Generalforsamling, den 25. februar 2016 kl. 19:00

toplogo

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling, torsdag den 25. februar kl. 19:00 i Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, 6200 Aabenraa

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Eksklusion af medlem
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Følgende er på valg:

Valg af formand for 1 år

Formand Karin Niebuhr

Valg af udvalgsformænd For 2 år

Gokartudvalget Johnny Berthelsen for 2 år

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsesmedlem Preben Jensen

Bestyrelsesmedlem Michael Hansen

Bestyrelsesmedlem Bjarne Jensen

Valg af suppleanter for 1 år

Ulrich Kristensen

Brian Kjeldsen

Revisorer: Viktor Jensen og Jørn Iversen og suppleant Mogens Thomsen

Revisorsuppleant Mogens Thomsen ønsker ikke genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingens punkt 4 skal være indleveret til formanden senest mandag den 15. februar 2016.

Tank penge til MSS

<a href='http://m-s-s.dk/klubben/kalender-2/'>Kalenderen</a>