Referat fra generalforsamling Motor Sport Sønderjylland Den 21.02.2019

18 stemmeberettigede tilstede.

Dagsorden:

 1. Jørgen Rasmussen  valgt til dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 2. Formandens beretning fremlagt og enstemmigt godkendt. Lægges på hjemmesiden.

 3. Regnskab fremlagt og godkendt.

 4. Der er ikke ekskluderet medlemmer i 2018.

 5. Ingen forslag til behandling.
 6. Kontingent uændret.

 7. Karin Niebuhr valgt til formand. Valgt for 1 år.

 8. Karin Niebuhr valgt som baneudvalgsformand for 2 år.
  Michael R Jensen valgt som Rallyudvalgsformand
  Ingen opstillet som formand for Kartudvalget

 9. Til bestyrelse blev valgt
  Lisbeth Nissen for 2 år
  Brian Kjeldsen for 2 år
  Michael Hansen for 2 år
  Ken Egtved for 2 år
  Da der ingen formand blev valgt for Katudvalget, blev der valgt en ekstra så bestyrelsen er fuldtallig.
   
 10. Som suppleanter valgtes Ulrich Kristensen og Gudrun Larsen

 11. Som revisorer valgtes Tonny Lund og Gudrun Larsen.
  Som suppleant Jørgen Rasmussen.

Nicolai Kjærgaard kåret som årets talent. Nacolai var i Frankrig, så hans mor modtog prisen med Nicolai med på telefonen.

Forslag om at vi til næste års generalforsamling inviterer en foredragsholder eller lign. Forslag om Erik W Petersen.

Referent Lisbeth Nissen