Referat fra generalforsamlingen i MSS torsdag den 23. februar 2017 i Stubbæk forsamlingshus

Referent: Helle Nielsen

Deltagere: 32 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

 

 1. Valg af dirigent. – Viktor Jensen blev foreslået og valgt. – Dirigenten bekendtgjorde, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da det var sket den 23. januar 2017 på hjemmesiden.
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Inden jeg går i gang vil jeg bede forsamlingen om at rejse sig og sammen med bestyrelsen holde 1 minuts stilhed for vores baneofficiel Kurt, om vi desværre mistede i 2016.

Æret være Kurts minde.

 

Tiden går hurtigt, når der er masser af ting, man gerne vil have gjort. Nu er der allerede gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning til årets generalforsamling, og igen i år har jeg naturligvis set tilbage på, om vi har nået alt det i klubben, som vi gerne ville.

Da vi holdt generalforsamling i 2016, tror jeg nok, at de fleste af os tænkte, at vi har gang i mange aktiviteter i klubben, og at det nok var en god ide, hvis vi måske holdt lidt igen. Jeg kunne også fortælle, at Driftsforeningen Padborg Park var blevet involveret i DHB. En aktivitet, som vi først skulle til at lære at kende.

Og lærte vi så det. Det kan vi vist godt sige. Jeg tror ikke ret mange af os havde forestillet sig det kæmpe arbejde, vi skulle ud i, for at afvikle dette nye arrangement. Udover DHB skulle vi jo også stadig afvikle alle de andre aktiviteter i klubben.

 

Hvad er der så sket i klubben i løbet af 2016.

                                     

CARBUSTER:

Lad mig starte med carbuster, som kom ind i MSS i 2015. De har igen kørt nogle gode løb på carbuster-banen i Skærbæk, og hvis I aldrig har været til sådan et løb, så gør jer selv den tjeneste at tage en tur til Skærbæk for at se, hvorledes det finder sted. Det er rigtig godt race og meget spændende. Så det er et positivt tiltag, at vi har fået dem med i MSS. Carbuster havde et fint år i 2016, og her ser vi bestemt frem til et godt år i 2017-sæsonen.

 

GOKARTBANEN I SKÆRBÆK: I foråret 2015 ønskede Anders T. Jensen og Holger Møller-Nielsen, som i mange år har været skattede og vellidte direktører på gokartbanens udlejningsdel, at stoppe. Det gjorde naturligvis, at der nu skulle nytænkning til.

Vi enedes herefter om, at Johnny Bertelsen, der var formand for raceafdelingen, også skulle overtage udlejningsdelen og samlet blive direktør for hele gokartbanen, og det har vist sig at være en god løsning.

Den daglige drift i udlejningen har noget af året været klaret af en ansat samt nogle medhjælpere. Gokartbanens faste ansatte har nu valgt at gå nye veje, så derfor søger gokartbanen en ny fastansat – eventuelt en, der vil forpagte udlejningsdelen fremover. Det arbejdes der på lige nu. Der er i den forløbne sæson blevet trukket meget store veksler på alle, både i gokartudvalget og på de andre frivillige på gokartbanen, og den situation skulle gerne ændres så hurtigt som muligt.

Der er sket meget på gokartbanen de sidste år. Som vi tidligere har fortalt, er der blevet bygget nyt dommertårn. Der er også blevet sat nyt sikkerhedshegn op, og i sæson 2016 er der så kommet 12 nye udlejningskarts til banen. Det har naturligvis været en dyr omgang, og nu er der også planer om, at vi meget gerne vil udvide selve baneanlægget. Der er derfor sat gang i at forsøge at skaffe midler til dette. Asfalt er dyrt, så vi skal ud at skaffe mindst 350.000 kr. til nyt asfalt, men vi er fortrøstningsfulde og håber, at det lykkes at skaffe midlerne i løbet af 2017.

Vi er også ved at skaffe midler til indkøb af twin-karts, som vi gerne vil kunne tilbyde i udlejningsdelen.

Der skal naturligvis køres løb på gokartbanen i 2017, og der er også udlejet hele weekender til motorcykler og scootere og med udbedring af dommertårn og sikkerhedshegn, regner vi også med en tilgang i kartlicenser. Med hensyn til kartlicenserne betyder det noget, at man kan træne på den bane, hvor man også skal køre løb.

 

DRIFTSFORENINGEN PADBORG PARK:

Driftsforeningen Padborg Park (DPP), som jo står for den økonomiske afdeling, når vi kører baneløb, har absolut ikke haft et godt år rent økonomisk. Dette skyldes især vores afvikling af DHB, som endte med et kæmpe underskud. Det er desværre endt med, at vi har været nødt til at udsætte nogle betalinger af diverse regninger, og vi har været nødt til at træffe forskellige aftaler med kreditorer for at komme videre. Vi kan naturligvis også godt mærke, at udgifterne til afholdelse af motorløb bestemt ikke er faldende, så det er hele tiden et spørgsmål om at holde disse udgifter så lave som muligt. Desværre var der i 2016 også en almindelig løbsweekend, som kunne have været meget bedre. Weekenden var vores historiske weekend, og vi har derfor meldt ud til de historiske klasser, at vi ikke mere kan afvikle en ren historisk weekend. Der kommer simpelthen ikke nok historiske biler, men vi vil naturligvis stadig gerne køre med de historiske klasser på Padborg Park, blot skal det være sammen med andre klasser og derfor ikke en ren historisk weekend.

Som situationen er lige nu i DPP har vi valgt at overlade promotorklasserne, Legend, DST og DEC helt til Tom Pedersen fra Padborg Park, og det bliver også Padborg Park, som fremover kommer til at stå med økonomien i de almindelige baneløb. DPP vil derfor koncentrere sig om at afvikle DHB og ikke andet.

Der arbejdes hele tiden meget hårdt på at få fortalt folk rundt omkring, at der altså ligger en motorsportsbane lidt vest for Padborg. Så naturligvis håber vi på mange flere gæster her i 2017.

 

FART MED FORNUFT:

Vi er fortsat med kurset Fart med fornuft i klubben, og det er selvfølgelig et område, som vi skal fortsætte med også fremover. Kurserne i 2016 har været godt afviklet, men kræver også, at vi hele tiden gør opmærksomme på kurset blandt unge mennesker. Afviklingen i 2016 foregik heldigvis igen uden de store skader på hverken personer eller materiel.

I 2016 havde vi lavet et nyt design på folderne og plakaten for Fart med fornuft. Det, mener vi nu, var en dårlig ide. Derfor er der nu her i starten af 2017 endnu engang ændret på layoutet og ikke mindst på farverne, så vi håber nu, at plakaten og folderne ikke helt forsvinder i mængden af andet papir, og at endnu flere unge mennesker (og eventuelt deres forældre eller bedstefor-ældre) får øjnene op for dette kursus.

 

Der er lavet aftale igen med Sønderjysk forsikring, og de har nu udvidet deres dækningsområde, så de er med op til Vejle. Det håber vi også kan give flere kursister til os.

Vi vil naturligvis meget gerne ud i hele landet med tilbuddet omkring billigere forsikring, såfremt man deltager på kurset, men det kræver, at vi har en aftale med et landsdækkende forsikringsselskab, så vi håber, at det på sigt bliver en mulighed.

Vi har tidligere arbejdet på at få Aabenraa kommune med som sponsor på kurset. Det har jo desværre ikke været muligt. De synes, det er et super godt kursus, men det kniber ekstra meget, når der skal kontanter på bordet.

Derfor kontaktede vi i slutningen af 2016 OK Benzin, som sagde ja til at være medsponsor på kurset, og her aftalte vi videre, at vi skulle mødes i midten af 2017 for eventuelt at udvide dette sponsorat. Og det ser jeg selvfølgelig frem til.

Nu er OK snart med os hele vejen. Og det er absolut en god partner at have.

 

BANE:

2016 har været en spændende sæson. 4 løbsweekender (5 weekender, når vi tæller DHB med i dette antal) afviklet på Padborg Park, hvoraf det ene løb indeholdt et aftenløb. Vi var jo meget spændte på, om vi fik lov til at flytte vores september løb 4 timer, så vi igen kunne køre aftenløb. Efter meget lang ventetid kom tilladelsen (ca. 1 ½ uge inden løbsstart), så der var spænding næsten lige til det sidste.

Efter erfaringerne med ikke ret meget lys på bilerne, det første år med aftenløb, var der i 2016 kommet mere lys på, og det blev løbet ikke mindre spændende af. Blot blev det nu muligt at skelne de forskellige deltagere fra hinanden.

 

Et af løbene på Padborg Park blev, som tidligere fortalt, DHB, og det var naturligvis en helt ny udfordring for os. Motorsport og masser af fest og farver. Ingen tvivl om at den udfordring blev stor. Heldigvis havde både deltagere og publikum en strålende weekend. Der blev i første DHB weekend på Padborg Park både afviklet drifting, 201 m samt baneløb. I 2017 vil der ikke blive afviklet baneløb den weekend, men udelukkende blive fokuseret på drifting og 201 m samt fest og farver, og hvad dertil hører. Men det var godt at se, at alle afdelinger i klubben støttede op om afviklingen, også af dette arrangement, og det gjorde heldigvis, at selve det sportslige blev en stor succes. Desværre blev det et stort økonomisk minus for DPP, og det var naturligvis en kæmpe skuffelse, at rigtig mange af de aftaler, der var truffet med enkelte aktører udenfor klubben, desværre ikke helt holdt. Så det blev et meget dyrt bekendtskab.

Betyder det så, at vi ikke laver DHB i 2017. Nej, det gør det ikke. Vi forsøger igen. Vi er blevet klogere på mange områder, og det skal altså kunne lade sig gøre at lave sådant et arrangement uden at sætte penge til, ellers er det for stort et arbejde. Det tror jeg også, at vi er enige om. Men vi giver det et nyt forsøg.

 

DRIFTING:

Vi besluttede i 2015, at vi igen ville køre drifting. Og drifterne var også med i 2016 sæsonen på Padborg Park udover de mange arrangementer, drifterne afholdt rundt omkring i DK og ikke mindst til DHB ligesom 201 meter kørerne var der. Det var svært at få plads til drifterne på andre danske baner, men der blev afviklet en enkelt afdeling af deres mesterskab på banen i Sturup, Sverige. Der har været MSS folk med i afviklingen alle de steder, hvor der er blevet kørt, og jeg er sikker på, at det også fremover bliver en god oplevelse for både deltagere og tilskuere.

Vi skal også videre med at forsøge at lave streetrace, og her er der også forventninger til, at det nok skal lykkes. Her vil jeg gerne indskyde, at vi i foråret 2016 blev spurgt, om vi ville være behjælpelige med at få tilladelse til at køre et 201 m løb på stranden på Rømø. Og også give en hånd med ved afviklingen. Det var naturligvis en opfordring, der var svær at sige nej til, og det resulterede i et rigtig sjovt og godt arrangement på Rømø, hvor vi kørte med biler fra 1947 og tidligere. Det var virkelig en god oplevelse og den vil vi, i samme samarbejde, forsøge at gentage her i 2017.

 

RALLY:

Her er både blevet kørt minirally og klubrally, og det er foregået i henholdsvis Gråsten og Aabenraa. Selvom vi gerne ser endnu flere deltagere, har det i 2016 været fornuftigt med deltagere, og selvom der er mange tilbud til rallykørerne har vores rallyudvalg alligevel været i tænkeboksen for at få endnu flere og måske helt nye kørere ud af busken, og de vil derfor, sammen med andre klubber, til at lave torsdagsrally. Der skal forsøges at lave rallyprøver på lukket område hver anden torsdag og mon ikke, det kan lokke helt nye kandidater ud af busken.

 

 

AKTIVITETSUDVALG:

Når vi snakker med medlemmerne, bliver der ofte spurgt til, hvornår der igen er noget for medlemmerne. En del synes, at der bliver lavet alt for lidt for medlemmerne.

Derfor er det nu ved at være op til medlemmerne at komme frem med, hvad det er man gerne vil. Der er nemlig ingen tvivl om, at aktivitetsudvalget meget gerne vil lave noget for medlemmerne, men når der så er tilmelding, sker der desværre ofte det, at det ligger lidt tungt med dem.

Der var inviteret til Bingo-Banko eftermiddag, og her var tilslutningen heldigvis god.

Der var inviteret til glatførekursus, samme dag som Bingo-Banko, men alligevel kom der ikke nær så mange, som der var plads til.

Der blev inviteret til en gokartdag, og der blev inviteret til julefrokost. Det blev afviklet men kunne også godt have haft flere deltagere.

Hvis vi i klubben vil have flere aktiviteter, bliver vi altså nødt til at bakke op om det. Ellers bliver det for meget op ad bakke for aktivitetsudvalget.

Som en anden aktivitet kan nævnes, at vi også her i foråret 2017 har været med til Motorsports-messe i Herning, hvor vi i MSS var sammen med DST og Legend. Det var sjove og kolde dage, og vi fik snakket med rigtig mange mennesker.

 

TRACKDAY:

Der blev i 2016 afviklet trackdays på Padborg Park sammen med banen, og det vil fortsætte også i 2017. Hvis man er medlem i MSS, vil der være rabat på selve trackdaykurset.

Der er brug for udvidede køretekniske kurser for alle, som gerne vil lære deres biler lidt bedre at kende, og der er instruktør på under kurserne.

 

SAMARBEJDE MED ANDRE KLUBBER OG MED DASU:

Vi har i 2016, som tidligere, haft et godt samarbejde med andre klubber i Danmark.

Som stor klub har vi heldigvis rigtig mange dygtige officials i alle afdelinger i klubben. Det er derfor rigtig godt, at mange af dem også giver en hånd med andre steder, hvor der køres motorløb. Samarbejdet med vores organisation DASU er også godt. Specielt tænker jeg her på udviklingsudvalget og banesportsudvalget i DASU, som har været meget velvillige til at være med til nye ting indenfor vores sport. Afdelinger af motorsporten som ikke nødvendigvis passer ind i de kasser, vi tidligere har været tilbøjelige til at de skulle passe ind i. Også dragracingudvalget har været med inden over for at hjælpe, så det har været rigtig positivt.

 

Vi har på efterårets repræsentantskabsmøde fået indvalgt Helle Nielsen i banesportsudvalget i DASU, og vi har fået genindvalgt Henning Holst Jensen i DASUs bestyrelse. Vi er glade for, at der er medlemmer fra MSS, der også har lyst til at gøre en indsats på landsplan, og vi ser frem til deres indsats også der.

 

Jeg vil slutte min beretning for 2016 med en stor tak til de medlemmer af driftsforeningerne, udvalgene og bestyrelsen, som bruger rigtig mange fritimer på klubben. Tak til alle, der meget ofte giver en stor hånd med, og som møder op hver gang en af afdelingerne i klubben kalder, og her vil jeg gerne indskyde, at vi kan bruge mange flere, der har lidt tid tilovers. Sidst men ikke mindst, Tak til alle medlemmer for at være med i en aktiv klub. Ikke mindst de dygtige kørere, vi har i klubben. Mange af dem har opnået rigtig flotte resultater, både lands- og verdensmester-skaber. Dem er vi stolte af i MSS.

Glæder mig til at komme i gang med 2017 sæsonen og møde jer alle sammen. Beretningen blev godkendt.

                     

 1. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Jørgen Rasmussen beklagede meget, at det sidste regnskab han skulle aflægge for MSS er med et markant underskud. Han understregede samtidigt, at det ikke er derfor, han stopper som kasserer. Det har været planlagt i længere tid, og han er helt tryg ved at overlade jobbet til Helle.

 

Regnskabet blev gennemgået med følgende bemærkninger:

 • Kontingenter er en mindre stigning i medlemstallet.
 • Fart med Fornuft er bogført med underskud på 22.401 kr. (MSS har betalt telefon, pakning og udsendelse af foldere). Deltagerantallet var desværre halveret fra 2015 til 2016. Det endelige regnskab for Fart med fornuft viser et underskud på 18 tkr. Heri er der indregnet forudbetalinger for kurser i 2017 med 14 tkr., så det reelle underskud er 32 tkr.
 • Drifting står med en indtægt på 26.150 kr. og udgift på 11.976 kr. Den primære indtægt er prøvemedlemmer ved DHB og andre arrangementer.
 • Banesportsudvalget har et underskud på ca. 64 tkr., som skyldes manglende betalinger fra Driftsforeningen Padborg Park.
 • Rallyudvalget har et pænt overskud på 9.682 kr.
 • Kartudvalget har et underskud på 37.635 kr., som primært skyldes betaling af nyt sikker-hedshegn til 32 tkr.
 • Aktivitetsudvalget slutter med et underskud på 1.709 kr., som nok mest skyldes for få deltagere i aktiviteterne.
 • Tøjudvalget har underskud på 20.672 kr. Det er dyrt at holde de mange officials med profiltøj.
 • Sponsorindtægterne er markant højere end tidligere. Det skyldes tilskud fra Tipsmidler på 56.600 kr.
 • Kommunale tilskud er det især lokaletilskuddet, der er steget.
 • Ekstraordinære udgifter 3.100 kr. er afskrivning af de karter, der blev stjålet i december måned.
 • Balancen er blevet markant mindre som følge af underskuddet.
 • Under aktiver er det især diverse tilgodehavender på -112.732 kr. der påkalder sig opmærksomheden. Det er de manglende betalinger fra Driftsforeningen Padborg Park på 114.048 kr., og der forventes ikke, at vi får de penge ind, så de må regnes som tabt. Samtidig er der et udestående fra gokartbanen i Skærbæk på 70.759 kr. som er regninger, der er betalt af MSS, hvilket primært er investering i nye karts. Vi håber, at Skærbæk vil komme så godt i gang, at vi kan få de fleste af disse tilgodehavender ind i 2017.
 • Posten Interim kontingent er forudbetalte kontingenter for 2017.

Spørgsmål:

 • Hvorfor er der ikke indtægter på Fart med fornuft? Fart med fornuft drives i selvstændigt regi. MSS har kun indtægter herfra, hvis der er overskud, da vi får overskudsdeling.
 • Hvorfor er der ingen indtægter ud for Super Dæk nightrace? Indtægter fra historisk weekend samt nightrace er de penge, som vi mangler at få fra Driftsforeningen Padborg Park. Da vi ikke tror, at vi får disse penge, har vi valgt at registrere dem som tabt.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt og er vedlagt som bilag til referatet.

 1. Eksklusion af medlem. – Ingen.
 2. Behandling af indkomne forslag. – Ingen.
 3. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år. – Kontingentpriserne for 2017 er uændrede i forhold til 2016 og er følgende: – Aktivt medlem 800,00 kr. Ungdomsmedlem 500,00 kr. – B-medlem 250,00 kr. Prøvemedlem 200,00 kr. (Der blev ved en fejl nævnt, at dette var gratis).
 4. Valg af formand. – Karin Niebuhr blev genvalgt for 1 år.

 5. Valg af udvalgsformænd. – Rallyudvalgsmedlem Bjarne Jensen blev genvalgt for 1 år. – Gokartudvalgsformand Johnny Bertelsen blev genvalgt for 2 år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. – Jørgen Rasmussen og Allan Dumstrei ønskede ikke genvalg. – Lars Lorentzen, Marianne Jørgensen, Brian Kjeldsen samt Ulrich Kristensen ønskede at stille op, hvorefter der var 6 kandidater til 4 bestyrelsesposter og dermed kampvalg. Johnny Bertelsen og Allan Dumstrei stod for optællingen af stemmerne, som fordelte sig således: Helle Nielsen – 30 stemmer og genvalgt for 2 år. – Michael Jensen – 28 stemmer og genvalgt for 2 år. – Marianne Jørgensen – 25 stemmer valgt for 2 år. – Brian Kjeldsen – 19 stemmer og valgt for 2 år. – Ulrich Kristensen – 12 stemmer og ikke valgt. Lars Lorentzen – 9 stemmer og ikke valgt.

 7. Valg af suppleanter. – Jørgen Rasmussen ønskede at stille op. – De 2 kandidater, der ikke blev valgt som bestyrelsesmedlemmer, ønskede at stille op som suppleanter. Kampvalg igen. Johnny Bertelsen og Allan Dumstrei stod for optællingen af stemmerne, som fordelte sig således: – Jørgen Rasmussen – 26 stemmer og valgt for 1 år. – Ulrich Kristensen – 22 stemmer og valgt for 1 år. Lars Lorentzen – 16 stemmer og ikke valgt.

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. – Viktor Jensen & Jørn Iversen blev genvalgt for 1 år. – Revisorsuppleant Tonny Lund blev genvalgt for 1 år.
 9. Eventuelt.
  Formanden takkede Allan Dumstrei for arbejdet i bestyrelsen.

       – Formanden takkede Jørgen Rasmussen for mange års hårdt arbejde som kasserer i klubben.

12.1 Kåring af årets talent. Her i MSS har vi en tradition for at vi gerne vil give et skulderklap til et talent, som vi har store forhåbninger til her i klubben. Når vi har arbejdsweekend i januar måned, er det derfor et af de punkter, som altid kan give en rigtig god debat rundt om bordet.

 

I år faldt valget på en 16 årig gut, som har gjort det rigtig godt. Hvad kan vi så fortælle om årets talent. – Han fik sin første gokart som 12 årig. – Han startede i cadett Junior, og allerede i 2015 deltog han for første gang i Rotax Max Challenge i Rotax junior med en samlet 5 plads, og hvor hans bedste resultat det år var vinder af DM finalen, som blev kørt på Als. – I 2016 rykkede han så op i Rotax super senior og teamet (altså familien) var meget spændt på om han kunne følge med. Og det kunne han. Ved det første Rotax Max Challenge i Rotax super senior, som blev afviklet i Ikast, gjorde han rent bord. Satte den bedste tid og dermed poleposition og vandt alle 7 løb. Han har været hurtig hele året med poleposition næsten hver gang. Han har vundet langt de fleste heat. Han vandt det nordiske mesterskab. Og sluttede året af som sikker vinder af RMC og DM.

Han viste også, at han kunne være med til VM selvom det desværre kiksede i pitten til prefinalen. Så med sådant et CV i en alder af kun 16 år, er vi sikre på her i MSS, at vi kommer til at høre meget mere til ham i tiden fremover. Så derfor: Kære Lasse Andreasen. Vil du komme her op og modtage hæderen, en pokal samt et diplom, som bevis på hæderen og sidst, men nok ikke mindst, en erkendtlighed i form af en slags check, som vi regner med, at du sagtens kan få brug for.

12.2 Kåring af årets rallyofficial. Årets rallyofficial er en person, der altid er glad og smilende. Personen er med til at holde sammen på flokken og skabe en god stemning blandt os alle.

Vedkomne stiller op hver gang, vi har brug for hjælp og er ikke bleg for at tage en ven eller to med, når vi er hårdt presset. Årets rally official har efterhånden været med en del år, og jeg kan nævne op til flere episoder, hvor der har været ydet en ekstra indsats, men den episode, jeg mindes bedst, var sidste år, hvor vi igen stod og var virkelig presset på mandskab. Vedkomne havde været så rar at tage to veninder med, som godt nok var helt nye, men vi placerede dem således, at de stod på post 13-14 og 15 med vores erfarne officials i midten på post 14. Da sikkerhedsbi-lerne kørte gennem prøven, blev der også gjort opmærksom på, hvorfor posterne ikke var på plads, om der ikke var styr på det. Men der blev straks svaret tilbage i radioen, at her var der helt styr på det. De nye skulle lige have lidt info, så dem i sikkerhedsbilen kunne være ganske rolig.

Årets rally official er Dorthe Eriksen. Dorthe var desværre ikke til stede, men pokal samt diplom overrækkes af Marianne Jørgensen fra Rallyudvalget ved en senere lejlighed.
12.3 Kåring af årets baneofficial. Her har vi denne gang valgt en person, som man næsten kan sætte til hvad som helst. Vi er nogen, der nok er lidt slemme til at trække rigtig meget på denne official, når vi lige skal have noget lavet, som vi ikke lige havde tænkt på. Denne baneofficial siger velvilligt ja til alle de opgaver, som vi andre kan finde på at stille ham, og det ekstra gode er, at når han har sagt, ”det ordner jeg”, så behøver man ikke at tænke mere over det. Så bliver det gjort og tingene er bare i orden. Der er ingen tvivl om, at denne official har hele familien bag sig, når han er på banen for at medvirke til afvikling af motorløb. Han har hver gang både kone og børn med, og det er superskønt at se, at hele familien hygger sig til motorsporten. Derfor glæder det mig, at der i år er blevet peget på Rany, som årets baneofficial.

Rani var desværre ikke til stede, men får det overrakt på det kommende officialmøde af udvalgsformand Karin Niebuhr.
12.4 Kåring af årets carbusterofficial. Nu har vi haft mulighed for at lære carbusterfolkene lidt bedre, og der er ingen tvivl om, at det er en afdeling med masser af opgaver.

Carbuster har derfor besluttet at pege på en official, der har hjulpet mange steder på banen nærmest på samme tid. Han har været løbsleder samt starter og dertil kommer, at han også er en kanon speaker, mens løbene afvikles.

Men ikke kun på carbusterbanen har de haft glæde af ham. Da vi skulle afvikle DHB i 2016 blev han spurgt, om han ikke lige kunne stå for informationsboden, og joh, det kunne han da godt. Så det blev nogle travle og varme dage for ham, hvor han fik snakket med utrolig mange mennesker. Men opgaven blev løst.

Og hvem er det så, der bliver peget på: Det er selvfølgelig Viggo Christiansen, som har gjort sig fortjent til hæderen som årets carbusterofficial.

Viggo var desværre ikke til stede, men får det overrakt på carbusterbanen af udvalgs-formand Leif Jensen.
Formanden, Karin Niebuhr, takkede dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for fremmøde samt god orden.

Generalforsamlingen sluttede med kaffebord.

Bilag: