Sæsonafslutning for MSS baneofficials.

Sæsonafslutning for MSS baneofficials.

 

Motor Sport Sønderjylland og Driftsforeningen Padborg Park havde inviteret til sæsonafslutning i lokalerne på Padborg Park.

Der var inviteret til lidt mad og drikke og en snak om den afsluttede sæson samt en snak om den sæson, vi allerede nu er gået i gang med at planlægge.

Banesportsudvalget havde afholdt et kort møde inden samlingen, og der var bred enighed om, at sæson 2013 havde været en god sæson- ganske vist med et par små- fejl men ikke noget, der ikke kunne rettes fremover.

 kl. 19.00  var der derfor en kort velkomst ved formanden for banesportsudvalget – snakken om sæsonen skulle tages over kaffen bagefter.

Da maden var spist og kaffen hældt op, gav undertegnede en kort sammenfatning af den sæson, vi netop er færdige med. Jeg har flere gange i diverse indlæg givet udtryk for, at jeg er glad for det gode team, vi har her i MSS, når vi afvikler løb på Padborg Park. Og det er jeg stadig meget tilfreds med. Vi er i den meget heldige situation, at rigtig mange af vores folk har været med i rigtig lang tid og at der, når der melder sig nye officials på banen, bliver taget rigtig godt imod dem, så de også føler, at de hurtigt blive inddraget i det teamarbejde, der skal være, når afviklingen skal foregå på betryggende måde.

Selvfølgelig er der punkter, hvor vi hele tiden skal være oppe på mærkerne. Det kan ikke nytte, at vi forsøger at hvile på laurbærrene, for selvom mange giver udtryk for, at afviklingen af vores løb ofte er til UG, kan der til stadighed ske opstramning. I år har det ikke så meget været på afviklingen, opstramningen skulle ske, men opstillingen i vore depoter. De har i lang tid været en torn i øjet på rigtig mange – både kørere, gæster samt officials, fordi de ofte har været ved at ligne parkeringspladser i stedet for race-depoter.

Det er der blevet rettet rigtig godt op på i år, og det skal fortsætte. Vi bliver nødt til alle sammen at sørge for, at publikum får en samlet god oplevelse, når de gæster os. Det skal være en god sportslig oplevelse, men det skal også være en oplevelse at gå gennem depoterne og få en snak med kørerne. Derfor er det også nødvendigt at kørerne bakker op om depoterne. Gæsterne vil meget gerne snakke med dem, og langt de fleste kørere tager godt imod vores (og deres) gæster – men desværre er der enkelte gange sket det, at et par af kørere har forladt depoterne, da de alligevel var kørt i stykker og ikke skulle ud at køre mere. Det giver nogle dumme huller i depoterne, når der mangler teams. Det ville være rart at undgå.

Snakken gik herefter livligt om sæsonen fra officials. Der var gode ideer fremme – blandt andet omkring radio-kommunikation. Der skal ændres på, hvem der er på hvilke frekvenser, så der ikke sker blokering af radio, når der f.eks. sker uheld på banen.

Der var forespørgsel på, hvorledes vi kunne gøre det muligt for off. i pitten at se de biler, der kører i pit men af en eller anden grund standser i pit-tilkørslen.

Efter megen god snak blev det nu tid til at kigge på 2014.

 Vi kører igen 4 løbsweekender med biler, 1 med mc i samarbejde med en mc-klub samt 2 klubløb med Youngtimerne.

 Hvilke kurser skal vi planlægge?

Der vil som sædvanligt blive afholdt flagkursus lokalt i starten af 2014. Derudover vil vi forsøge igen at få en aftale med Flyvestation Skrydstrup, så vi igen kan få lavet brand/redning/beredskabskursus. Det var alle enige i var en god ide.

Off. blev bedt om at checke op på de kurser, de selv har meldt ud om, at de gerne vil deltage på. Det er vigtigt, at man allerede nu sætter x i kalenderen for næste sæson.

Derudover vil vi forsøge at få et udvidet 1.hjælpskursus i løbet af vinteren. Det bliver der lige sendt en ekstra besked rundt til off. om

Snakken gik herefter livligt over kaffekopperne og mangt og meget blev drøftet inden vi kunne ønske hinanden en god jul og et godt nytår med lovning på, at vi ses igen til næste sæson.

Mange hilsner fra Karin