Generalforsamlingen 21.02.2019

Formandens beretning.

Endnu et år er gået i klubben og vi skal nu i gang med klubbens 16. sæson. Det er gået stærk siden klubben blev dannet tilbage i 2003 og der er sket mange ting siden dengang.

Det har også været et år med mange sjove udfordringer og opgaver.

Jeg vil i år ikke komme med en slavisk gennemgang af, hvad vi har lavet, blot lige gennemgå, hvad der sker i klubben.

Carbuster, som kom ind i MSS for nu 5 år siden, har stadigvæk gang i hjulene med afvikling af mange løb på carbusterbanen i Skærbæk.

Carbuster har siden opstarten kørt i DASU-regi under udviklingsudvalget og man har nu pludselig – efter bestyrelsens ønske i DASU – puttet carbuster ind i den kasse hos DASU, der hedder Banesportsudvalg.

Vi har hele tiden tilkendegivet at vi ikke ville ind under Banesportsudvalget, da der her er stor risiko for, at vi så pludselig ser Carbuster som en off-road sport, som altid har kørt i DASU-regi. Carbuster er auto-speedway og er derfor en helt ny form under DASU.

Jeg har skrevet frem og tilbage med DASU om problemet og det sidste svar jeg har fået er, at vi bliver inviteret til et møde med BU. Desværre er der endnu ikke sat en dato på mødet. Så her skal vi have en drøftelse med DASU.

Drifting:

Drifting er efterhånden blevet en stor afdeling i klubben og har givet rigtig mange nye medlemmer. For at vi kan optimere denne del af klubben har vi ligeledes i snart en del år kørt denne afdeling under udviklingsudvalget i DASU. Her er man så kommet til den konklusion, at der skal laves et nyt udvalg i DASU til denne slags motorsport på 4 hjul.

Det er fint med os – men her ønsker vi naturligvis også, at carbuster kan komme med ind under.

Det er nemlig sådan, at hvis nye tiltag fra klubberne, der giver en masse nye kunder i butikken – også til DASU – skal fungere, så skal der altså være plads til at også DASU lukker op for nye ”kasser” og ikke blot putter nye tiltag i de gamle kasser, hvor man så skærer de nye tiltag til, så de passer med kasserne. Det må være et krav fra klubberne, at man også i DASU er klar til at finde nye udvalg, der kan behandle de nye tiltag, som klubberne kommer med især, når man hele tiden ønsker at vi skal skaffe flere medlemmer.

Gokartbanen i Skærbæk – DRIFTSFORENINGEN SKÆRBÆK udlejningsdelen.

I 2018 har Johnny været formand for raceafdelingen og Leif Jensen har været formand for udlejningsafdelingen.

Der skal helst ske noget godt hele tiden og vi har på gokartbanen indenfor de seneste år fået nyt dommertårn og nyt sikkerhedshegn og som jeg fortalte forrige år vil vi meget gerne forsøge at udvide banen. Der er derfor sat gang i at forsøge at skaffe midler til dette. Asfalt er dyrt, så vi skal ud og skaffe mindst 350.000 kr til nyt asfalt, men vi er fortrøstningsfulde og håber, at det lykkes at skaffe pengene.

Der er skaffet 100.000 kr fra Syd Energi og de står på en konto til os

Vi har i 2018 heldigvis kunnet formå Syd Energi til at strække perioden for tilskuddet til os, da det ikke i 2018 har været muligt at skaffe de resterende penge til udvidelsen. Men det arbejdes der hårdt på at skaffe.

Der skal naturligvis køres løb på gokartbanen i 2019 og der skal fortsat køres en masser træninger.

På udlejningsdelen er sket det i 2018, at Driftsforeningen Skærbæk har udlejet hele udlejningsdelen til Klaus Christensen, som så står for hele udlejningen og derfor betaler forpagtning til Driftsforeningen.

Dette har været nødvendigt, da vi i klubben ikke kunne skaffe frivillige til hele tiden at stå for udlejningen både på hverdage og i weekender. Desuden har vi – som tidligere fortalt – haft forskellige ansatte til at varetage det hverv, men det blev alt for besværligt og resulterede desværre ofte i, at vi alligevel skulle være der med en mand eller to fra klubben og det var uholdbart.

Udlejningsdelen kører nu godt og vi håber, at der fortsat vil ske en fremgang her.

I 2017 var vi ramt af utrolig meget vand på banen i Skærbæk. Det var bestemt ikke problemet i 2018. Her var der SOL. Og vi er ikke nemme at gøre tilpas, for nu var det så varmt, at dem der gerne skulle komme og køre i udlejningstiden, nu tog til stranden i stedet for. Såh.. det er ikke nemt at være vejrgud.

FART MED FORNUFT

Vi er fortsat med kurset Fart med Fornuft i klubben – og det er selvfølgelig et område, som vi skal fortsætte med også fremover. Kurserne i 2018 har været godt afviklet men kræver også, at vi hele tiden gør opmærksomme på kurset blandt unge mennesker. Afviklingen i 2018 foregik heldigvis igen uden de store skader på hverken personer eller materiel og også med en god tilslutning til kurserne.

Der er igen lavet en rigtig god aftale med Sønderjysk Forsikring for endnu et år og de har nu udvidet deres dækningsområde, så de er med op til Vejle og også hele Fyn er nu med, fordi Sønderjysk Forsikring har fået flere kontorer. Et kontor der er beliggende i Odense og nu også et kontor i Esbjerg.  Sønderjysk Forsikring har også lovet, at de vil endnu mere fremme i skoene, når de sælger forsikringer og her gøre opmærksomme på det kursus, som kan give en klækkelig rabat til unge forsikringstagere.

Vi har også tidligere arbejdet på at få Aabenraa kommune med som sponsor på kurset. Det har jo desværre ikke været muligt.

Tovholderen for Fart med Fornuft og også en af dem, der i sin tid var med til at starte kurset op, Jørgen Rasmussen har valgt fra i år at trække sig fra bestyrelsesarbejdet – han og Kirsten vil meget gerne rejse ud og se mere til den store verden og derfor er ny tovholder på kurset Brian Kjeldsen. Jørgen har dog lovet Brian, at han altid står til rådighed med gode råd og vejledning.

Vi starter med den første kursus her i marts og allerede nu kan vi se, at der er god søgning på kurset. Så det bliver sikkert et godt år for kurset.

BANE:

2018 har været en spændende sæson. 4 løbsweekender ( 5 weekender, når vi tæller DHB med i dette antal)  afviklet på PP, hvoraf det ene løb indeholdt et aftenløb.

De foregående sæsoner har det hele tiden været meget spændende, om løbet i aug./sept. kunne afvikles som et aftenløb, da vi hele tiden har skulle afvente kommunens godkendelse. Vi har nu fået tilladelse til et aftenløb helt frem til og med 2022, så nu er det i hvert fald på plads.

Det blev igen i 2018 et fuldstændig fantastisk løb med masser af godt race og med mange tilskuere, så her trækker vi godt og grundigt på vores frivillige, da der er rigtig mange timer, der skal dækkes ind.

Et af løbene på PP blev,  DHB og det var naturligvis en udfordring for os igen. Der er rigtig mange ting, der skal være på plads til sådan et arrangement – bare sikkerheden er noget helt for sig, og det er naturligvis fordi det er et arrangement med mange biler og mange overnattende gæster.

En god weekend med masser af flot motorsport. Vi enedes hurtig om at forsøge at holde aftalerne omkring arrangementet med færre implicerede end i opstarten og DHB blev en succes med motorsport på en lidt anden både end vi plejer – men sjovt og festligt det var det og med en masse søde og rare mennesker, der blot ville have fest og farver. Ingen tvivl om at udfordringen omkring DHB er stor. Som i 2017 kørte vi udelukkende drifting, 201 m, brænderplads og kåring af årets flotteste bil. Det er jo ikke den slags arrangement, vi er så vant til at lave, men heldigvis havde både deltagere og publikum en strålende weekend. Vi ”gamle” skal bare engang imellem huske, at vi også har været unge og fjollede, så går det hele nemlig rigtig godt. Både kørere og publikum er for det meste søde, sjove og lidt fulde unge mennesker men det er altså også en oplevelse. Sådan bare en enkelt gang om året.

Vi blev i foråret 2016 spurgt, om vi ville være behjælpelige med at få tilladelse til at køre et 201 m løb på stranden på Rømø. og også give en hånd med ved afviklingen. Det var en sjov udfordring, der var svær at sige nej til, og det resulterede i et rigtig sjovt og godt arrangement på Rømø, hvor vi kørte med biler fra 1947 og tidligere.

Dette arrangement gentog vi så i 2017 – nu blot med endnu flere tilskuere og nu også med både biler og motorcykler – så dette gav et rigtig fint samarbejde både med DASU og DMU, så det blev endnu en god oplevelse.

Desværre var arrangementet i 2018 blevet flyttet til samme weekend som Night Race køres på PP, så da var der kun et par enkelte medlemmer af MSS med men løbet gik igen rigtig godt og man havde en rigtig fin dag på Rømø.

Så det fortsætter vi med her i 2019. Her er der så også fundet en weekend som ikke kolliderer med andre løb her i klubben.

Vi har også fået rigtige mange medlemmer med, der kører streetrace. Det er vi rigtig glade for og mon ikke også vi kan få den del af klubben til at blive endnu større. Det håber jeg.

Rally.

På generalforsamlingen i 2018 var vi ikke vidende om, at flere folk fra rally-udvalget havde gang i selv at oprette en klub her i nærheden for afvikling af rally. Bl.a. sad en af ovennævnte i vores egen bestyrelse her i MSS og en anden sad i rally-udvalget i DASU. Men de havde holdt kortene godt ind til kroppen.

Det viste sig, at man i DASU havde været klar over, at der var folk fra MSS, der arbejdede på at starte for sig selv.  Det gav naturligvis panderynker her i vores bestyrelse men vi kunne jo kun bede om, at man ikke begyndte at splitte klubberne op. I forvejen er det svært at finde nok frivillige, og hvis de skal splittes ud over flere klubber, kan alle få svært ved at afvikle noget som helst, og indstillingen fra hele landet har dog også tidligere været at vi skal være større og større klubber og ikke mindre og mindre.

Folkene bag den ny-ønskede rally-klub fik nej fra DASU til at lave en ny klub men resultatet af det hele blev desværre så, at vi ikke havde mandskab nok til at stå for bl.a. en dm afdeling i rally og måtte melde ud, at vi ikke kunne stå for et så stort arrangement, når vi ikke vidste, hvor mange vi helt sikkert kunne regne med.

Flere af vore rally-medlemmer har naturligvis derfor forespurgt, hvad vi har tænkt os i fremtiden og vi afholdt derfor et møde i søndags for at høre, hvem og hvor mange, der kunne/ville være med til at løse opgaven.  Her mødte der 6 mand/kvinder op udover mss bestyrelse.

Det havde nu været rart, at der var mødt endnu flere op – måske et par af dem, der flere gange har spurgt til, hvorfor vi ikke laver mere på rally-siden.

Heldigvis var indstillingen fra de fremmødte at vi skal arbejde på atter at få en arbejdsduelig rally-afdeling op at stå i klubben og derfor meldte flere af dem sig som nogen af dem, der vil gå forrest. Så håber vi bare alle i forening, at endnu flere melder sig under rally-fanen, så vi igen kan køre både klubløb, torsdagsrally og dm-afdelinger for alle de dygtige rally-kørere vi har i landet.

Aktivitetsudvalg:

Som i indlæg på tidligere generalforsamlinger kan jeg kun gentage: Hvad er det man efterspørger? Når man spørger ind til hvad det er vore medlemmer synes, vi skal gøre mere ved, så bliver svaret ofte: ja, det må bestyrelsen da finde ud af. Og kære medlemmer:  det kan vi ikke.

Vi er ikke tankelæsere og vi kan ikke stå for alle aktiviteter i klubben, hvis der ikke er flere medlemmer, der har lyst til at give en hånd med.

Jeg ved, at vi meget gerne vil bakke et godt arrangement op – men man må regne med, at man selv og eventuelt andre, som kunne have samme ønske, bliver nødt til at være med til at lave arrangementet – det er ikke muligt for vores bestyrelse eller de forskellige udvalg at stå for alt i klubben. Vi er nemlig også alle frivillige med et privat-liv ved siden af.

Vi bliver en lille smule trætte, når vi har 5-6 weekender i træk, hvor vi ikke er hjemme og dertil har mere end svært ved at få flere til at give en hånd med.Vi har flere gange hørt fra medlemmer, at de da gerne vil hjælpe, men når vi så kommer med en opgave, så kan de altså ikke lige den dag eller weekend – og så er det altså svært.

Det skal helst være sådan, at arbejdet er nogenlunde sådan fordelt, at folk stadig har lyst til at være med.

Derfor er det op til medlemmerne at komme frem med, hvad det er man gerne vil.

Der er nemlig ingen tvivl om, at vi meget gerne vil lave endnu mere for medlemmerne.

I 2018 blev der endnu engang afviklet både bingo-banko. Tilslutningen til bingo-aftenen var god men vi opgav at invitere til julefrokost, da opbakningen de foregående år var ca. 20 tilmeldte, og det er altså ikke nok. Arbejdet med at stable en julefrokost på benene er lige stor uanset hvor mange deltagere der er, og 20 tilmeldte er altså ikke nok.

Tidligere har vi inviteret til glatførekursus, samme dag som bingo-banko, men desværre med alt for få deltagere – og kurset var endda ganske gratis for medlemmer – men det valgte vi at springe over i 2018.

Hvis vi i klubben vil have flere aktiviteter, bliver vi altså nødt til at bakke op om det. Ellers bliver det for meget op ad bakke for aktivitetsudvalget.

Som en anden aktivitet kan nævnes, at vi allerede her i foråret 2019  har været med til Motorsportsmesse i Herning, hvor vi i MSS var sammen med Padborg Park. Det var hyggelige men is-kolde og meget våde dage. Heldigvis står vi indenfor men de lukker ikke op for varmen men vi fik mange kopper kaffe med gæster, der var rundt for at snakke motorsport.

TRACKDAY.

Der blev i 2018 afviklet track-days på Padborg Park sammen med banen og det vil fortsætte også i 2019.

Der er brug for udvidede køretekniske kurser for alle som gerne vil lære deres biler lidt bedre at kende.

Samarbejde med andre klubber og DASU

Vi har i 2018 – som tidligere – haft et godt samarbejde med andre klubber i DK.

Som stor klub har vi heldigvis rigtig mange dygtige officials i alle afdelinger i klubben. Det er derfor rigtig godt, at mange af dem også

giver en hånd med andre steder, hvor der køres motorløb. Det gør mange af klubbens frivillige også i udlandet og det skal vi naturligvis være stolte af.

Samarbejdet med vores organisation DASU er også godt – dog er der et par enkelte ting, vi meget gerne skal have på plads. Her tænker jeg naturligvis på carbuster, som jeg tidligere har nævnt men jeg er sikker på, at vi også her finder en løsning der er brugbar for alle parter.

Jeg er sikker på at hvis og når vi igen kommer med et specielt område indenfor de 4 hjulede, som vi gerne vil have i klubben og dermed under DASU vil Udviklingsudvalget i DASU, som tidligere har været meget velvillige til at være med til nye ting indenfor vores sport, igen godt være med. UU har vist sig at være en rigtig god medspiller, så mon ikke vi snart skal til at finde endnu flere ting, de kan hjælpe os videre med.

Også dragracingudvalget i DASU har været med inde over samarbejdet med os, så det har været rigtig positivt.

Til Repræsentantskabsmødet i 2017 fik DASU ny formand for bestyrelsen –  nemlig Henrik Møller Nielsen.

I min beretning sidste år bød vi ham velkommen og ønskede et godt samarbejde med den nye formand.

Henrik har opfyldt ønskerne for et godt samarbejde og er også ofte at finde til de forskellige motorsportsarrangementer rundt i landet og det glæder naturligvis en klubformand at vi er mange, der får mulighed for at hilse på formanden for vores organisation.

Bestyrelsesmedlemmer som stopper

Inden jeg slutter min beretning vil jeg gerne rette en kæmpe-stor tak til Jørgen Rasmussen, der efter 15 år i bestyrelsen har valgt at bruge mere tid på sin fritid. Jørgen har i mange år været klubbens meget dygtige kasserer og har desuden i mange år været tovholder på vores kursus Fart med Fornuft. Jeg er dog sikker på, at Jørgen stadig står til rådighed med råd og vejledning, hvis vi skulle få brug for det.

Ligeledes vil jeg gerne rette en stor tak til Johnny Bertelsen, som i flere år har været medlem af bestyrelsen, både som formand for kart-udvalget og som formand for MSS. Johnny har valgt at hellige sig kartsporten – dels som løbsleder på gokartbanen i Skærbæk og dels som løbsleder, hvor der måtte være brug for det og derfor skal der ske nyvalg på gokart raceafdelingen, hvor udvalget heldigvis består men hvor der skal en ny formand for racekart-afdelingen i MSS´s bestyrelse.

STOR Tak til jer begge.

Jeg vil slutte min beretning for 2018 med en stor tak til alle klubbens medlemmer. Allerførst til de mange, der bruger rigtig megen fritid til klubbens forskellige arrangementer, både som officials, medlem af udvalg eller medlem af bestyrelsen.

Og her vil jeg gerne – som tidligere år indskyde, – at vi kan bruge mange flere, der har lidt tid til overs og til sidst  -tak til alle medlemmer for at være med i en aktiv klub. Det er ved at være tid til at få yngre kræfter ind på mange poster, så hjælp klubben med at få flere med.

Også en stor tak til de dygtige kørere, vi har i klubben. Mange af dem har opnået rigtig flotte resultater, både her i Danmark og i det store udland.

Dem er vi også stolte af i MSS.

Glæder mig til at komme i gang med 2019 sæsonen og møde jer alle sammen derude i motorsportsdanmark.

Karin Niebuhr, formand