Formanden skriver

Nedenstående indlæg vil blive forsøgt optaget i lokalpressen. Desværre er det jo ikke sikkert, at aviserne er helt klar til at tage imod vores anmodning, så derfor kære medlemmer:

Vær med til at udbrede nedenstående budskab. Jo flere medlemmer, vi er i klubben, jo sjovere bliver det og jo større muligheder har vi.

Vi brænder for motorsporten og er med helt fremme, hvor det spændende sker og spørger: Vil du også være med?

Vi er ved at være færdige med planlægningen af motorsportssæsonen 2014 i Motor Sport Sønderjylland. Vi er Danmarks største motorsportsklub og er med til afvikling af mange grene indenfor motorsporten.

Det er officials fra Motor Sport Sønderjylland, der står for bl.a. afviklingen af motorløb på Padborg Park.Vi afvikler også rally, trackdays samt kurset Fart med Fornuft. Det kræver rigtig mange frivillige hjælpere hver gang, og derfor har vi brug for endnu flere dygtige folk, som har lyst til at være med.

Eneste betingelse for, at du kan deltage som official er, at du er medlem af Motor Sport Sønderjylland under Dansk Automobil Sports Union og dermed Dansk Idræts Forbund.

Hvis du også har lyst, så vil Motor Sport Sønderjylland gerne invitere dig til officialuddannelse i foråret 2014 for at du kan få en officiallicens, der giver dig ret til at virke som flagofficial i forbindelse med motorløb.

Vi vil igen i år afholde flagkursus for nye officials. Ring bare til formanden for banesporten for nærmere oplysninger.

Kurset er godkendt af Kursusudvalget ved bilsportsunionen DASU og dermed af Dansk Idræts Forbund.

Du er naturligvis også velkommen som official, selvom du ikke har lyst til at komme på kursus. Vi kan altid bruge dygtige og pligtopfyldende folk, og der er ikke brug for en flaglicens alle steder på banen eller andre steder i klubben. Du skal blot kontakte en af os, hvis du gerne vil høre mere om at være med samt om, hvordan man kan komme til at være med, når der afvikles motorløb.

Der er nemlig rigtig mange arbejdsopgaver, der skal løses.

Som tidligere skrevet er det ikke kun indenfor banesporten, vi har folk med helt fremme. Vi har en rally-afdeling, der afvikler rallyløb rundt omkring i landsdelen og som også hjælper andre klubber rundt i landet.

Vi kører udvidede tekniske kurser, hvor vi afvikler Fart med Fornuft for de 18 til 23- årige unge mennesker, så de får endnu større erfaring med at køre bil end de fik, da de fik kørekortet. Vi kører track-day, som er et udvidet køreteknisk kursus for lidt mere erfarne bilister, som også gerne vil udvide deres køreevner på sikker grund.

Disse tekniske kurser køres på bane og er derfor en rigtig god mulighed for at blive en bedre bilist.

I Motor Sport Sønderjylland har vi også en go-kart bane. Ganske vist ligger den i Skærbæk, men det er vores bane. Her er det vigtigt for os, at vi får fat i de meget unge – altså i børnene – så også de kan prøve kræfter med en sport, hvor de blandt andet lærer, at når man kører, sker det efter ordnede forhold og efter forståelige regler.

Som sidste skud på stammen af aktiviteter skal nævnes drifting, som er en ny serie på de danske baner, som folk fra Motor Sport Sønderjylland også står for.

Så jeg håber at rigtig mange vil være med. Ikke kun som aktive udøvere men også som officials –altså som en af de mange hjælpere, der hver gang er nødt til at stille op for, at vi kan afvikle alle vore aktiviteter på betryggende måde.

Så hvis du har fået lyst til at deltage – som aktiv, som hjælper eller blot som medlem for at støtte op om sporten, skal du blot – gerne inden sæsonstart, som er i april måned, og helst så hurtigt som mulig- kontakte

Formand for MSS og baneportsudvalget Karin Niebuhr, tlf. 2152 3885 eller kasserer i MSS Jørgen Rasmussen, tlf. 74 66 28 60.

Aflønning? Primært er det lysten, der driver værket. Lyder måske lidt gammeldags men sådan er det.

Hvad forpligter du dig til? Vi regner med dig alle de gange, hvor du har tilkendegivet, at du deltager. Du behøver ikke at deltage hver gang vi kører. Bare du kommer, når du har sagt, at det gør du.

Hvad med sikkerheden?

Er vi sikret? Ja, det er vi. Vi er sikret bedst muligt. Uheld sker så godt som aldrig, men skulle det mod forventning alligevel ske, er du forsikret gennem den forsikring som Dansk Automobil Sports Union har gennem unionens medlemskab af Dansk Idræts Forbund.

Forsikringen svarer til en almindelig arbejdsskadeforsikring.

Stadig interesseret? Så kontakt os og hør nærmere.

Jeg håber vi får endnu flere med i MSS. Både aktive kørere samt medlemmer, der støtter op om sporten af den ene eller anden grund.

Håber at se rigtig mange af vores medlemmer til klubbens generalforsamling den 20. februar 2014.

Karin Niebuhr.