Indkaldelse til den årlige generalforsamling

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes:

                                 Mandag d. 28. februar 2022 kl. 19.00 i Stubbæk Forsamlingshus,

                                 Dybkærvej 2, Stubbæk, 6200 Aabenraa

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

 1.  Valg af dirigent
 2.  Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Eksklusion af medlemmer
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år.
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

_______________________________________________________________________________

Følgende er på valg:  Grundet covid-19 situationen og ikke-afholdelse af generalforsamling i 2021 har bestyrelsen i MSS besluttet, at nedenstående er på valg således:

Formand vælger for 1 år

                                                       Karin Niebuhr :     modtager genvalg

 

Aktivitetsudvalg

Vælges for 2 år                                Michael R Jensen:   modtager genvalg

 

Banesportsudvalg

Vælges for 2 år                                Karin Niebuhr: modtager genvalg

 

Bestyrelsesmedlem der

vælges for 2 år:                                Lisbeth Nissen: modtager genvalg

 

Bestyrelsesmedlemmer, der

vælges for 1 år:                                 Brian Kjeldsen:  modtager genvalg

                                                          Michael Hansen: modtager genvalg

                                                          Kenn Egtved: modtager ikke genvalg.

Suppleanter vælges

for 1 år:                                              Gudrun Larsen: modtager genvalg

                                                           Anja Muus: modtager genvalg

 

2 revisorer                                         Tonny Lund: modtager genvalg

                                                          Gudrun Larsen: modtager genvalg.

 

Valg af revisorsuppleant:                   vacant

Tank penge til MSS

<a href='http://m-s-s.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>