Generalforsamling, den 19. februar 2015 kl. 19:00

toplogo

Generalforsamling, den 19. februar 2015 kl. 19:00

Motor Sport Sønderjylland indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling, torsdag den 19. februar kl. 19:00 i Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, 6200 Aabenraa

Dagsorden jf. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Eksklusion af medlem
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand
 8. Valg af udvalgsformænd
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Følgende er på valg:
Trackdayudvalgsformand Ivan Rostrøm og bestyrelsesmedlem Lars Henrik Koch er udtrådt af bestyrelsen.

Valg af formand for 1 år

Formand Karin Niebuhr

Valg af udvalgsformænd For 2 år

Rallyudvalg Allan Dumstrei
Baneudvalg Karin Niebuhr

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Bestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Michael R. Jensen
Bestyrelsesmedlem Helle Vinkel Nielsen

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år

Lars Henrik Koch er udtrådt og skal erstattes af ny.
Ivan Rostrøm udtrådt og skal erstattes af ny.

Suppleanter:
Valg af suppleanter for 1 år

Bjarne Jensen Broager (vikarierer for Lars Henrik Koch)
Michael Hansen Padborg (vikarierer for Ivan Rostrøm)

Revisorer: Hans Erik Lage, Christian Sørensen og suppleant Mogens Thomsen
Hans Erik Lage og Christian Sørensen modtager ikke genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingens punkt 4 skal være indleveret til formanden senest mandag den 16. februar 2015.