Referat fra generalforsamlingen i MSS torsdag den 25. februar 2016 i Stubbæk forsamlings-hus.

Referent: Helle Nielsen

Deltagere: 43 stemmeberettigede medlemmer var mødt op og 1 fuldmagt var modtaget.

 1. Valg af dirigent. – Viktor Jensen blev foreslået og valgt. – Dirigenten bekendtgjorde, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da det var sket den 26. januar 2016 på hjemmesiden samt pr. mail til de medlemmer, der har oplyst en mailadresse.
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Når der er gået endnu et år i klubben, ser man naturligvis tilbage på, om man nu har fået opfyldt alt det, vi til forrige generalforsamling snakkede om, at vi skulle nå.

Da vi holdt generalforsamling i 2015 tror jeg nok, at de fleste af os tænkte, at vi har gang i mange aktiviteter i klubben, og at det nok var en god ide, hvis vi måske holdt lidt igen med at starte nye sådan lige med det samme.

Og gjorde vi så det. Tja, ikke rigtigt. I det tidligere forår 2015 fik vi Carbusters fra Skærbæk med i klubben og i efteråret 2015 blev vi – via Driftsforeningen Padborg Park (DPP) – også involveret i DHB – Danmarks Hurtigste Bil, som pludselig blev til salg.

 

Jeg vil gerne i min beretning starte ud med at fortælle lidt om de nye aktiviteter i klubben i 2015.

Og hvad og hvem er så de nye? Ja, Carbusters er en flok rigtig søde og sjove mennesker, som kører auto-speedway på en jordbane i Skærbæk. Det har de gjort i rigtig mange år uden problemer, men lige pludselig kunne de ikke få godkendt deres bane, hvis de ikke var organiseret under en klub under DASU. De rettede derfor henvendelse til os, og det hele endte op med, at medlemmerne i Carbusters meldte sig ind hos os, og det tror jeg, vi alle sammen har kunnet være ganske godt tilfredse med.

Banen blev godkendt, og der blev i 2015 afviklet ikke mindre end 6 løb på deres bane. Hvis I ikke har været på carbusterbanen i Skærbæk endnu, så prøv at gå ind på deres kalender og se, hvornår de kører løb, og gør så jeres egen erfaring med at se dem køre. Det er altså en oplevelse. Og bilerne – de er en oplevelse for sig.

Heldigvis kan folkene bag Carbusters udmærket selv afvikle deres løb, og det er vi glade for. Men mon ikke – når de bliver endnu bedre kendt i klubben – at der er en og anden, der gerne vil være med fra resten af klubben.

 

Det andet nye tiltag i klubben er DHB. Danmarks hurtigste bil, som hidtil er blevet afviklet på Flyvestation Vandel. Der opstod i efteråret pludselig en mulighed for at købe det aktiv, som hidtil har været en rigtig god oplevelse på flyvestation Vandel. Hvorledes den handel kom i stand, har I kunnet læse i Holger Møller Nielsens indlæg på klubbens hjemmeside i oktober måned sidste år.

Der er ingen tvivl om, at det er en lidt anderledes form for motorløb, end vi er vant til at være med til at afvikle, men også en spændende udfordring.

Da købet var faldet på plads, blev denne udfordring lige pludselig temmelig meget større, da man fra Vandel meddelte os, at der desværre alligevel ikke kunne afvikles noget på Vandel. Der var blevet installeret en mængde solceller, som man var bange for ville lide overlast, hvis vi afviklede DHB og end ikke en ny risikovurdering kunne løse det problem. Den havde vi ikke lige set komme, men selvom der var truffet andre aftaler medhensyn til vores løb på Padborg Park, blev det hurtigt klart, at så måtte DHB afvikles på banen i Padborg i 2016. Det gjorde så, at vi måtte slette et af de løb, der allerede var blevet indgået aftaler omkring med bilklasser. Vi må jo kun afvikle 5 løbs-weekender på banen. De klasser, der på denne måde måtte finde sig i at blive flyttet, tog det umådelig pænt, og det var en kæmpe lettelse.

Heldigvis overtog vi i DPP- oveni handlen- også en masse knowhow sammen med de nøgle-personer, der tidligere har været med til at afvikle DHB, og der er et rigtig godt samarbejde i gang med dem. De kender DHB, og vi kender til at afvikle baneløb. Hertil kommer naturligvis at vi vil forsøge at gøre DHB ligeså farverigt, som det tidligere har været. Nu blot på banen i Padborg.

Begge de nye tiltag har overordnet Holger Møller Nielsen, som tovholder, så han har påtaget sig det uhyre store stykke arbejde. Så stor tak til ham. Heldigvis har han fuldstændig glemt, at han egentlig er pensionist. Der er også blevet trukket godt på både Udviklingsudvalget og Banesportsudvalget i DASU.

En del andre medlemmer i MSS er også dybt involveret i DHB, og vi er naturligvis meget spændte på at få mulighed for at afvikle et så stort event på vores ”hjemmebane” Padborg Park.

 

Hvad er der så sket i de forskellige ”gamle” afdelinger i klubben:

 

GOKARTBANEN I SKÆRBÆK – DRIFTSFORENINGEN SKÆRBÆK (udlejningsdelen og racekart-afdelingen).

Da vi afholdt generalforsamling i 2015 fortalte man fra gokartbanen, at man var gået i gang med at bygge et nyt dommertårn for at få flere store arrangementer til banen. Dette dommertårn blev helt færdigbygget i 2015 og er blevet et rigtig flot og godt byggeri.

Der blev på generalforsamlingen i 2015 lovet penge fra klubben til yderligere sikring af banen og dette arbejde er også i gang.

Derudover er der gang i at få nye karts til udlejningsdelen. De karts der rådes over pt. er simpelthen ved at være så slidte, at der skal nyt grej til.

Så alt i alt sker der meget på gokartbanen i Skærbæk, og der er heldigvis i slutningen af 2015 blevet lavet aftale om større arrangementer på banen her i 2016, som man netop havde ønsket sig kunne ske, når der bl.a. stod et nyt dommertårn på banen.

I foråret 2015 ønskede Anders T Jensen og Holger Møller Nielsen, som i mange år har været skattede og vellidte direktører på gokartbanens udlejningsdel, at stoppe. Vi skylder både Anders og Holger en kæmpe stor tak for, hvad de har gjort for gokartbanen og hermed for klubben.

Vi enedes herefter om, at Johnny Berthelsen, der er formand for race-afdelingen, også skulle overtage udlejningsdelen og samlet blive direktør for hele gokartbanen, og det har vist sig at være en god løsning.

Den daglige drift i udlejningen forestås af en ansat samt medhjælpere, og det klarer de rigtig godt. Heldigvis kan der også trækkes temmelig meget på gokart-udvalget, når der er større ting, der skal gøres på banen.

Det er også et sted, hvor man virkelig formår at få gode venner og bekendte til at gøre en indsats.

For at udlejningsdelen fortsat skal være en god oplevelse, er der efterhånden brug for nye karts og man er på gokartbanen gået i gang med at finde ud af, hvorledes disse nye karts kan tilgå banen. Her arbejdes der på en leasingaftale.

Desværre er der ikke tilgang af flere kart-licenserne i klubben men efter, at det nye dommertårn er bygget og efter, at banen er blevet optimeret, og efter at der i 2016 skal køres større løb end tidligere, er man i kartafdelingen sikker på, at der nok igen skal komme flere på banen og også flere kart-licenser igen. Specielt tænkes der her på træning inden store arrangementer.

 

DRIFTSFORENINGEN PADBORG PARK.

DPP, som jo også hører under MSS, har igen haft en bare nogenlunde sæson rent økonomisk. Vi kan godt mærke, at udgifterne til afholdelse af motorløb bestemt ikke er faldende, så det er hele tiden et spørgsmål om at holde disse udgifter så lave som muligt. Vi har i 2015 haft fine tilskuertal til nogle af løbene men desværre også en weekend, hvor der nærmest ikke kom hverken gæster eller deltagende kørere. Weekenden var vores Historiske weekend, men mon ikke – i hvert fald noget – af forklaringen er, at der var alt for mange afdelinger af løb for de historiske klasser i 2015, og at de lå meget tæt samt, at der er mange af de historiske kørere, der hellere vil køre by-løbene. Det skal vi naturligvis gerne lave om på, og det vil vi også forsøge.

Der arbejdes meget hårdt på at få fortalt folk rundt omkring, at der altså ligger en motorsportsbane lidt vest for Padborg. Så naturligvis håber vi på mange flere gæster her i 2016.

Naturligvis er vi også i driftsforeningen meget spændte på afviklingen af DHB. Det skal blive en succes, og det regner vi med, at det bliver.

 

FART MED FORNUFT.

Vi er fortsat med kurset Fart med Fornuft i klubben – og det er selvfølgelig et område, som vi skal fortsætte med også fremover. Kurserne i 2015 har været godt afviklet men kræver også, at vi hele tiden gør opmærksomme på kurset blandt unge mennesker. Afviklingen i 2015 foregik heldigvis igen uden de store skader på hverken personer eller materiel. Der var en enkel bule men desværre også et uheld, hvor der i den grad opstod en misforståelse for en deltager. Det var ved at gå temmelig hårdt ud over Ulrich Kristensen, som er instruktør på kurset, men heldigvis slap han fra det uden mén. I vinteren 2014/2015 gjorde vi et forsøg på at få Aabenraa kommune med på ideen – de synes, det er alle tiders kursus – men desværre kniber det stadig med opbakningen, når vi begynder at snakke økonomi og tilskud til kurset, såfremt de vil promoveres som en kommune, der gør noget for trafiksikkerheden, men lad os håbe, at det bliver bedre. Vi har endnu ikke opgivet håbet og prøver naturligvis igen at kontakte kommunen for at høre om de efterhånden er nået frem til, at det kan være en rigtig god ide at være med i det tilbud til unge bilister.

 

RALLY.

Her er både blevet kørt minirally og klubrally. Vores serie minirally Syd tiltrækker heldigvis mange kørere og er bestemt også en serie, som vi kan være bekendt at være en del af.

Vores minirally blev afviklet i og omkring Rødekro i samarbejde med Erling Høi-Nielsen fra Peugeot og var – samtidig med at det var minirally – også et rally, hvor der blev kørt en afdeling af DM rally. Det var et godt løb, som tiltrak mange deltagere.

Vores klubrally blev afviklet i Aabenraa.

I 2016 skal der igen afvikles både mini- og klubrally, og det foregår i henholdsvis Gråsten og Aabenraa.

 

BANE:

Også her har 2015 været en spændende sæson. 5 løbsweekender afviklet på PP, hvoraf det ene løb indeholdt et aftenløb samt 1 løb, der blev afviklet på Sturup Raceway i Sverige. Så der har været rigtig meget at se til på banesiden og ikke mindst var løbet på Sturup en oplevelse, vi nok aldrig glemmer.

Heldigvis har vi hver gang været i stand til at skaffe de officials, der skal til for afvikling af disse løb, og der skal da heller ikke lægges skjul på, at der her i 2016 igen vil blive trukket rigtig meget på vores baneofficials.

I har sikkert efterhånden alle sammen hørt om den hæder, vi i MSS fik til Årets Motor Sports Award, hvor vores aftenløb på Padborg Park fik prisen for bedste motorsportsevent i 2015. Den succes vil vi naturligvis gerne gentage, men det kræver, at vi igen får lov til at flytte vores løb 4 timer, og det ser desværre lidt svært ud.

Desværre er der enkelte klasser, der ikke kommer til vores løb her i 2016- sæsonen, men jeg håber og tror på, at der kan komme mere gang i samarbejdet mellem banerne, så alle klasser kan komme til at køre på alle danske baner.

I 2015 besluttede vi, at vi ikke ville køre klubløb for Youngtimerne, og det har vist sig at være en god beslutning. Der var i 2015 rigtig mange løb, hvor Youngtimerne deltog, og jeg tror ikke, at vi havde kunnet få nok deltagere med til klubløbene, og at det derfor ville blive en stor udgift, som vi ikke kunne forsvare overfor klubben.

Der skal i baneregi i 2016 køres baneløb samt drifting, og til et enkelt løb skal der også deltage historiske motorcykler.

Et af løbene på Padborg Park bliver, som tidligere fortalt, DHB, og det er naturligvis en helt ny udfordring for os. Her blander vi drifting, 201 meter og baneløbsklasserne DST og Legend med fest og farver. Det har vi ikke tidligere været involveret i, men vi har et rigtig godt samarbejde med mange af de nøglepersoner, der tidligere har deltaget i afviklingen af DHB, og når vi dertil lægger mange af vore egne medlemmer her i MSS, så jeg er sikker på, at denne opgave også bliver løst.

 

DRIFTING.

Vi besluttede i 2015, at vi igen ville køre drifting. Der havde tidligere været nogle problemer omkring reglementer, og hvordan man kørte på banerne, men efter en god snak om, at der køres efter de regler, der er aftalt, forsøgte vi igen med drifting, og det er gået så godt, at vi fortsætter med det i 2016. Drifterne har selv efterspurgt flere regler, så det tegner rigtig godt for fremtiden. Der vil være MSS folk med i afviklingen alle de steder, hvor der skal køres, og jeg er sikker på, at det bliver en god oplevelse.

 

AKTIVITETSUDVALG.

Som fortalt på generalforsamlingen de foregående år, har aktivitetsudvalget svære vilkår her i klubben – desværre. Når vi snakker med medlemmerne, bliver der ofte spurgt til, hvornår der igen er noget for medlemmerne, en del synes, at der bliver lavet alt for lidt.

I 2015 blev der derfor inviteret til foredrag med en ung kører (måtte aflyses pga. manglende tilslutning).

Der blev inviteret til garage-besøg med meget ringe tilslutning. Blev dog afviklet, men vi ville gerne have haft mange flere med.

Der var inviteret til Bingo-Banko eftermiddag, og her var tilslutningen heldigvis god.

Der var inviteret til glatførekursus, som måtte aflyses pga. manglende deltagelse – desværre.

Der blev inviteret til en gokart-dag (her også meget tæt på at blive aflyst pga. manglende deltagere), og endelig blev der inviteret til julefrokost. Denne blev afviklet, men kunne også godt have haft flere deltagere.

Hvis vi i klubben vil have flere aktiviteter, bliver vi altså nødt til at bakke op om det. Heldigvis er formanden for aktivitetsudvalg Helle Nielsen et af vore medlemmer, som gør en stor indsats, så udvalget fortsætter naturligvis med her i 2016 at lave forskellige aktiviteter for medlemmerne og håber så på, at der vil være mere opbakning fra medlemmerne.

Udover nævnte aktiviteter for medlemmer deltog vi også i en messe i Vamdrup, hvor alle der havde noget at gøre med støjende aktiviteter, kunne deltage – så det gjorde vi naturligvis. Vi deltog sammen med Padborg Park og Carbusters, og det var alle tiders succes. Det eneste, der kunne overdøve Padborg Parks formel 1’er, var 2 stk. F16 jagere, der dykkede ned over pladsen. Men ellers kunne Formel 1’eren samle publikum, bare ved at blive startet.

 

TRACKDAY.

Som fortalt til generalforsamlingen i 2015 havde der været problemer på trackdayområdet, og vi besluttede, at vi fremover kun vil køre trackday på Padborg Park sammen med personalet derfra.

Det har vi gjort i 2015, og det fortsætter vi med i 2016, og der vil her blive lagt ekstra vægt på at komme ud til så mange som muligt, så der er taget kontakt til flere tyske trackdaykørere, som har fortalt, at de rigtig gerne vil være med. Så det bliver spændende at se, om det holder i virkeligheden.

Vi fik i starten af 2015 sat en ny mand i spidsen for trackdayafdelingen i klubben, og det ser ud til at have været en god ide, og samarbejdet med Padborg Park på dette område er også godt.

 

NYT I 2015.

I 2015 fortalte vi om en forsigtig opstart på et race-akademi i Haderslev, som vi var blevet inviteret til at være med til. Vi har haft flere unge talenter med, og det har vist sig at være en rigtig god mulighed for at lære en del om, hvad det vil sige at være en god idrætsudøver. Der bliver taget hånd om at forklare de unge, at det ikke er nok at være dygtig til at køre race, men at det også er vigtigt med noget så enkelt som den rigtige kost og den rigtige træning. Den første sæson på akademiet er afsluttet, og den forsøgsperiode har været god. Det har så også været en forsøgsperiode, hvor der ikke skulle betales for at deltage på akademiet, og det vil nok ændre sig fremover. Så vil det vise sig, om det stadig kan få unge talenter til at melde sig. Det håber vi naturligvis på, idet der er tilknyttet en rigtig god træner og coach til akademiet på race-området.

 

SAMARBEJDE MED ANDREKLUBBER OG MED DASU.

Vi har i 2015 – som tidligere – haft et godt samarbejde med andre klubber i DK.

Mange af vore officials, både på bane, rally og kart hjælper til også hos andre klubber- og også på de store baner i udlandet. Det kan vi naturligvis, som klub, kun være rigtig stolte af.

Samarbejdet med vores organisation DASU er også godt. Specielt tænker jeg her på Udviklingsudvalget og Banesportsudvalget i DASU, som har været meget velvillige til at være med til nye ting indenfor vores sport – afdelinger af motorsporten, som ikke nødvendigvis passer ind i de kasser, vi tidligere har været tilbøjelige til at de skulle passe ind i.

Vi har på efterårets repræsentantskabsmøde fået indvalgt vores rally-mand, Allan Dumstrei, i DASUs rallyudvalg, og vi har fået indvalgt Henning Holst Jensen i DASUs bestyrelsen. Henning er udover at være løbsleder på banen her i MSS også direktør for Driftsforeningen Padborg Park.

 

Jeg vil slutte min beretning for 2015 med en stor tak til de medlemmer af driftsforeningerne, udvalgene og bestyrelsen, som bruger rigtig mange fritimer på klubben. Tak til alle, der meget ofte giver en stor hånd med, og som møder op, hver gang en af afdelingerne i klubben kalder og her vil jeg gerne indskyde, at vi kan bruge mange flere, der har lidt tid til overs og sidst men ikke mindst -tak til alle medlemmer for at være med i en aktiv klub.

Jeg håber og tror på, at vi få en rigtig god 2016 sæson.

– Beretningen blev godkendt.

 1. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. – Jørgen Rasmussen fremlagde regnskabet med enkelte kommentarer. – Der blev oplyst, at MSS har mistet sponsorater i 2015 for 55 tkr. fra Sydbank, Superdæk og spillehallerne. Klubben mangler en til at tage sig af denne opgave. – Husk at tilmelde jeres OK kort til MSS. Det giver penge til klubben. – Vi har dog fået et stort sponsorat fra SAPA til det nye dommertårn på gokartbanen. Dette er udbetalt direkte til dennes driftsforening og indgår derfor ikke i regnskabet. – Regnskabet blev enstemmigt godkendt og er vedlagt som bilag til referatet.
 2. Eksklusion af medlem. – Ingen.
 3. Behandling af indkomne forslag. – Ingen.
 4. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år. – DASU har ønsket at forenkle medlemsstrukturen, hvilket vi er meget glade for. Kontingent-priserne for 2016 er følgende: – Aktivt medlem 800,00 kr. Ungdomsmedlem 500,00 kr. – B-medlem 250,00 kr. – Bestyrelsen har overvejet at oprette et Støttemedlemsskab til klubben, da Husstandsmedlems-skabet er bortfaldet. Dette medlemskab vil i så fald koste 100 kr., og pengene vil gå direkte til klubben. Medlemmet vil således ikke modtaget bladet Autosport og ikke blive medlem af DASU. Ulempen for klubben er, at dette medlem ikke tæller med i antal stemmer, som vi har med til repræsentantskabsmødet. – Forsamlingen havde ingen indvendinger til dette forslag.
 5. Valg af formand. – Karin Niebuhr blev genvalgt for 1 år.
 6. Valg af udvalgsformænd. – Gokartudvalgsformand Johnny Berthelsen blev genvalgt for 2 år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. – Preben Jensen ønskede ikke genvalg. Bestyrelse foreslog Leif Jensen fra Carbusters i stedet for. – Lars Lorentzen ønskede at stille op, hvorefter der var 4 kandidater til 3 bestyrelsesposter og dermed kampvalg. Vores tidligere revisorer Hans Erik Lage & Christian Sørensen stod for optællingen af stemmerne, som fordelte sig således: Michael Hansen – 40 stemmer og genvalgt for 2 år. – Bjarne Jensen – 32 stemmer og genvalgt for 2 år. – Leif Jensen – 31 stemmer og valgt for 2 år. Lars Lorentzen – 23 stemmer og ikke valgt.
 8. Valg af suppleanter. – Ulrich Kristensen & Brian Kjeldsen blev genvalgt for 1 år.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. – Viktor Jensen & Jørn Iversen blev genvalgt for 1 år. – Revisorsuppleant Mogens Thomsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelse pegede på Tonny Lund, som blev valgt for 1 år.

 

Eventuelt. – Der blev foreslået at tage et flytbart toilet med til rallyløb – Rallyudvalget kigger herpå. – Der blev forespurgt på, om der kommer yderligere info om DHB til officialmødet – Svaret var ja. – Der blev forespurgt på antal medlemmer på nuværende tidspunkt – Svaret var 273, hvilket er flere end sidste år på nuværende tidspunkt. På årsbasis er vi omkring 600 medlemmer. – Der blev forespurgt, om de tidligere husstandsmedlemmer er gået tabt – Svaret er, at de fleste er meldt ind som B-medlemmer, da de er officials. Der var 90 husstandsmedlemmer i 2015. – Der blev forespurgt på tilskud til officials til Le Mans – Baneudvalget kigger herpå.

 

Kåring af årets rallyofficial. – Årets rally official er en person, der altid er glad og smilende. Personen er med til at holde sammen på folk og skabe en god stemning blandt os alle. Vedkommende stiller op hver gang vi har brug for hjælp og er ikke bleg for at tage en ven eller to med.

DM rally i Juelsminde sidste år, hvor vi fredag aften blev ringet op, at de manglede 8-10 mand på den første prøve lørdag morgen. Personen blev ringet op og sørgede for, at de kan mødte lidt før for at hjælpe på den første prøve og derefter komme og hjælpe på vores egen prøve. Der blev fyldt en bil og kørt fra Rødekro kl. 06:00 om morgenen. Årets rally official er Per Madsen, tak for en kæmpe indsats.

– Pokal samt diplom overrækkes af Marianne og Michael fra Rallyudvalget.

Årets Rallyofficial 2015

 

Kåring af årets baneofficial. – Der er ingen tvivl om, at næsten alle, der kommer enten for at besøge os under løb på Padborg Park eller kommer som deltager samme sted, kender den official, vi i dag har valgt skal have årets hæder som årets baneofficial.

Årets baneofficial har været med i rigtig mange år. Helt nøjagtigt siden 2005. Han har altid været villig til at stille op til de opgaver, der er eller har været i klubben. Hver gang han stiller op som official på Padborg Park kommer han til stedet medbringende sin ATV, som bliver flittigt brugt. Både når der skal hentes kørere eller en eller anden skal have slæbt en bil retur til depotet. Ellers hvor vores baneofficial lige skal have en snak med en kører, der har lidt for travlt i depoterne.

Mange af jer har sikkert nu gættet, at årets hæder i banesporten går til Bjarne Lauritzen.

Til dig Bjarne: Tak for dit engagement og tak for, at du tager den tørn i depotet, som du gør. Du får snakket med rigtig mange af vore gæster og kørere, og engang imellem må du også have en snak med en kører, der ikke er helt tilfreds med at få vist, hvordan man kører i depoterne. Jeg ved, at mange af vore gæster sætter stor pris på din forklaring om, hvor og hvordan man bedst ser motorløb.

Tillykke med æren og diplom og pokal for årets baneofficial.

– Bjarne Laurizten var desværre ikke til stede, men får det overrakt på det kommende officialmøde af udvalgsformand Karin Niebuhr.

 

Kåring af årets kartofficial. – Bjarne Jensen er en af dem, der har været med helt fra starten af siden Motor Sport Sønderjyllands begyndelse og været en stor drivkraft på gokartbanen i Skærbæk – Altid behjælpelig og klar, når der er brug for hjælp. Og ikke at forglemme, så er han storleverandør af citronmåner samt kaffe på gokartbanen. Som han selv siger det – man skal huske, der skal være plads til hygge og sjov – – Bjarne Jensen var desværre ikke til stede, men får det overrakt på gokartbanen af udvalgsformand Johnny Berthelsen.

Formanden, Karin Niebuhr, takkede dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for fremmøde samt god orden.

Generalforsamlingen sluttede med kaffebord.

 

Bilag:

2015 General forsamlng bilag 1 2015 General forsamlng bilag 2 2015 General forsamlng bilag 3