Cadett Mini

Hvad er Cadett Mini Go-Kart / Klubkarter

Cadett Mini er Go-Kart for de helt unge – det vil sige børn fra 8 til 10 år. Det er Motor Sport Sønderjyllands hensigt at igangsætte aktiviteter for disse helt unge med interesse for Go-Kart Sporten. Klubben vil derfor i årene frem fortsætte med Cadett Mini på Skærbæk Go-kart Center og har i den anledning udarbejdet en handlingsplan,

Ansvarlig for Cadett Mini projektet er Bjarne Jensen, Skærbæk

Handlingsplanen:

Velkomst for børnene:

Der bliver jævnligt gennemført arrangementer for børnene, der med følge af af deres forældre, inviteredes til at prøve en børnekart på Skærbæk Go-Kart Center.

Markedsføringen for disse aftener og for Cadett Mini projektet i almindelighed sker via brochurer og presseinformation til de lokale aviser, ligesom banens tætte tilknytning til Fritidscenteret og de til dette knyttede idrætsklubber udnyttes mest muligt. Så kig i aviserne for fremtidige arrangementer.

Klubkart projektet

GIF animations generator gifup.com

De unge – som viser sig egnede – kan låne en kart og nødvendigt udstyr kvit og frit ved MSS mod

den unge sammen med i en forældre melder sig i klubben

den unge indgår en aftale med klubben om at passe sin træning

den unge accepterer de spilleregler for opførsel, som er gældende ved MSS

Fordelen for både MSS og forældrene er, at den unge får lejlighed til at prøve om Go-Kart sporten er noget for vedkommende. Er det ikke det, kan vi skilles som gode venner, uden at det har kostet mere end højst nødvendigt!

Aktiviteter

Der er træning for Cadett Mini / klubkarter – hver tirsdag 15.00 til 20.00

De unge og deres forældre inviteres endvidere til at være til stede ved de ugentlige træninger for MSS hver torsdag og hver lørdag (ikke juli) for hurtigst muligt at komme ind i stemningen og stilen i klubben.

Det er også vigtigt, at Cadettikørerne og deres forældre integreres i de allerede planlagte klubaftner på Go-Kart Center Skærbæk , der afholdes på tider som offentliggøres enten i klubbladet eller hjemmesiden.

YDERLIGE INFORMATION KONTAKT JOHNNY B PÅ TLF 40 36 10 21. Se i øvrigt Go-kart Center Skærbæk åbningstider for udlejning af gokarts