Referat fra generalforsamling Motor Sport Sønderjylland Den 27.februar 2020

22 stemmeberettigede tilstede.

Dagsorden:

 1. Viktor Jensen valgt til dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 2. Formandens beretning fremlagt og enstemmigt godkendt. Lægges på hjemmesiden.

 3. Regnskab fremlagt og godkendt med følgende bemærkning:
  Fremover skal Regnskabet for Fart Med Fornuft skal indgå i regnskabet.
 4. Der er ikke ekskluderet medlemmer i 2019
 5. Ingen forslag til behandling.
 6. Kontingent uændret.

 7. Karin Niebuhr genvalgt til formand. Valgt for 1 år.

 8. Ingen af udvalgsformændene er på valg.

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer :
  Leif Jensen genvalgt.
  Bestyrelsen er derfor uændret og består af:
  • Karin Niebuhr Formand
  • Leif Jensen
  • Lisbeth Nissen
  • Michael Jensen
  • Brian Kjeldsen
  • Michael Hansen
  • Ken Egtved

OBS på at vedtægterne på hjemmesiden ikke er blevet opdateret.

 1. Som suppleanter valgtes Anja Muus og Gudrun Larsen

 2. Som revisorer valgtes Tonny Lund og Gudrun Larsen.
  Som suppleant Jørgen Rasmussen.

Mikkel Gaarde Pedersen  kåret som årets talent. Mikkel  var i Norge, så han får prisen overrakt til officials mødet i marts.

Referent Lisbeth Nissen

 

Vedhæftet er følgende:

Formandensberetning

Årets talent