Generalforsamling, den 23. februar 2017 kl. 19:00

toplogo

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling,

torsdag den 23. februar kl. 19:00 i Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, 6200 Aabenraa

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Eksklusion af medlem
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Følgende er på valg:
Valg af formand for 1 år

Formand Karin Niebuhr

Valg af udvalgsformænd

Rallyudvalg Bjarne Jensen for 1 år
Gokartudvalget Johnny Berthelsen for 2 år

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Helle Nielsen
Bestyrelsesmedlem Allan Dumstrei (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Michael R Jensen

Valg af suppleanter for 1 år

Ulrich Kristensen
Brian Kjeldsen

Revisorer: Viktor Jensen og Jørn Iversen og suppleant Mogens Thomsen

Revisorsuppleant Tonny Lund

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingens punkt 4 skal være indleveret til formanden senest mandag den 13. februar 2017.

 

Husk at betale kontingent for 2017