Referat fra generalforsamlingen i MSS torsdag den 19. februar 2015 i Stubbæk forsamlingshus.

Referent: Helle Nielsen

Deltagere: 52 stemmeberettigede medlemmer var mødt op.

 

 1. Valg af dirigent. Viktor Jensen blev foreslået og valgt.
 1. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse.

Da vi til generalforsamlingen i 2014 så frem på den sæson, vi dengang skulle i gang med, var der rigtig mange aktiviteter, der skulle afvikles. Blev disse ønsker så indfriet? Ja, det synes jeg, at de i det store hele blev, dog med en enkelt svipser, som vi godt kunne have været foruden. Men sådan er det i en stor klub. Svipseren vender jeg tilbage til senere. I har alle haft mulighed for at læse årets gang i vores netop udsendte papirudgave af Klubinfo, så derfor vil jeg ikke stå her og gentage alt det, der står i det.

Noget vil jeg naturligvis kommentere omkring de forskellige afdelinger i klubben, for der sker meget.

GOKARTBANEN I SKÆRBÆK – DRIFTSFORENINGEN SKÆRBÆK – UDLEJNINGS-DELEN OG RACEKARTAFDELINGEN. Sidste år fortalte de fra gokartbanen i Skærbæk, at man meget gerne ville have et nyt dommertårn, da det gamle var totalt udslidt. Dette arbejde er nu færdigtegnet, budgetteret og så småt ved at gå i gang. Der skal naturligvis skaffes penge til sådan en fornyelse, og der skal søges midler mange steder. Vi er dog forhåbningsfulde og håber, at vi kan få pengene hjem til tårnet. Det nye tårn skulle også gerne give mulighed for at afvikle større mesterskabsafdelinger, end man kan nu.

Men udover ønskerne fra gokartafdelingen skal det også her fortælles om, hvor godt det heldigvis går på banen. Der er fuld fart på både udlejnings- som på raceafdelingen. Vi har heldigvis rigtig mange gæster, der glæder sig over en tur i en gokart, og vi har gode folk på banen, som hele tiden arbejder på, både at give gæsterne en god oplevelse samt sørge for, at materiellet er i orden. I raceafdelingen bliver der kørt masser af træning og løb på banen, og jeg er rigtig glad for at der mellem de to afdelinger er så godt et samarbejde, at man kan finde ud af at flytte lidt rundt på udlejningstiderne såfremt racekartafdelingen lige kan bruge lidt ekstra tid eller omvendt, at udlejningsdelen gerne skal have en tid, hvor der egentlig skulle køres race-kart.

På racekart siden har der været afviklet masser af træning og også mange både små og store løb. Desværre har der været en lille tilbagegang i kartlicenserne, men det arbejdes der på at få ændret bl.a. ved, at der her i 2015 skal køres flere store arrangementer på banen. Ved udgangen af 2013 blev der ændret i udlejningsdelens bestyrelse således, at man besluttede, at der ikke mere skulle være en egentlig bestyrelse, men at der skulle vælges 2 sidestillede direktører, som så skulle stå for denne del, og det er gået rigtig godt. Der er dog ingen tvivl om, at specielt Anders T. har arbejdet endog meget hårdt på at få de rigtige folk ansat – det er ligesom kommet lidt bag på nyansatte, hvor meget der er at lave og specielt, at arbejdstiderne ikke altid er så rare. Heldigvis ser det nu ud til, at også dette problem er løst, og at vi igen har en fastansat, som kan få det til at køre optimalt. Alt i alt en rigtig god sæson 2014 for gokartbanen i Skærbæk dog desværre skæmmet af et uheld, som gik ud over en lille dreng. Det har naturligvis givet stof til eftertanke omkring vores sikkerhed, og det er også noget, vi hele tiden skal optimere, når det er muligt. Vi må dog også erkende, at vores sport kan give anledning til skader – det kan næppe undgås fuldstændigt. Og så lige en sidste ting omkring gokartbanen. Desværre er der nogle bøller, der ikke kan tåle, at vi har noget godt grej, så det er endt med både hærværk og tyveri. Og jeg kan godt garantere disse fyre, at det gør Anders, samt andre omkring gokartbanen, meget, meget vrede.

DRIFTSFORENINGEN PADBORG PARK. Driftsforeningen PP, som jo også hører under MSS, har igen haft en bare nogenlunde sæson rent økonomisk, desværre ikke med overskud. Grunden er desværre mest manglende tilskuertal og også en enkelt weekend manglende deltagerantal. En weekend, som var lejet ud til afvikling af MC løb, levede slet, slet ikke op til forventningerne, og det har man naturligvis lært af. Der arbejdes meget hårdt på at få fortalt folk rundt omkring, at der altså ligger en motorsportsbane lidt vest for Padborg. Af en eller anden grund synes der at være længere fra Sjælland til Sønderjylland, end der er fra Sønderjylland til Sjælland, og det er naturligvis noget, der skal arbejdes på at forandre – og det bliver der. Her i det nye år er der derimod fyldt op. Der er blevet arbejdet hårdt på – i et godt samarbejde med Tom Pedersen fra Padborg Park – at få gang i en helt ny serie. Det er naturligvis den nye Danish Supertourismo Turbo, der her er tale om. Og den bliver spændende. Holger Møller Nielsen vil senere aflægge beretning for disse 2 driftsforeninger. FART MED FORNUFT. Vi er fortsat med kurset Fart med Fornuft i klubben, og det er naturligvis et område, som vi også skal fortsætte med fremover. Der har i 2014 ikke været så mange kursister, som i de foregående år, og der arbejdes på at få budskabet omkring kurset ud til flere mulige deltagere. Der er også gjort forsøg på at få Aabenraa kommune med på ideen. De synes, det er alle tiders kursus, men desværre kniber det mere med opbakningen, når vi begynder at snakke økonomi og tilskud til kurset, såfremt de vil promoveres som en kommune, der gør noget for trafiksikkerheden. Men lad os håbe, at det bliver bedre efterhånden. Vi vil stadig gerne have kurset udbredt til hele landet, men det har været svært at få vores organisation med på ideen. Eller det vil sige: Man synes, det er et godt kursus, men der skal naturligvis findes kræfter, der vil påtage sig arbejdet med at få flere klubber med, og det mener vi må være en opgave, som skal løses centralt. Men forhåbentlig kommer det.

RALLY. Her er både blevet kørt minirally og klubrally. Vores serie minirally Syd tiltrækker heldigvis mange kørere og er bestemt også en serie, som vi kan være bekendt at være en del af. Vores klubrally halter desværre en del bagefter. Det er ikke særlig sjovt at lave et klubrally, hvor deltagerne så ikke rigtig bakker op. Det er et problem, som rigtig mange klubber har, men det skal vi selvfølgelig ikke stille os tilfredse med. Så derfor arbejdes der i rallyafdelingen naturligvis med, hvorledes vi kan gøre disse klubrallyer mere attraktive for kørerne, så der også her er noget for et større og større publikum at se på og nogle spændende prøver for deltagerne. Det bliver spændende at se her i 2015, om der kan tiltrækkes flere kørere til klubrally, og det bliver også rigtig spændende at se, når der skal køres en afdeling af DM under vores afdeling af minirally Syd, der afvikles i og omkring Aabenraa.

BANE: Også her har 2014 været en spændende sæson. 4 weekender og 2 klubløb med biler og dertil en weekend kun med MC, hvor vores officials også har været med ind over. Så de har haft masser at lave. Heldigvis har vi hver gang været i stand til at skaffe de officials, der skal til for afvikling af disse løb, og der skal da heller ikke lægges skjul på, at der her i 2015 vil blive trukket rigtig meget på vores baneofficials. Der skal her i den nye sæson afvikles 5 weekendløb på Padborg Park samt 1 weekendløb på Sturup Raceway i Sverige. Så på forsøgsbasis har vi besluttet ikke at køre YT-klubløb for sig selv i år men køre dem sammen med YT DASU-Cuppen. Jeg tror personligt, at det er en god ide. Det skal nemlig ikke være nogen hemmelighed, at de klubdage, vi har afviklet i 2014, kunne have været endog meget bedre besat med deltagere. Naturligvis kan udbuddet af løb blive for stort, så derfor kører vi ikke klubdage i år på banen. Der skal til de fleste af løbene både køres med banebiler, drifting samt motorcykler, så der må siges at være noget for enhver smag.

DRIFTING. Som de fleste godt ved, var drifting et af vore store tiltag i 2013, det var bare slet ikke helt godt. Der var for langt mellem meningerne om, hvordan man skulle afvikle og især om hvilke regler, der skulle køres efter. Så i 2014 var der ikke rigtig opbakning til serien, men vi var stadig af den overbevisning, at naturligvis skulle drifterne køre på Padborg Park, så til afslutningsløbet på PP i oktober fik vi igen gang i drifting og heldigvis med en rigtig god weekend for drifterne. Vi har derfor besluttet, at vi her i 2015 igen kører drifting, men vi har også gjort det klart, at der køres efter de regler, der er aftalt, og så håber vi på en rigtig god oplevelse for både kørere, publikum og officials, når der kommer store biler med bulder, brag, masser af dækrøg og flot kørsel.

AKTIVITETSUDVALG: Aktivitetsudvalget har svære vilkår her i klubben – desværre. Når vi snakker med medlemmerne, bliver der ofte spurgt til, hvornår der igen er noget for medlemmerne. En del synes, at der bliver lavet alt for lidt. Men kære medlemmer: Det bliver ikke nemmere for et aktivitetsudvalg, når der ikke rigtig kommer ideer ind til dem fra medlemmerne. Ej heller bliver det nemmere, når der til de aktiviteter, der er, så ikke rigtig er opbakning alligevel. Bl.a. blev der inviteret til julefrokost i klubben i december og opbakningen var bare ikke god nok. Der har tidligere været arrangeret fællestur til Copenhagen Classic, men også her var opbakningen mere end lille. Så hvis vi i klubben vil have flere aktiviteter, bliver vi altså nødt til at bakke op om det. Heldigvis er Helle, som står for aktivitetsudvalget fremover, ikke så nem at slå ud, så udvalget fortsætter naturligvis med her i 2015 at lave forskellige aktiviteter for medlemmerne og håber naturligvis på, at der vil være mere end stor opbakning fra medlemmerne. Dertil kommer lige, at aktivitetsudvalget meget gerne engang imellem vil have en hånd eller to mere med, når der skal arrangeres noget. Det er et kæmpe arbejde at lave arrangementer, og der skal altså frivillige til her også. Så det var lige en lille opfordring til at give lidt praktisk hjælp til udvalget.

TRACKDAY. Så kommer vi til den svipser, som jeg omtalte i indledningen. Året med trackday er gået rigtig godt, og der er afviklet mange sjove timer med det udvidede køretekniske kursus, som trackday jo er. Men – men – i slutningen af sæsonen blev det desværre klart, at man i trackdayudvalget havde besluttet, at man nu, efter flere år under MSS, igen ville forsøge at køre trackday som en privat forretning. Det havde vi ikke lige set komme. Desværre. Godt nok havde vi ikke set så meget til trackdayudvalgets medlemmer til bestyrelsesmøderne i efterårsmånederne, men når vi spurgte ind til, om der var nogen speciel grund til det, fik vi at vide, at alt var OK, og at man allerede havde fået lavet aftaler for 2015. Det havde man jo så også. Desværre bare ikke i MSS regi. Da vi stadig ikke rigtig hørte noget, bad jeg trackdayudvalget om et møde, og her fik jeg så at vide, at man nu, efter flere år i MSS regi, igen ville køre trackday i privat regi. Man meldte i sin tid trackdayklubben ind under MSS, fordi man ikke mere kunne bære det økonomiske ansvar for den daværende trackdayklub. Efter udmeldingen omkring privatiseringen af trackday gjorde jeg det meget klart for dem, at jeg ikke vil lægge skjul på, at jeg synes, man har levet rigtig godt med at blive promoveret gennem MSS og også med at have haft en økonomisk rygdækning ved at være med under en stor klub. Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at jeg synes, man har handlet endog meget forkert overfor en klub, som har givet en god sikkerhed for afvikling af trackday. Desuden mener jeg stadig, at en aktivitet som et udvidet køreteknisk kursus, naturligvis skal køres under DASU og dermed under en dasuklub. I kan sikkert godt høre, at jeg var mere end sur over deres beslutning, men som jeg senere fik at vide: ”det kan du ikke bruge det noget” – nej, det kan jeg ikke, men jeg vil alligevel have lov til at sige det HØJT. Det var så et lille tilbageblik over årets svipser og hvad så? Så kører vi naturligvis også trackday i MSS i 2015 – nu blot med andre planlæggere og i samarbejde med Padborg Park. Vi skal efter generalforsamlingen have lavet et trackdayudvalg med nye medlemmer, og så skal der arbejdes på at få lavet gode dage til trackdaykørerne. Selvom der var denne svipser i 2014 skal min beretning om 2014 alligevel afsluttes med, at jeg overordnet har været meget godt tilfreds. Vi har i klubben fået mestre i flere klasser. Vi har masser af dygtige, både unge og lidt ældre udøvere, og så har vi ikke mindst en masse mennesker, som giver rigtig meget til klubben i form af et stort arbejde for at få afviklet alt det, vi har planlagt. Hvad sker der så i 2015. Ja udover de ting, der allerede er nævnt under de forskellige udvalg, har vi indledt et samarbejde med en ny gren af Idrætsakademiet i Haderslev, som i lang tid har arbejdet på at få stablet en race-akademiafdeling på benene. Vi har allerede været med til den forsigtige opstart og har indledningsvis 4 talenter med på akademiet. Vi har ikke meldt så meget ud om det endnu, da der har været meget forskellige meninger om, hvor meget klubben skulle bidrage med, og hvor meget akademiet kunne og skulle bidrage med. Men der kommer naturligvis meget mere ud til jer alle om dette tiltag, når vi er blevet lidt klogere på, hvorledes det skal organiseres.

Og nu er jeg snart ved at være færdig med beretningen. Dog vil jeg til allersidst sige en stor tak til de medlemmer af driftsforeningerne, udvalgene og bestyrelsen, som bruger rigtig mange fritimer på klubben. Tak alle sammen, og sidst men ikke mindst tak til alle medlemmer for at være med i en aktiv klub.

Jeg håber og tror på, at vi får en rigtig god 2015 sæson.

Beretningen blev godkendt.

 1. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Jørgen Rasmussen fremlagde regnskabet med enkelte kommentarer. – Der blev oplyst, at MSS har mistet sponsorat i 2015 for 20 tkr. Klubben mangler en til at tage sig af denne opgave. – Regnskabet blev enstemmigt godkendt og er vedlagt som bilag til referatet.

 1. Eksklusion af medlem. – Ingen.
 1. Behandling af indkomne forslag.

  1. Tilskud til dommertårn på gokartbanen i Skærbæk.
  Der arbejdes hårdt på at skaffe sponsorer til et nyt dommertårn, som vil gavne racekartafdelingen utrolig meget, da der så kan afvikles større arrangementer på banen. – Projektet er budgetteret til 100 tkr. Der er allerede skaffet mange sponsorer og arbejdet er i fuld gang. -SAPA’s Gokartklub har besluttet at forsikringserstatningen fra de stjålne karter ca. 45 tkr. bevilliges som støtte til dommertårnet. – Der ønskes tilskud fra klubben, hvis der ikke kan skaffes sponsorer til det sidste, så det er sikkert, at dommertårnet kan blive færdigt til årets første løb.

  1. Tilskud til sikring af gokartbanen i Skærbæk.
  De sving, hvor gokarts kan risikere at køre i den modsatrettede vognbane, ønskes sikret med plastbarrierer. Denne sikring er budgetteret til 50 tkr. – Baggrunden, for ønsket om sikringen af banen, er en ulykke i 2014, hvor en dreng kørte af banen og fik sikkerhedsnettet om halsen. Han slap heldigvis uden varige, men den slags uheld må ikke kunne gentage sig. – Sikringen vil være til gavn både for racekart- samt udlejningsafdelingen.

  1. Udvidelse af sikring af containere på gokartbanen i Skærbæk.
  Der ønskes en udvidelse af sikringen på det bestående anlæg, da banen desværre er meget plaget af indbrud og hærværk. Denne sikring er budgetteret til 10 tkr. – Et sikringsfirma kunne eventuelt sponsorere det, mod at få sit navn på banen. – Michael Marcussen vil undersøge muligheder hos Solar.

Bestyrelsen er positivt indstillet overfor alle forslag, og der var en positiv tilkendegivelse fra medlemmerne.

 1. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år.
DASU har meddelt, at alle kontingenter stiger. Hos MSS stiger A-medlemskontingentet en lille smule, mens alle andre kontingenter er uændrede i forhold til 2014. – Aktivt medlem 790,00 kr. – Aktivt husstandsmedlem 380,00 kr. Ungdomsmedlem 380,00 kr. – Trackdaymedlem 380,00 kr. – B-medlem 380,00 kr. – Husstands støttemedlem 80,00 kr.

 1. Valg af formand.
Karin Niebuhr blev genvalgt for 1 år.
 1. Valg af udvalgsformænd.
Rallyudvalgsformand Allan Dumstrei ønskede ikke genvalg. Michael Jensen blev valgt som ny formand for 2 år.
Baneudvalgsformand Karin Niebuhr blev genvalgt for 2 år.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Rasmussen & Helle Nielsen blev genvalgt for 2 år.
Michael Jensen ønskede ikke genvalg, da han blev valgt som rallyudvalgsformand. Allan Dumstrei blev valgt for 2 år.
Lars Henrik Koch & Ivan Rostrøm er udtrådt af bestyrelsen.
Michael Hansen & Bjarne Jensen blev valgt for 1 år.
 1. Valg af suppleanter.
Ulrich Kristensen & Brian Kjeldsen blev valgt for 1 år.
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Hans Erik Lage & Christian Sørensen ønskede ikke genvalg.
Viktor Jensen & Jørn Iversen blev valgt for 1 år.
Mogens Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.
 1. Eventuelt
  1. Generalforsamling for Go-Kart Center Skærbæk.
  Holger Møller Nielsen fortalte, at der havde været mange udskiftninger i ledelsen i årets løb, og at der nu er ansat nyt personale til udlejningsafdelingen. – Året 2014 endte med et overskud på 50 tkr. – Go-Kart Center Skærbæk består af 2 sidestillede direktører. Holger Møller Nielsen og Anders Tage Jensen.
  1. Generalforsamling for Driftsforeningen Padborg Park.
  Holger Møller Nielsen fortalte, at 2014 havde været et skod år med betydelig tilbagegang. Fremtiden tyder dog meget positiv, og et spændende 2015 venter forude med bl.a. den nye klasse Danish Supertourisme Turbo. – Holger Møller Nielsen takkede bestyrelsen for godt arbejde. Bestyrelsen består af følgende:

  • Henning Holst Jensen som formand og direktør
  • Holger Møller Nielsen
  • Karin Niebuhr
  • Helle Nielsen
  • Niels-Eiving Igum
  1. Kåring af årets rallyofficial.
  Bent Sørensen skal have titlen, fordi han altid stiller op uanset hvad. Han er ikke bange for at tage fat. Han tager den tildelte post uden brok, uanset om han skal passe sving eller holde folk væk. Man kan altid stole på, at det tildelte arbejde bliver udført perfekt, og ser han en fejl/mangel, så kan han selv rette op på det uden at ”spørge om lov” først. Han tager ansvar for det, han laver. Han er en venlig sjæl, som kan tale til publikum på en god måde, som bliver respekteret. Han kan holde hovedet koldt, når det er nødvendigt. Han er meget afholdt af andre officials. En rolig, rar mandJ – Pokal samt diplom overrækkes af den afgående rallyformand, Allan Dumstrei.2014 Årets rally official
  1. Årets kartofficial.
  Årets kartofficial er en type, der altid er frisk på at hjælpe uanset, hvad det drejer sig om – så gør vi det bare, som han selv siger det. F.eks da vi snakkede om, hvor dejligt det kunne være med et vægthus, der fungerede 100 %, når der blev afholdt løb på gokartbanen i Skærbæk – var svaret fra ham – SÅ LAD OS KOMME IGANG – og vupti 14 dage efter stod huset klar. Under løb har han næsten prøvet alle poster, og han gør det rigtigt godt. Han har en rigtig god og rolig måde at sige tingende på, når det utænkelige skulle ske, at en kører ikke har forstået reglerne. Pt. er han også meget med i projekt dommerhus på gokartbanen. Det er bare dejligt at have en mand som ham på Gokartbanen, og det vil vi gerne sige TAK for. Årets kartofficial er far til Kevin og farfar til Mikkel, som er kartkører i MSS. Så kære Carsten Tygesen, af alle kaldet TYGE, vil du komme herop og modtage din æresbevisning. – Pokal samt diplom overrækkes af formanden for gokartudvalget, Johnny Bertelsen.
  2014 Årets kart official
  1. Årets baneofficial.
  Da vi her i januar måned skulle have sat navn på årets baneofficial, var der hurtig enighed om, hvem vi skulle pege på. Nemlig en official som gør en stor indsats for klubben både her i Danmark men også i det store udland. Han har i alle årene været med, når vi har kaldt til løb på Padborg Park. Han har været og er et forbillede for mange af vore helt unge officials, som i ham kan se en ildsjæl, der brænder for motorsporten. Men ikke alene på banen i Padborg har vi glæde af ham. Han kan også findes som official til bl.a. Le Mans i Frankrig, på Spa banen i Belgien til både historisk og formel 1 samt på Nürburgring i Tyskland. Han er med alle de steder, hvor der bliver kaldt, og han har i alle årene med official-arbejde i det store udland været primus motor i kontakten til de udenlandske løbsledelser og baner samt i planlægningen af rejserne ud af Danmark. Han er dygtig til, ved de udenlandske løb, at gøre danske journalister opmærksom på, at der er mange danske officials på stedet, hvor der køres, og han er meget flittig med at annoncere for sporten og ikke mindst for Motor Sport Sønderjylland. På vores egen bane i Padborg, er det ham, der enten er vores startchef eller startdommer. Ikke altid et sjovt job – der er ikke ret mange kørere, der er tilfredse med at få en dom for en tyvstart – men han udfører det samvittighedsfuldt hver gang. Jeg håber derfor, at vi i rigtig mange år fremover kan fortsætte med at trække på ham, når vi og andre kalder til arbejdet med afvikling af motorløb. Så derfor: Kære Jan Sølbek – kom herop og modtag det synlige bevis på vores hyldest til dig som årets baneofficial 2014. – Jan Sølbæk var desværre syg, så pokal og diplom overrækkes ved en senere lejlighed af baneudvalgsformand, Karin Niebuhr.2014 Årets bane official
  1. Årets talent.
  Årets talent i MSS må – sin unge alder til trods – siges at have et motorsports CV, der siger spar 2 til meget andet. Det hele startede i sommeren 2008, hvor han for første gang kørte en udlejningskart. Efter at have plaget for at prøve, blev der endelig givet grønt lys fra far og vores talent fik sin første tur i en udlejningskart. Efterfølgende er det blevet til rigtig mange ture i en udlejningskart på Go-Kart Center Skærbæk. Men han ville ikke nøjes med det. Han fik derfor mulighed for i en måned at prøve en racekart og fandt hurtigt ud af, at det var det han ville. Heldigvis stod hans konfirmation kort tid efter for døren, og hvad var mere nærliggende end at ønske sig en racekart i konfirmationsgave – og det fik han. Frem til 2011 stod den derfor mest på træning, træning og atter træning, suppleret med et par enkelte løb., bl.a. Kart Cup Syd, hvor han vandt juniormesterskabet. Også i 2011 deltog han i Kart Cup Syd mesterskabet, hvor det blev til en 2.plads, som senior. Det skete igen i 2012. I 2013 blev der købt en ny kart, og det blev det år til en 3. plads i Kart Cup Syd – Rotax Senior samt en 4. plads i Jysk Fynsk Mesterskab – Rotax Senior. I 2014 blev der endnu engang skiftet kart – denne gang for at prøve kræfter og fart med Dannmarks-mesterskabet. Det viste sig allerede fra sæsonstarten, at der var potentiale til mere end blot en fin placering. Efter de første 3 afdelinger kunne man allerede finde ham øverst på listen, og sådan fortsatte det resten af sæsonen. 2014 var et år, hvor det lykkedes at erobre 3 ud af 4 titler nemlig en 1. plads ved Jysk mesterskabet – en 1. plads ved Jysk / Fynsk mesterskabet – en flot 1. plads ved Danmarksmesterskabet samt en 6. plads i Nordisk mesterskab, alt sammen i Rotax senior. Du siger selv: Hvad er forventningerne til 2015. Du har store krav til dig selv, og vi har i MSS store forventninger til dig her i 2015, så vi håber, at vi med dette lille skulderklap kan være med til, at du kan indfri både dine egne krav og nogle af vore forventninger. Så kære Theis Kroot: Nej, du skal ikke holde foredrag om gokart – det var bare noget, Johnny bildte dig ind for at være sikker på, at du kom i aften. Kom herop og modtag dit bevis på Årets talent i MSS samt en check, som du sikkert kan veksle til noget, der kan bruges i din sport.

  • Pokal, vandrepokal, diplom samt check overrækkes af formanden i MSS, Karin Niebuhr.

  2014 Årets tallent

  1. Stor tak til de afgående revisorer.
  Holger Møller Nielsen takkede de 2 afgående revisorer, Hans Erik Lage & Christian Sørensen, for mange års tro tjeneste. De har begge været med i opstarten af MSS, så de har fulgt os igennem hele klubbens historie.2014 Tak til afgående revisorer

  Formanden, Karin Niebuhr, takkede dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for fremmøde samt god orden. Generalforsamlingen sluttede med kaffebord.

  Bilag:2014 Generalforsamling bilag A 2014 Generalforsamling bilag B 2014 Generalforsamling bilag C