Formanden skriver:

Når jeg læser indledningen til forrige udgave af Autosport samt også den udgave vi lige har modtaget og ser, hvor meget man priser de frivillige, som arbejder til gavn for vores sport, og også skriver, at det er meget vigtigt, at vi får flere aktive medlemmer i sporten, sidder jeg og tænker på, hvordan det kan være, at så mange i vores sport føler sig meget, meget langt fra vores organisation. Den organisation, der gerne skulle være: ” os” og ikke: ”dem og os.”. En organisation, hvor vi gerne alle skulle være ligeværdige.

I foråret skete der det, at 2 af de medlemmer, som vi i vores klub – sammen med andre klubber – havde valgt ind i banesportsudvalget, valgte at forlade samme udvalg med dags varsel grundet en uoverensstemmelse med Bestyrelsen i vores organisation.

Desværre kom der til at køre en meget ophidset debat på de sociale medier, og det var vi flere klubber, der ikke mente, at nogen af os kunne være tjent med. Vi skrev derfor til bestyrelsen og udbad os et møde for at få en fornuftig forklaring på, hvorfor man i Bestyrelsen bl.a. åbenbart havde handlet udenom Banesportsudvalget eller i hvert fald havde glemt at underrette hele udvalget om, hvad man havde foretaget sig for at få en kører ud at køre her i DK. En kører, som vi – og også en del af banesportsudvalget, mente ikke var berettiget til at køre i DK, da køreren var frakendt retten til at erhverve kørekort i Danmark.

Der har været afholdt det af os ønskede møde – sagen er blevet debatteret på Dialogmødet – i hvert fald i vest – men desværre er vi ikke kommet en forklaring meget nærmere, da man i Bestyrelsen henholder sig til, at man mener at have handlet korrekt – dog med en mindre beklagelse over fremgangsmåden som nedenfor anført og hvor man i Bestyrelsen anfører, at nu skal vi se fremad.

Naturligvis skal vi se fremad – men vi skal bare ikke glemme at rette de eventuelle fejl, vi begår i nutiden. De skal nemlig rettes inden det er muligt at se fremad og fortsætte det normalt gode samarbejde, vi ellers har.

I nærværende indlæg skal der ikke hænges nogen ud – men vi har fundet det mærkeligt, at man i Bestyrelsen ikke har villet vedkende sig, at man har lavet en fejl. Da vi afholdt det første møde, som vi havde bedt om og også i efterfølgende modtagne svar fra Bestyrelsen har man ganske vist beklaget fremgangsmåden men dog med en henvisning til, at hvis ikke Banesportsudvalget havde handlet, som de gjorde, havde der ikke været noget problem. Den vinkel kan man selvfølgelig anlægge men vi tror ikke, at det, hvis det i fremtiden skal lykkes os at få lige så dygtige folk ind i diverse udvalg, vil skabe den bedste grobund for et godt samarbejde, hvis medlemmerne af vores organisation er i tvivl om, hvorledes man agerer ud fra de reglementer, vi har vedtaget. Når man beslutter en sag i et udvalg, skal man gerne kunne regne med Bestyrelsens opbakning uden at skulle skele til, hvem man afgør en sag overfor.

Nu har de fleste af os en lille sommerferie inden det igen går løs med de forskellige løb i vores sport. Noget af sommerferien kunne vi så alle passende benytte til at få en snak om, hvem vi fremover gerne vil have ind i de forskellige udvalg.

Med dette indlæg håber jeg at jeg har kunnet besvare enkelte af de spørgsmål, der har været fra vores medlemmer p.g.a. den uro, der har været her i foråret.

 

Jeg kan naturligvis ikke love jer at der aldrig fremover vil komme en lignende sag eller en anden sag, hvor vi er meget uenige med andre. Men jeg kan love jer, at vi – efter bedste evne – vil forsøge at behandle alle lige – uanset tilhørsforhold. Det skylder vi hinanden og sporten.

Jeg vil gerne – afslutningsvis – sige en stor tak til Kristian Pape og Helle Nielsen for det store arbejde, de indtil denne kedelige sag, har udført for dansk motorsport. Jeg tror på, at mange rundt omkring i landet vil savne Jeres engagement for banesporten. Samtidig er jeg dog sikker på, at vi i de respektive klubber, som I er medlem af, stadig kan trække på Jeres viden og iver for at gøre noget godt for sporten.

Karin Niebuhr, formand for MSS