Fra min lænestol i Mørke – september 2014

Jeg talte den anden aften med en af de mest erfarne dommere i DASU. Han trængte til at tale, og det forstod jeg egentlig godt, da vi havde snakket lidt sammen. Han havde været dommer til et off-road stævne samme dag, hvor en 6-årig havde fået en straf for en mindre forseelse. Det var ikke problemet. Det var derimod hans far, der havde optrådt både truende og utilbørligt.

Tillægsdommen var herefter klar: Udelukkelse til knægten på grund af faderens opførsel.

Det har jeg det egentlig også skidt med, selv om det er helt korrekt og helt efter bogen. En kører er ansvarlig for sine hjælpere uanset om køreren er 6 eller 60.

Vi er nok egentlig ikke gearet til at tage os af den nye generation af Curlingbørn i banesporten, der er vant til, at der ikke stilles krav til dem. Og vi er slet ikke gearet til at tage os af Curlingforældre.

Jeg tænker lidt over, om ikke vores Kartfolk er mere oppe i tiden med dette, hvor der jo er en udvidet adgang til at vise sort flag ved rådden kørsel, og det sorte flag kommer frem og lige efter heatet og inde på banen. Så kan forældrene stå udenfor og hoppe op og ned som det passer dem. Og selv at hidse sig ned igen.

En enkelt ting til dommerne. Da vi i sin tid kørte et rigtigt dommerkursus i regi Kvalitets- og Koordineringsudvalget, gjorde vi meget ud af de forskellige værktøjer, som dommerne har, og brugen af dem. Jeg forstår stadig ikke i min lille hjerne, at man slettede dette meget succesfulde kursus – og de der slettede det, overhovedet ikke havde været i nærheden af kurset, medens det virkede. Jeg møder stadig dommere, der fortæller mig om, hvor meget de havde gavn af det kursus i sin tid. Men det er historie.

Det er det imidlertid ikke med forholdene i dansk asfaltbanesport, hvor en gruppe nedsat af DASU har udarbejdet et værk med titlen ”vitaminer til dansk bilsport”.

Her må jeg sige, at nogle virkelig har svunget sig op til en kras kritik af vores alles DASU – en kritik, der er kommet til udtryk på skrift, og bestemt også i tale både hist og pist. Her kan jeg slet ikke være med – og når slet ikke de pågældende til sokkeholderne.

Lad mig lige prøve at rede ud, hvad der er sket.

Sidste år på denne tid blev det klart for mig, at DTC Motorsport A/S ikke ville lade deres klasse køre ved os. Grunden er ligegyldig. De vil sikkert sige, at jeg var ufleksibel, og jeg sige, at der var tale om et uantageligt diktat om at køre løb midt i vores sommerferie.

Det fik os til at beslutte at se på andre muligheder og andre klasser.

Vi sendte en ansøgning til Udviklingsudvalget om at få nogle penge til at undersøge markedet og muligheder. De penge fik vi ikke, hvorimod udviklingsudvalget og bestyrelsen nedsatte et udvalg til at undersøge det samme, som vi ønskede. Vi fik ikke sæde i det udvalg, hvilket vi naturligvis har været en smule småfornærmede over siden.

Det er vi egentlig ikke længere. Ikke nok med at der kom et rigtigt godt oplæg ud af det fra udvalget, men vi må også erkende, at vi ikke ville kunne have medvirket med meget positivt i den forbindelse, da det først og fremmest gik på teknik, hvor vores spidskompetence ikke lige netop er fremherskende. Og vi må derfor også sige, at den indstilling, der er kommet, går vi fuld og helt ind for – og mener faktisk at den er af høj kvalitet.

Hvad er det så nogle er vrede over? At man ikke var nået til et andet resultat eller ikke var med? Det svarer de nok på en gang ved lejlighed.

En sjov ting i den forbindelse var i øvrigt, at et medlem af udvalget angiveligt ikke var til et eneste af møderne, men kunne alligevel efterfølgende tage afstand fra arbejdsgruppens resultat.

Der sker meget sjovt i DASU og i dansk motorsport, må man sige.

Vi er i gang med motorsporten efter sommerferien, og på en og samme weekend var jeg til Drifting i Fredericia (samme dag, som der blev kørt klubløb på Padborg Park) og stort og flot løb på Ring Djursland.

En enkelt ting omkring official. Både ved Driftingstævnet, ved vores eget løb, og på Ring Djursland, var der official i gang fra vores klub. Mange. Det samme var der i øvrigt ved Jyllandsringen løb lige før sommerferien. Jeg kan godt forstå, at vores formand, Karin Niebuhr, synes, at hun og klubben leverer officials til alle banerne i Danmark. Kan det da blive ved?

Ring Djursland regnede væk – det kunne ingen gøre for.

Drifting var en sjov oplevelse.

Jeg tog mig af en-dags-licens til alle deltagere, og der var rigtig mange, der kendte mig og klubben og gav udtryk for, at det var skønt, at der var kommet orden i det med forsikringerne ved et stævne med publikum. I det hele taget kunne jeg tage hjem fra det løb med en god fornemmelse, og med fornyet håb om, at vi kan få drifterne med i vores klub. Vi skal blot erkende, at vi skal lave det vi er gode til – forsikringer, tilladelser, beredskabsplaner og alt det andet kedelige. Drifterne ved derimod hvordan, der skal køres, og her kan vi ikke rigtig hjælpe dem eller lære dem noget. Ud over – hvad der godt kan more mig lidt – de kører efter det udskældte tekniske reglement, Preben Jensen lavede forud for sæsonen i år, og som blev lagt for had af rigtig mange af de mere etablerede kørere.

Som jeg skrev ovenfor. Det sker så meget sjovt i dansk motorsport.

Af det mere positive, og som noget helt andet, var jeg i øvrigt i denne måned omkring Go-Kart Center Skærbæk, hvor vi mere end følger budgettet, selv om vi igen, igen har skiftet ud på lederplan.

Og så skal vi i gang med en rigtig spændende sæsonafslutning med to løb på Padborg Park.

– Og medens jeg skriver det her, er jeg på vej til fællesmøde på Jyllandsringen, som er indbudt af FDM og med indlæg fra Peter Elgaard og jeg. Oplæg fra FDM er positivt – men mon der kan komme noget godt ud af at mødes foran så mange kørere og være så uenige. Det skal dog i alle tilfælde have en chance.

Holger Møller-Nielsen