Generalforsamling i Motor Sport Sønderjylland

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes:

                                 Tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19.00 i Stubbæk Forsamlingshus,

                                 Dybkærvej 2, Stubbæk, 6200 Aabenraa

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Eksklusion af medlemmer
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år.
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

__________________________________________________________________________

Følgende er på valg: 

Formand vælger for 1 år

 • Karin Niebuhr :     modtager genvalg

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

For 2 år:

 • Hans J Søgaard Andersen: modtager genvalg
 • Brian Kjeldsen: modtager genvalg

For 1 år

 • Michael Hansen: modtager genvalg

Suppleanter vælges

for 1 år:

 • Gudrun Larsen: modtager genvalg
 • Anja Muus: modtager ikke genvalg.

2 revisorer

 • Gudrun Larsen: modtager genvalg
 • Frederik Kilsholm opstillng er endnu ikke besluttet.

Valg af revisorsuppleant:

 • vacant

 

På bestyrelsens vegne:

Karin Niebuhr, formand                                                        

 

__________________________________________________________________________

Indkomne forslag: Bestyrelsen har et forslag om en ændring af klubbens love.

 

Forslag fra Bestyrelsen til ændring af love for

                                                          Motor Sport Sønderjylland.

Lovene under § 4, stk. a. står:

Medlemmer er forpligtede til ved hensynsfuld optræden i trafikken at hævde  klubbens omdømme, og et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af klubben derfor vedkommende har pådraget sig en bøde til det offentlige for hensynsløs kørsel.

Dette punkt ønsker bestyrelsen slettet med den begrundelse, at vi ikke på nogen måde kan eller skal kontrollere, hvorvidt vore medlemmer bliver idømt en bøde i trafikken og at punkt b i samme § fuldt ud dækker det hensyn medlemmerne har overfor klubben.

Ved at slette dette punkt i § 4 bliver:

 • nuværende pkt. b til pkt a
 • nuværende pkt. c bliver til pkt b
 • nuværende pkt d bliver til pkt c

og i det nye punkt a bliver teksten herefter:

MSS bestyrelse kan ( ved en flertals beslutning ) ekskludere et medlem, der begår en eller flere handlinger, der strider mod ånd og bogstav i DASU`s og MSS`s love, eller udviser en optræden, der strider mod almindelig sømmelighed, eller skader DASU`s eller MSS`s omdømme.

 

På bestyrelsens vegne:

Karin Niebuhr, formand