Reglement for DEC 2013

Vedhæftet det endelige udkast til reglement for 2013 for DEC. De meget få rettelser er anført med gul overstregning. Reglementet sendes ind til DASU i løbet af næste uge. For en ordens skyld skal anføres at reglementet er først gældende når det er godkendt af DASU – formentlig omkring den 15. februar 2013.

Klik her for at se reglementsudkastet.