Nyhedsbrev om kontingent for 2015

Så er det tid at forny kontingenter for 2015.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår håber jeg at mange vil forny deres medlemskab for 2015 også selv om kontingentprisen for aktive er steget en del. DASU har forhøjet kontingenterne en smule, mens licenspriserne er uændrede for 2015.

Alligevel vil jeg opfordre alle til at huske at forny deres medlemskab og til at indmelde også deres husstand ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år. Det er billigt for den enkelte og det giver klubben en meget større indflydelse – alle medlemmer tæller med når der stemmes.

Du kan se kontingentpriserne på hjemmesiden under Klubben og Kontingent.

Du indbetaler kontingentet til Sydbank 7990 konto 107 4801

Skriv dit DASU ID nummer i meddelelse til modtageren.

Du må gerne indbetale for flere samlet – men skriv alle ID numre, så jeg kan se hvem det er fra.

Jørgen Rasmussen, klubkasserer