Formanden skriver:

Årets første og – synes jeg – mørkeste måned er nu endelig overstået og hurra, så kom der også sne. Til glæde for mange og til ulempe for andre.

Vi skal snart til generalforsamling i MSS og det er vel egentlig både slutningen på en sæson og start på en ny, når vi får en snak om, hvorledes sidste sæson er forløbet og bestemt også en snak om, hvorledes vi håber den nye sæson bliver.

Det er også tidspunktet, hvor vi skal have valgt folk ind og ud af bestyrelsen og diverse udvalg. Det er også den dag, vi overrækker en lille ekstra anerkendelse til forskellige officials og til et talent i klubben, som vi synes fortjener et ekstra skulderklap for sin indsats i motorsporten.

Måske har et eller flere af medlemmerne tænkt over, at de gerne vil være med til at gøre en ekstra indsats indenfor en af de grene i motorsporten, som vi i MSS beskæftiger os med, måske som en del af et udvalg eller af bestyrelsen, og som I alle ved, kan vi altid bruge et par ekstra hænder. Det er derfor rigtig vigtigt, at I møder op til generalforsamlingen også fordi det er her, vi kan få en forhåbentlig god snak om, hvor vi vil hen i klubben og også for at være med til at støtte op om det store arbejde, som mange af vore frivillige gør.

I har alle fået klubbladet i papirform her i januar og der er indkaldelsen til generalforsamlingen og I kan også se den her på hjemmesiden. Så jeg håber at vi er mange, der ses d. 19.februar 2015.

Venlig hilsen Karin Niebuhr