Referat af baneofficialsmøde

Den 30.3.2014 havde jeg indkaldt til baneofficial møde i lokalerne på 1.sal på Padborg Park. Vi starter altid sæsonen i banesporten med at mødes for lige at få en snak om, hvad vi skal i gang med på banen.

Der bliver drøftet, hvad vi skal køre med. Der bliver snakket om, hvem der kommer og hjælper til hvilke løb, og hvad der kommer af biler til de forskellige løb. De, der ikke havde fået sendt deres skemaer til Helle, havde nu mulighed for at aflevere dem, og det var der heldigvis rigtig mange, der benyttede sig af. Helle har jo brug for disse skemaer for at kunne lave de bemandingsplaner, som hun udsender hver gang, inden vi skal ud og afvikle løb på PP.

Og hold dog op for et skønt møde. Alle, der havde mulighed for at deltage, var mødt op, og de fyldte godt op i lokalet hos Ole, som er vendt tilbage som ”madmand” på Padborg Park. Vi er ved at være en rigtig stor flok, der er med som officials på Padborg Park, og vi har også i år fået nye folk med. Det er bare så godt. Vi bruger mange folk til vores løb. Der var ikke ret mange ledige pladser, da alle havde fået sat sig til rette og stemningen var rigtig god. Ole havde sørget for kaffe og kage og Diana havde vand og sodavand med, så ingen skulle sidde og tørste under mødet.

De sidste nye reglementer blev drøftet og det gjorde de sidste nye kurser også. Blandt andet var der en del snak omkring det nye e-leaning kursus, som alle med en teknisk-kontrol licens skal omkring. Det har godt nok voldt problemer. Det er ikke selve prøven, der havde været problemer med, men mere det, at det for nogen har været helt umuligt at komme ind til prøven på DASU´s hjemmeside. Ideen med e-leaning er god nok, men det duer ikke, hvis der skal være så meget bøvl for at være med. Men al begyndelse er svær, så vi giver det endnu en chance. Men problemerne skal løses snart. Der har været talt meget i telefon og blevet mailet rigtig meget p.g.a. problemerne med adgangen til kurset. Der er også blevet rettet op på en del, men det fungerer altså stadig ikke optimalt.

På et tidspunkt kom snakken også til at dreje sig om de problemer, der åbenbart har været i DMKA. Alle er selvfølgelig bekymrede, når en af vores venskabsklubber har problemer og ønskede selvfølgelig at høre, hvordan situationen er for øjeblikket. Desværre må vi nok her sige, at det ved vi ikke helt så meget om. Det er lidt svært at gennemskue, hvem der gør hvad og hvorfor, så vi kan kun sige, at vi håber at problemerne i DMKA løser sig hurtigst muligt, så der også kan blive kørt noget godt race på Djursland. Flere af vore officials kommer rigtig meget på den bane også – både som gæster og i flere tilfælde som official.

Vi snakkede også om afholdelse af et flagkursus for nye officials. Her kunne vi fra banesportsudvalget fortælle, at der vil blive afholdt et flagkursus her i løbet af foråret, og at datoen for kurset vil blive sendt direkte til de officials, som skal med på kurset.

Brand/redning og beredskabskurset d. 5.april på Flyvestation Skrydstrup blev også drøftet. Her er der tilmeldt 40 deltagere, så det skal nok blive en rigtig god dag. Jeg ved, at Henrik (vores målchef), som arbejder på flyvestationen har haft gang i opstilling af havarerede biler, hvor vi skal gennemgå, hvorledes vi kan assistere ambulance-redderne ved udtagning fra bilerne og fastgørelse på spineboard.

Jan Sølbek – vores tovholder til le mans løbet – havde et indlæg omkring le mans. Der skal igen en del officials til det franske for at deltage i afviklingen af årets le mans, og Jan kunne fortælle, at man kunne henvende sig til ham, såfremt man ville med og endnu ikke havde fået meldt sig til.

I indkaldelsen til official-mødet havde jeg fra Tom Pedersen fra Padborg Park skullet hilse og sige, at der igen i år vil blive mulighed for en high speed tur. Desværre kunne Tom ikke være til stede den 30.3.2014 men vi trak lod blandt de officials, der gerne ville med en tur (der var nemlig så mange, at vi blev lidt bekymrede for om Tom ville blive helt rundtosset, hvis han skulle køre med alle)og der er allerede nu planlagt en aften, hvor vi skal ud og køre. Det bliver d. 14.april 2014 kl. 17.00, og der vil blive sendt invitation ud til både dem, der skal med ud at køre, og til dem, der bare vil være på stedet for at heppe.

En rigtigt god søndag eftermiddag med et supergodt fremmøde. Jeg er helt sikker på, at alle glæder sig lige så meget som jeg til at komme i gang igen.

Jeg håber, vi får en rigtig god forårssæson.

Mange hilsner fra Karin Niebuhr.