Legend Cup ved Classic Race Aarhus

Til Banesportsudvalget –

 Som promotor for OK Legend Cup skal vi herved meddele, at vi efter samråd med klassens klasserepræsentant, Per Brink, og vurdering af sikkerheden i klassen, ønsker startopstilling for reglementet ført tilbage til bestemmelserne for 2012 f.s.v. angår heat 3.

 Teksterne er vedhæftet.

 

 Såfremt de nye regler skal have gyldighed for det kommende CRAA skal de formentlig udgives som slutinstruktion for løbet, hvorfor jeg har tilføjet Mette Laura Stubberup om cc denne mail, der også er sendt ud til klassens deltagere med udtrykkelig bemærkning om, at de først er gældende når og hvis de bliver godkendt af DASU’s Banesportsudvalg.

 Med venlig hilsen

Holger Møller-Nielsen