Generalforsamling, den 21. februar 2019 kl. 19:00

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling, torsdag den 21. februar kl. 19:00 i Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, 6200 Aabenraa

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Eksklusion af medlem
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Følgende er på valg:

Formand

 • Karin Niebuhr modtager genvalg

Baneudvalgsformand for 2 år

 • Karin Niebuhr, modtager genvalg

Kartudvalgsformand for 2 år

 • Johnny Bertelsen ønsker ikke genvalg

Rallyudvalgsformand for 2 år

 • Michael R Jensen

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

 • Lisbeth Nissen modtager genvalg
 • Brian Kjeldsen modtager genvalg
 • Michael Hansen modtager genvalg

suppleanter

 • Ulrich Kristensen, modtager genvalg
 • Jørgen Rasmussen, ønsker ikke genvalg

2 revisorer

 • Tonny Lund modtager genvalg
 • Gudrun Larsen modtager genvalg

Valg af revisorsuppleante for 1 år

 • Jørgen Rasmussen, ønsker ikke genvalg

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingens punkt 4 skal være indleveret til formanden senest mandag den 11. februar 2019.