Nyhedsbrev om kontingent for 2016

Så er det tid at forny kontingenter for 2016.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår håber jeg, at mange vil forny deres medlemskab for 2016.

DASU har ændret medlemstyperne så der fremover kun eksisterer følgende typer:

  • (A) Aktive medlemmer kontingent inkl. Grundlicens 800 kr.
  • (U) Aktive Ungdomsmedlemmer kontingent inkl. Grundlicens 500 kr.
    (må ikke være fyldt 18 år ved indmeldelse og betaling)
  • (B) Almindelige B-medlemmer officials og hjælpere, der ikke kan løse kørelicenser 250 kr.
  • (P) Prøvemedlemmer kan være prøvemedlem i 3 mdr. kontingent inkl. Grundlicens 200 kr.
    (må ikke tidligere have været hverken medlem eller prøvemedlem af nogen DASU-klub).

Alle medlemmer vil modtage Autosport fra DASU.

Jeg opfordrer alle til at forny deres medlemskab i rigtig god tid, så I kan udnytte alle medlemsfordelene.

(hvis du skal køre løb i januar skal du indmeldes og have bestilt din licens i god tid inden jul).

Begrebet husstandsmedlemmer er udgået.

Tidligere husstandsmedlemmer anbefaler jeg indmeldt som B-medlem, fordi alle vore medlemmer giver

indflydelse og tæller med ved afstemninger hos DASU. Desuden giver kommunen tilskud til alle under 25 år

Du indbetaler kontingentet til Sydbank 7990 konto 107 4801

Skriv dit DASU ID nummer i meddelelse til modtageren.

Du må gerne indbetale for flere samlet – men skriv alle ID numre og medlemstype, så jeg kan se hvem det er fra.

Jørgen Rasmussen, klubkasserer

 

Tank penge til MSS

<a href='http://m-s-s.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>