Generalforsamling, den 27. februar 2020 kl. 19:00

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling, torsdag den 27. februar kl. 19:00 på Holbøl Landbohjem

Bestyrelsen er vært ved en gang bix og bajer – derfor kræves tilmelding til spisning.

Tilmelding skal ske til mss.kasse@gmail.com eller på tlf: 26125314

 

Ønsker man ikke spisning, møder man blot op til generalforsamlingen, der starter kl. 20.00


Dagsorden til generalforsamling torsdag d. 27.2.2020 kl. 20.00

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Eksklusion af medlem
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1.februar 2020.
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

Følgende er på valg:

Valg af formand for 1 år

 •  Formand Karin Niebuhr modtager genvalg

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for

 • 2 år: Leif Jensen, carbusterafdeling. Modtager genvalg.

                                                                                     

Valg af suppleanter for 1 år

 • Ulrich Kristensen, modtager genvalg
 • Gudrun Larsen, modtager genvalg

 

Revisorer:

 • Tonny Lund
 • Gudrun Larsen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingens punkt 4 skal være indleveret til formanden senest

 1. februar 2020 kl. 18.00


I kan læse de samlede vedtægter på hjemmesiden: http://m-s-s.dk/klubben/love/