Set fra min lænestol i Mærke – febryar 2015

Sådan når sneen daler ned, og man ikke rigtig kan komme til noget og slet ikke køre, er det tiden til at filosofere lidt over tingene. Og måske i særlig grad det, du er i færd med at læse.

Da jeg i sin tid var formand for Motor Sport Sønderjylland, skrev jeg hver uge til hjemmesiden Formandens hilsen en mandag morgen. Denne blev senere ændret til Fra min lænestol i Mørke i vores Klubinfo en gang om måneden, og senere til et månedlig indlæg, der kommer på hjemmesiden www.m-s-s.dk den første i hver måned. Og hidtil er det vist nok kun sket en gang, at det er glippet med den dato.

Disse skriverier har jeg altid taget med det indbyggede forbehold, at det var min mening og mine oplevelser, jeg havde lyst til at skrive om. Ikke klubbens mening – og også en gang imellem i opposition til den. Og hvis jeg engang imellem er i tvivl om de bliver læst, det jeg skriver, skal jeg bare skrive noget forkert eller træde nogen over tæerne, så kan jeg erfare, at det bliver læst – også langt ud over klubben, som skriverierne jo egentlig er møntet på.

Jeg bliver også engang imellem mindet om, at jeg har en ret så spids pen. Og det kan støde nogle, også selv om jeg skriver det, som jeg oplever. Det er her stilen, som nogle ikke kan lide. Det er jeg ked af.

Det er noget, jeg skal være bedre til at iagttage, for der er jo ikke nogen grund til at såre nogle, som måske tager dette her som et guddommeligt skrift med den evige sandhed – det har det aldrig været min mening, at denne lille uhøjtidelige klumme skulle være.

Når det er sagt, forsøger jeg virkelig også at være positiv – og det er der flere grunde til at være her i januar måned.

Først og fremmest har det rigtigt glædet mig at læse det første referat fra det nye Teknik og Miljø Udvalg med Jørgen Ring-Andersen i spidsen. De, der var betænkelige ved hans formandskab af dette vigtige udvalg, må nu erkende, at det helt sikkert er den rigtige formand, vi har fået udpeget.

I referatet, som mange bør læse på DASU’s hjemmeside, er der lagt nogle nye og spændende politikker frem. Jeg nævner i flæng, at henvendelser skal ske til udvalget via stamklubben, at TMU ikke i fremtiden er den der afgør tingene i første instans, men reserverer sin stilling til en eventuel sag ved Amatør- og Ordensudvalget, og at de tekniske klassereglementer i fremtiden i højre grad er et forhold, som er overladt til sportsudvalg (som det i øvrigt i lang tid har været for karting).

Der er også ting, som vil kræve nogen forklaring at få indført. Bl.a. et spørgsmål om, at alle de tekniske uddannelser måske skal gøres om for det enkelte medlem, der i god tro har brugt tid på et kursus ved DASU.

Jeg kender ikke behov for dette, men må da forvente, at dette sker uden udgift for den enkelte klub, hvis det viser sig, at den uddannelse, der er givet indtil nu, ikke har været god nok. Det kan ikke lastes klubberne.

Det er nok også sådan, at hvis de politikker og den klare ansvarsfordeling, der er meldt ud i referatet fra TMU, også havde været skrevet ind i det forslag, som blev forkastet ved Repræsentantskabsmødet, var dette forslag med sikkerhed blevet vedtaget.

Motor Sport Sønderjylland havde inviteret mig til det årlige arbejdsmøde, hvor man på en weekend forsøger at sætte kursen for fremtiden.

Den førnævnte sne og andre forhold gjorde, at det indlæg, jeg havde forberedt om Padborg Park, ikke blev holdt, men stadig er som talepapir på min computer.

Jeg ville her have givet masser af roser til klubben for en perfekt sportslig afvikling af de løb, der har været kørt, men også mindet om, at vi på Padborg Park både har det sportslige og det økonomiske ansvar for løbene.

Dette sidste tror jeg måske ikke, vi har været gode nok til at fortælle alle vores medlemmer om, og måske heller ikke været gode nok til at fortælle om de fordele, der er ved dette.

Jeg ville også minde om, at de normer for sportsligt afvikling er nogle, der er udviklet af Aarhus Automobil Sport på Jyllandsringen og tillært os fra dem. Jeg ville minde om, at modtagelse og administration af kørere ved løb, er overtaget fra DTC Motorsport A/S, og at vi har lavet markedsføring for løbene på samme måde i dansk motorsport i mere end 50 år.

Måske skulle vi på alle de tre områder se på, om det er en udvikling vi skal tage hul på for fremtiden. For alt er i forandring i disse år.

Det kommer delvis af sig selv ved os. Vi kommer i de kommende år til at køre meget andet end asfaltbaneløb for biler. Der er lavet et helt nyt baneforløb på Padborg Park til Motard (kørsel med noget, der ligner motocross motorcykler på asfalt og grus), og det er noget vi har meget lidt kendskab til. Det skal vi erhverve os. Vi kommer til at køre motorcykler ved næsten alle løb – og vi kommer til at køre drifting med deres helt anderledes normer ved to løb.

Der bliver masser at tage sig til på banen i år, og derfor er officielt og hjælpere vigtigere end nogensinde. Jeg ville her minde klubben om, at vi skal forsøge at finde de talenter, der kan og vil selvstændigt påtage sig opgaver for klubben. Men her er vores udfordring ikke anderledes, end den er ved alle andre idrætsklubber i Danmark.

Det havde været skønt med en god debat om dette – hvor jeg heldigvis på forhånd var sikker på, at ikke alle var enige. Og det er måske den største styrke ved vores klub – der er højt til loftet for alle meninger og ideer. Måske derfor er vi Danmarks største klub.

Så har jeg af gode grunde talt meget med Mogens Thomsen på det senere – også fordi Mogens er blevet medlem af Historisk Udvalg og den, der skal tage sig af de historiske vognbøger.

Mogens har det til fælles med mig, at alle har en mening om ham – ingen er neutrale.

Derfor var jeg da også ved at omkomme af grin, da der var en, der på nettet kritiserede valget af Mogens, fordi han var inhabil (ment at være partisk i forhold til MSS og Padborg Park).

Hvis de havde kaldt Mogens stivsindet og påståelig, ville jeg have sagt, nå ja, men partisk. Rend og hop. Mogens er nøjagtig lige så nøjeregnende med stort og småt ved klubbens medlemmer, som han er over for alle andre. Og der er lige så mange MSS’er der ser rødt, som der er andre. Men, Mogens Thomsen gør heldigvis et seriøst arbejde, som hovedparten er uhyre tilfreds med.

Det kan jeg ikke sige ham nok tak for.

Holger Møller-Nielsen