Set fra min lænestol i Mørke – april 2015

Jeg har en vision om at kunne gøre det hele mere simpelt i motorsporten. F.eks. har jeg en drøm om, at vores nye støjmålerreglement for løb på asfaltbanerne lyder således:

Støjmåling foretages med en af DASU godkendt støjmåler, der er kalibreret forud for hver dag, der foretages støjmåling.

Støjmåleren anbringes på den af Banesportsudvalget udpegede støjmålerplads vinkelret på banen og i en højde af 2 meter.

Den af løbslederen udpegede støjmåler sikrer sig, at der er tydelig separering mellem de målte køretøjer og fjernaflæser støjmåleren. Dette tal omsættes til støjmålerværdi for banen og i tilfælde, hvor dette tal er højere end den af Banesportsudvalget fastsatte grænse, meddeles dette tal til løbslederen pr. radio eller telefon.

85 ord. Kort, kontakt og præcist. Der skal nok en indholdsfortegnelse til, og måske noget af gulvviolinen for at vise, at vi altså er noget, når vi laver regler og tager miljøet alvorligt. Men det er en kunst, at få det til alt fylde en hel side. Og det er virkelig videnskab i første rangklasse, når det skal fylde 5 sider eller mere. Og sådanne mennesker har vi da i DASU.

Om det i sig selv giver kunder i butikken eller det modsatte, skal jeg gerne lade andre om at vurdere.

Her og nu næsten ikke et ord mere om vores alle sammens DASU, hvor der er udpræget demokrati og selvbestemmelse for de enkelte udvalg, og hvor et stykke i Autosport for nylig interesserede mig rigtigt meget. Det blev her fastslået, at vores Bilorienteringssport i løbet af højst 10 år er død og borte. At det var en dødskamp, der har stået på længe, har vi nok været nogle, der har ment lige så længe. Og om det skrevne er jeg ganske enig – når CPR nr. udløber for de, der er i sporten, er den død og borte. Men forklar mig så lige, hvorfor et ansvarligt repræsentantskab kan godkende en udgiftsramme til vejsporten på 65.000 kroner, og en indtægt på kun 14.000. Det forstår jeg simpelt hen ikke, og minder her om, at det er de andre sportsgrene, der betaler for denne aktive dødshjælp. Men det er jo noget, som bestemmes af klubberne – og det må vi så rette os efter. Men underligt er det da for de klubber og sportsgrene, der er i fremgang, at de skal betale for noget, som er på vej i graven.

Skal jeg vende mig til det mere nærliggende, nemlig Motor Sport Sønderjylland, som er en meget aktiv klub. Jeg og Henning Holst Jensen er rimeligt aktive for at skaffe nye aktiviteter til klubben, og selv om der nok kan være nogle af dem, der giver os skuffelser og måske skrammer, er det rigtigt godt, at der stadig er det entreprenørgen i klubben, som gør, at vi kan komme med nye ideer til bestyrelsen, der vurderer tingene og i de fleste tilfælde vender tommelfingeren opad. Her er klubben også støttet meget aktivt af DASU’s udviklingsudvalg, der har været med til at give grundlaget for, at vi kunne anvende vores regler bedst muligt, og i nogle tilfælde også har været med til at støtte med midler. I forhold til O-sportens udgiftsramme beskedne midler, men det er en anden sag. Det vigtigste her er signalværdien.

Indtil nu ser det ud til, at vi kommer i gang med at køre 402 meter på tid på Vandel, køre drifting mange steder, og måske også formentlig være ansvarlig for Danmarks Hurtigste Bil i 2015.

Kenn Egtved, der jo er ildsjæl, har her støttet os meget, og er med til at sikre, at rigtig mange kommer ind i klubben.

Vi har nyligt været til bestyrelsesmøde i Driftsforeningen Padborg Park, og det kan nok være, at der var grund til sved på panden, når man ser på hvilke aktiviteter og løb, der skal køres i den kommende sæson.

Helle Nielsen er stærkt involveret i vores løb på Sturup, hvor hun med sine huskelister nok har været en arrig hveps inden for skjorten på Flemming Schleimann, der nok er en god ven af klubben, men som også er ramt at den svenske syge: Det taler vi lige om…

Indbydelse til de official, der skal med til Sverige, arbejder vi med lige netop nu. Og her skal vi finde en afregning, der både er rimelig over for official og over for Driftsforeningen, der jo skal sikre, at der kommer økonomi i det hele.

Ellers er det åbningsløbet, der står lige for – og der er rigtigt meget på spil den dag. Vi skal præsentere den nye klasse, Danish Supertourisme Turbo, og efter pressepræsentationen her sidst i marts, kan jeg kun sige, at det bliver en rigtig spændende klasse, med masse af gode kørere og i ens biler (og jeg tør næsten ikke sige det, men det er biler, der både kan styre og bremse).

En af de store nyheder er, at vi vender det hele lidt på hovedet, så depotet på flyvepladsen bliver det vigtigste, og dér hvor alt sker uden for banen under løbene. Jeg indrømmer gerne, at jeg var betænkelig – men fordelene er tydelige. For os i klubben og i Driftsforeningen bliver det en stor opgave, fordi vi nu pludselig skal lave det hele på en ny måde.

Der bliver nogle, som får travlt i den weekend, hvor der er åbningsløb på Padborg Park 2015 – og så er det så tæt på juni, at planlægningen kommer til at gå lige over i de to løb, vi kører der.

Så har vi også sat driften i gang i Skærbæk, hvor Tessa Nim Schmidt er ansvarlig over for mig, der nu pludselig er blevet enedirektør på lang afstand.

Personligt skal jeg gerne gentage den store tak, jeg har udtrykt over for Anders T. Jensen, der med ufattelig flid har været med til at sikre, at 2014 blev det hidtil bedste år for banen rent økonomisk. Anders har været aktiv – både når der skulle graves dræn og i salgsarbejdet. Den direktør, der skal være der sammen med mig, og som af gode grunde kommer til at tage hovedparten af slæbet, har både noget at glæde sig til, og vil vide hvad fritiden skal gå med i sommermånederne.

I Skærbæk kommer der måske til at ske noget meget spændende for os. Vi får ansvaret for en jordbane på 450 meter, hvor der køres det i udlandet så populære Autospeedway. Alle har sagt ja hele vejen rundt – og så skal vi bare lige have aftalerne på plads og alt papiret. Vil i vide mere om denne disciplin så se på www.carbusters.dk

Holger Møller-Nielsen

Tank penge til MSS

<a href='http://m-s-s.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>