Formanden skriver:

Alle afdelinger i klubben er kommet rigtig godt i gang efter sommerferien og tiden løber hurtigt.

På mange områder er vi ved at køre de sidste løb for indeværende sæson og skal snart til at planlægge, hvad vi skal lave i næste sæson.

Jeg ved godt, at man ofte er mest tryg ved det man kender, men for klubben og dermed os alle, er det alligevel vigtigt, at vi hele tiden ser os om efter nye tiltag, så vi kan blive endnu flere, der får øjnene op for endnu flere arrangementer, der kan samles under en organisation.

Så nu skal vi også til at være mere med i DHB og jeg ser frem til endnu en god oplevelse sammen med andre, der er med i vores sport.

Jeg er dog også sikker på at DHB bliver en udfordring men dem plejer vi jo ikke at være bange for at gå i gang med, så jeg sætter min lid til, at alle, der plejer at bakke op omkring vores nye tiltag, også støtter op denne gang. Som I alle har kunnet læse på vores hjemmeside, har H Møller Nielsen sagt ja til at være projektleder på dette nye tiltag og jeg ønsker ham rigtig meget held og lykke med den nye udfordring og glæder mig naturligvis også over denne udfordring for alle andre i klubben. Det skal nok blive godt.

Udover at vi om kort tid skal i gang med planlægningen for 2016 skal vi også her i efteråret til repræsentantskabsmøde sammen med alle andre klubber og DASU.

Der er i år – som ved mange andre repræsentantskabsmøder – valg til mange poster i DASU og jeg håber, at der er flere, der stiller op til valg, så vi kan få de bedste folk ind på de rigtige pladser, hvor der skal ske udskiftning. Ingen tvivl om, at det ofte er poster, der tager rigtig megen tid men jo også poster, hvor man har mulighed for at påvirke vores måde at afvikle motorspor på.

På DASU´s hjemmeside kan I se, hvilke poster, der er på valg i år.

Det er meget vigtigt at de, der stiller op til disse valg, gør sig klart, at det er mange timer, der skal bruges.

Det er også tiden, hvor vi skal begynde at påvirke folk i vores egen klub til at påvirke andre til at være med i vores organisation. Der skal hele tiden mange hænder til, når vi i klubben udvider det område, hvor vi skal levere officials, så kære medlemmer; fortæl i omgangskredsen eller andre steder, at vi kan være mange flere og at der er brug for alle.

Vi planlægger allerede kurser for nye og ”gamle” officials nu, og derfor er det vigtigt, at vi allerede nu fortæller andre, hvad de kan blive uddannet til, hvis de har lyst til at bruge deres fritid sammen med andre, der er med helt fremme i motorsporten.

Mange hilsner fra Karin Niebuhr