Referat generalforsamling Motor Sport Sønderjylland 28.02.2022

15 stemmeberettigede mødt op.

 1. Valg af dirigent. Viktor Jensen valgt.

 2. Formandens beretning
  Kan ses i sin helhed på hjemmesiden.

 3. Fremlæggelse af regnskab
  Regnskab godkendt.

 4. Eksklusion af medlemmer
  Ingen forslag

 5. Behandling af indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag

 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år.
  Kontingent uændret

 7. Valg af formand
  Karin Niebuhr genvalgt

 8. Valg af udvalgsformænd
  Michael Jensen genvalgt for aktivitetsudvalget
  Karin Niebuhr genvalgt for banesportudvalget.


 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Lisbeth Nissen genvalgt
  Michael Hansen
  og Brian Kjeldsen genvalgt for 1 år
  Hans-Jørn Søgaard Andersen nyvalgt for 1 år.

 10. Valg af supleanter
  Anja Muus og Gudrun Larsen genvalgt

 11. Valg af 2 revisorer og en revisorsupleant
  Gudrun Larsen genvalgt.
  Bestyrelsen skal finde 1 revisor mere hurtigst muligt.


 12. Årets talent pris uddeles til Mikkel Spanner som er Drifter.