Så er det tid til at forny dit medlemsskab

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår håber jeg, at rigtig mange vil forny deres medlemskab for 2014 i Motor Sport Sønderjylland, også selv om kontingentpriserne er steget en del. DASU har forhøjet især de aktive kontingenter markant, og også licenspriserne stiger for 2014.

Alligevel vil jeg opfordre alle til at huske at forny jeres medlemskab og til også at indmelde jeres ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år. Det er billigt for den enkelte, og det giver klubben en meget større indflydelse – alle medlemmer tæller med, når der stemmes.

Du kan se kontingentpriserne her på hjemmesiden.

Du indbetaler kontingentet til Sydbank 7990 konto 107 4801

Skriv dit DASU ID nummer i meddelelse til modtageren.

Du må gerne indbetale for flere samlet – men skriv alle ID numre, så jeg kan se hvem det er fra.

Jørgen Rasmussen, klubkasserer