Nyt omkring kørergruppens arbejdsopgaver

Youngtimer Kørergruppen

Hvem:

Kørergruppen består af frivillige Youngtimerdeltagere som er medlemmer af MSS, AAS eller DMKA.

Kørergruppen består af max. 5 personer. Kørergruppen opretholder sig selv, eventuelt efter indstilling fra Youngtimer deltagerne.

En talsperson kan udpeges af Kørergruppen i enkeltsager.

Hvad:

Kørergruppen kan blandt andet påtage sig følgende opgaver:

Planlægningen af løbssæsonen i samarbejde med relevante klubber.

Koordinerer aftaler mellem relevante klubber

Tegner Youngtimer løbsserierne i klubberne. Refererer til klubbernes bestyrelse.

Bindeled for henvendelser fra deltagere til klub/DASU.

Udarbejder relevante aftaler med eksempelvis rullefelt/sponsor.

Fastlægger regler for afvikling af løb i klubmesterskabet

Hvornår:

Kørergruppens medlemmer er at finde ude til løbene. Vi lytter altid til forslag fra deltagere.

Kørergruppen arrangerer 1 årligt infomøde samt diverse “sparke dæk” aftener.

Kørergruppen afholder 2 interne møder pr år, 1 forår og 1 efterår.

Kørergruppens opgaver er IKKE:

At håndhæve reglement.

At udarbejde reglement.

At blande sig i anmærkninger i vognbøger.

At blande sig i ikendte straffe pådømt under eller efter løb.

At være sekretariat for kørerne.

Kørergruppen består af følgende personer:

Bjarne Madsen,

Bjarne Haa Rasmussen,

Per T Jensen

Thue Henriksen

Martin M Thillemann

Med venlig hilsen

Youngtimer Kørergruppen