Nyt Vejehus på Gokart Center Skærbæk d. 20 August.

 

Vi har allerede sponsorer til en del af projektet. Det ser vi da gerne andre kan flankere:

 

Vi vil selvfølgelig lave et sponsor skilt der giver tilkende hvem der har givet til Huset.

Dan Petersen, Hovedvejens Auto i Bredebro skriver til min mail fra tidligere. Måske den største hjælp ville være den samme som Hydro har givet. At vi sponsor ligeledes for 3500 kr. + moms. Så det vil vi gerne de kan bare sende en regning direkte til os på max. 3500 + moms

Projektet beskrivelse:

Alle der har tid og evt. materialer der kan bruges bedes komme med dem. Meld jeg ved mig inden, så vi kan aftale hvad, hvor og hvormeget du kan bidrage med. Husk det er først Tirsdag d. 20. August, så du har god tid til at planlægge det.

VI MANGLER DIN HJÆLP.

Vi Rejser Hytten Tirsdag d. 27.  August kl. 17.00

Tirsdag d. 20. August, Kl. 19.00:

Tage Søndergård skal gerne have en kopi af Lennart i udskrift, Tage laver 2 jernspær med beton ankre og befæstigelseslasker til tømmer og porte i begge ender. Som aftalt.

Rene Jensen, Bjerndrupgård, har lovet at grave soklen og grunden op med rendegraver og fjerne det overskydende jord..

Hydro betaler spærene, ankrene og beslagene fra samme smed. Max 3500 kr. Jeg bestiller de resterende ting som ikke er kommet ind af frivillighedens vej fra medlemmerne der kører Gokart.

Vi mangler forlk til følgende på dagen.

Blande Cement til sokkel 4 mand.

Kridte fyldsand ned til under gulvet og stampe det 2 mand disse skafaffer også en svær genstand til at stampe med.

En der kan pudse soklen ud og indvendig samme dag. 1 mand.

Jeg vil prøve at lede og fordele arbejdet.

Tirsdag d. 27 August kl. 17.00

Jeg regner med at Kevin Thygesen og hans far står for rejsningen, Tage

Søndergård rejser spærene sammen med 2 hjælpere.

Kevin, Johnny Bertelsen, samt 3 tømmerkyndige sætter åse op og laver

beklædning og døre.

Rejsegilde kl. 20.00

Vi ser frem til at mange melder sig til mig før jeg kommer og plukker jer

ud.

Anders T. Jensen

Send SMS eller ring 21644677