Regelændringsforeslag til Youngtimer reglementet 2013

Kørergruppen (KG) har på møde d. 09.10.2012 behandlet indkomne forslag / Input fra kørerne, og kan informere som følger :

I 2012 var de 3 dårligste heat ikke tællende i den endelige klubmesterskabsstilling

KG : Til klubløb tæller alle heat med på nær det dårligste heat i 2013. Altså kan 1 heat smides væk i den endelige mesterskabesstilling. KG : indsender samtidigt beslutningen som forslag til H.U (til Dasu Cup YT 2013)

Point tildeling ved klubløb

KG : Fra 2013 bliver point fordoblet ved rene klubløb. Der tildeles således dobbelt antal point indtjent ved et rent klubløb. Reglen gælder alene for klubløbs mesterskabet.

1 Tidtagning og 3 heat på dagen:

KG : Til klubløb beholder vi nuværende løbsafvikling (2 x tidtagning/træning og 2 x Heat. )

Nye Nr. på bilerne i 2013 (Speaker-Officials-Tilskuere kan ikke se skelne mellem klasserne).

KG : Nr. tilføjes et ciffer – Dvs. Klasse 1 = 1XX, Klasse 2 = 2XX, Klasse 3 = 3XX, Diesel klassen = 4XX. Tilladelse til start gøres betinget af at bilen er forsynet med rette nr. (kørte du f.eks med Nr. 65 i 2012, og du vil køre klasse 1 i 2013, så bliver dit nye Nr. 165). Angivelsen af klasse ved hjælp af farve gøres frivillig.

KG indsender forslag til H.U. (til Dasu Cup YT 2013)

Tillægsvægt til markant hurtigere biler (håndhævelse af nuværende reglement)

KG : Der indføres ikke nyt system med succesballast i 2013 i klubmesterskabet.

Scoop : må man eller må man ikke ?

KG : Scoop er ikke lovlige, og det indstilles til HU at præcisere dette i reglementet for 2013.

Løbsafvikling – enkelte dage eller over 2 dage (weekend)

KG : Klubløb fortsætter som 1 dags arrangementer.

Rullefelt / vægtkontrol / til ALLE løb.

KG : Til klubløb vil der fortsat være fast rullefelt og vægt kontrol. KG indsender forslag om fast rullefelt til alle løb til H.U (til DASU Cup YT 2013). Der opfordres til klubberne der afholder Youngtimerløb til at deltage i afholdelsen af omkostningerne til rullefelt.

Samlet YT-Mesterskab (DM – Klubmesterskab)

KG : Klubmerskabet fortsætter i 2013.

Billigere tilmeldingsgebyr :

KG : Kørergruppen går i dialog med MMS herom, og målet er at få deltagergebyret på vores klubløb nedsat væsentligt til 2013, så vi får flere ud at køre.

Større respekt for de 4 forskellige klasser – ikke kun fokus/præmier til Kl. 1

KG : Klubløb fortsætter med præmier til alle klasserne.

KG indsender forslag til H.U (Dasu Cup YT 2013) præmier til alle klasser ved alle løb.

Enhedsdæk (kun et mærke, og mærket dæk tilladt)

KG : Til klubløb indføres ikke regler om enhedsdæk eller mærket dæk. Det skal stadig være muligt at køre på brugte dæk uanset fabrikat.

Blinklys på siden :

KG : Det indstilles til HU at der kun skal være blinklys bag på bilen, og at dette præciseres i reglementet til 2013.

Tanke – Fia godkendte eller ikke godkendte :

KG : Skal ifølge HU ikke være FIA godkendte, men der skal være FIA godkendt skum. Det indstilles til HU at indføre dette præcist i reglementet da forholdene omkring tanke for nuværende ikke er præcist regulerede.

Infomøde 2013

På Padborg Park – kantinen d. 03.02.2013 – Kl. 10.00 – Dagsorden følger, men input/spørgsmål modtages gerne i god tid inden mødet.

Garagemøde / Sparke dæk aften

KG vil gerne opfordre initiativtagere til at melde sig på banen. Hvem har et ”spændende” sted vi kan mødes? Forslag meddeles til Kørergruppen.

Konklusion :

Vi har valgt at indsende de nævnte forslag til H.U, og har efter bedste overbevisning og erfaring truffet ovennævnte valg.

Vi håber at kørerne vil bakke op omkring de nye tiltag/ændringer, og skal ligeledes meddele, at det til enhver tid er muligt selv at rette henvendelse til H.U. hvis man skulle have interesse i dette.

Med venlig hilsen

Kørergruppen

Thue, Martin, 2 x Bjarne og Per.