget munden for fuld, da jeg sagde ja, men – men heldigvis var I med på ideen.

Men lad mig begynde med sæsonstarten med en hurtig gennemgang af årets løb. Vores åbningsløb var allerede midt i april måned og det var lidt af en satsning at køre så tidligt på året, men heldigvis skulle vi ikke køre i snevejr. Vejret var godt og helt ærligt – godt nok havde vi regnet med mange gæster, vi havde jo en helt ny klasse, der skulle præsenteres for publikum, men vi blev nu alligevel løbet en smule over ende af alle de gæster der kom. Flot-flot arrangement, over 5 tusind gæster – det har vi ikke set i flere år her på parken til et åbningsløb. De programmer, der var trykt til weekenden slap op allerede lørdag, men heldigvis har Helle en direkte linje til trykkeriet, der laver programmerne, så de sendte folk på arbejde lørdag aften/og nat, så vi også havde programmer til søndag. 5.000 stk., og de blev brugt.

Juni måned startede med et DTC løb og deres supportklasser, og det var en ok weekend men den kunne ikke trække så mange gæster, som vi havde håbet på. Deltagerantallet var OK og vi havde en fin weekend med godt race og den eneste skønhedsplet, der kunne sættes på det løb, var en meget uheldig episode forårsaget af en kører, der havde noget, der skulle siges tak for sidst for. Eller noget i den retning. Usportslig optræden som gjorde, at både BU i DASU og vi her i klubben bad om, at den straf, han blev idømt her på banen blev taget op til overvejelse for en skærpelse. Amatør og ordensudvalget i DASU mente ikke, at BU kunne genoptage sagen, og de mente heller ikke, at vi var part i sagen. Vi var ikke enige, og det endte ud med, at vi appellerede sagen til DIF, som er højeste instans for appelsager.

Desværre mente man i DIF heller ikke, at vi var part i sagen, og den står vi stadig meget uforstående overfor, da vi jo om nogen er part i sagen – nemlig de af vore officials, som blev sat i en meget farlig situation, da køreren fortsatte banen rundt med meget høj fart efter, at der var givet målflag.

 

I slutningen af juni kørte vi Historisk weekend og det var en noget tam affære. Der var for få deltagere, og jeg har i år sagt til HMS, der er den klub, der har de fleste historiske kørere, at når vi igen skal afvikle en historisk weekend, skal den lægges på et god tidspunkt og der skal laves reklame for løbet overfor kørerne – også i HMS.

SÅ KOM TUREN TIL SVERIGE.

Sommerferien var forbi, og vi skulle til Sverige for at afvikle løb på Sturup og lad os blot blive enige om, at det var en udfordring – hold da op, jeg kan næsten ikke huske en anden gang, hvor jeg er blevet så glad for at se, at I alle sammen dukkede op fredag sidst på eftermiddagen. Vi var et par stykker, der havde været i Sverige fra onsdag aften og allerede der fik vi klarhed over, at her skulle der vist tænkes anderledes, og vi blev hurtigt dygtige til at improvisere. Det gjorde I også, og alt i alt fik vi en begivenhedsrig weekend. Vi blev klar over, hvor god en bane, vi egentlig har her på PP, og mange gav da også udtryk for, at de ikke ville brokke sig over forholdene her på vores hjemmebane efter, at de havde været med til at afvikle et løb på Sturup.

Men når alt kommer til alt havde vi alligevel en rigtig god weekend. (og vi gør det nok igen en anden gang, hvis det skulle blive nødvendigt.) Så endnu engang TAK FOR DET.

 

Så blev det september, og vi skulle for første gang køre et aftenløb med lys på banen. Og ja, der var en hel del udfordringer i forbindelse med det løb, men spændende, det var det altså. Lidt for spændende ind imellem, specielt da der udbrød brand i banens værksted kort inden første del af Night race skulle sættes i gang. Men også det blev klaret uden, at vores gæster blev klar over, hvad der var i gang. Og ja, klogere blev vi heldigvis også – der var ikke lige helt nok lys på banen og bilernes startnummer skjulte de også godt. Men det gik. Og søndagen efter vores night race var L A N G.

 

Finaleløbet i oktober blev en god oplevelse og en fin afslutning på en rigtig god sæson. Mange gæster, glade og for det meste tilfredse kørere, godt vejr og officials, som atter mødte op. Hvad mere kan man forlange?

 

Og ja, det har været en spændende sæson med masser af udfordringer både på og udenfor banen – men selvom det går rigtig fint med afviklingerne, skal vi sørge for, at der hele tiden er opfølgning på de uddannelser og opgaver, som alle vi officials stilles overfor. Vi ved godt, at der er opfølgning på de fleste kurser, der giver licens, men vi vil gerne give den en tand mere, så derfor har vi snakket om, at der vil blive lavet kurser for alle svingfolk, alle depotfolk og alle pitfolk , så folk ikke skal stå med en lille tvivl om, at det de gør, er korrekt. Vi ved godt, at vi i foråret har en hurtig gennemgang af og snak om de nye regler, der kommer til at gælde for en ny sæson, men det sker altid på officialmødet inden sæsonstart med alle officials samlet. Dem vil vi gerne dele op, så alle har en bedre mulighed for at få et bedre udbytte af snakken.

Der vil derfor blive indkaldt til sådan nogle kurser. Der vil ikke blive rørt ved jeres licenser hvis I absolut ikke kan eller har lyst til at deltage, men vi ønsker naturligvis, at så mange som muligt kommer.

Vi skal forsøge at være helt fremme i skoene hele tiden for at kunne afvikle vores løb på en god og sikker måde, og selvom løbene i 2015 er gået fint, er der altid ting, der kan gøres bedre, og det skal vi kigge på sammen.

Og nu er jeg jo henne ved 2016.

Vi skal køre 5 løb her på PP og vi skal afvikle løb – altså også baneløb – på flyvestation Vandel, når der afvikles DHB. Det bliver endnu en udfordring, men jeg er også her sikker på, at I tager opgaven seriøst.

 

Af de 5 løb, vi skal afvikle her på PP er der igen planlagt et aftenløb, denne gang 14 dage tidligere end i år – (så er det knap så mørkt).

Men ellers er løbene fordelt meget godt: 1 løb i slutningen af april og først i maj, 1 løb i slutningen af maj, DHB i starten af juni, 1 løb i august, 1 løb i september og finaleløbet i oktober.

 

Der vil også igen i 2016 være mulighed for at deltage i forskellige kurser, både vore egne og de kurser, der tilbydes fra DASU. Kalenderen for kurserne er ikke helt lagt fast endnu men lidt senere på året eller i starten af 2016 vil I kunne se dem på DASU´s hjemmeside. Så de, der har lyst til at komme på nye kurser, skal huske at give enten Helle eller mig et praj, så vi kan se, om vi kan opfylde det ønskede. Vore egne kurser skal vi også nok give jer en mulighed for at se. Vi planlægger 1.hjælpskursus – der tager 2 aftener. Brand/redning på Flyvestation Skrydstrup ( her er datoen allerede fastlagt til d. 9.april), flagkursus for de officials, der mangler den samt de føromtalte opfølgningskurset.

Jeg vil ikke komme så meget mere ind på 2016 blot sige at jeg glæder mig til at få overstået planlægningen her i vintermånederne.”

 

Herefter var ordet atter frit og der blev bl.a. snakket om lysforholdene under night race og hvad man eventuelt skulle gøre for, at vi som officials bl.a. bedre kunne se startnumrene.

Det blev også tilkendegivet at man syntes rigtig godt om ideen med at vi delte officials op i forskellige grupper og lavede kurser, der er direkte beregnet til dem. Flagfolk, pitfolk, depotfolk. God ide, der blev positivt modtaget af alle.

Så fik vi en snak om, hvad vi kan gøre anderledes for, at det bliver nemmere for officials at få en gæst med til løb på PP. Ledsagerkortet har hidtil været det, vi har brugt. Det har dog vist sig flere gange, at det simpelthen ikke duer.

Derfor er vi blevet enige om, at der bliver udleveret et antal weekend-billetter til hver official sammen med officialkortet inden sæsonstart, og så er det op til hver enkelt official, hvorledes de vil bruge dem.

Officialkortet som adgangbillet på både Jyllandsringen og RingDjusland blev også drøftet, og her er det tanken, at det skal køre som hidtil. Altså official-kortet giver adgang til banerne sammen med en gæst. Det samme gælder de andre klubber hos os.

Selve officialkortet vil i 2016 blive udfærdiget i samme størrelse og format som vore licenskort og vil også blive udfærdiget i et materiale, der er mere holdbart end de kort, vi har haft hidtil.

Så blev der snakket drifting, som ikke alle havde været tilfreds med i 2015. Der er enighed om, at vi bliver nødt til at forlange, at også drifterne overholder de regler, der er sat for race/drifting på banerne.

Her kunne der fortælles, at der havde været evalueringsmøde med drifterne, og de var indforståede med, at når der er lavet en bane, hvor der skal driftes, så er det der og kun der og ABSOLUT ikke rundt på resten af arealerne, hvor vore officials er i gang med at klargøre, der skal driftes. Det er simpelthen for farligt og slet ikke i orden. Og sanktionerne overfor drifterne vil blive håndhævet strengere i næste sæson, hvis noget sådant sker igen.

Nu blev snakken efterhånden til lidt vel megen snak hen over bordene og alle var vist ved at være klar til at tage hjem. Der var mange, der gerne ville hjem og følge valgresultatet i TV, så aftenen sluttede med en tak for fremmødet – kom godt hjem – og kørt ordentlig.