Formanden for Banesportsudvalget skriver:

Så fik vi skudt sæsonen lidt i gang på asfalt-baneområdet i klubben.

Den 17. marts 2019 var der indkaldt til årets officielle opstartsmøde for officials, og ingen kunne være i tvivl om, at vi er rigtig mange, der har savnet hinanden og glæder os til at komme i gang med en ny sæson.

Vi afholdt mødet på 1. sal på Padborg Park og der var godt fyldt op.

Vi havde helt nye folk, der senere skal tage en flaglicens, med samt officials, som samme dag skulle undervises, så de senere kunne tage en 532+ og 530 licens.

Alle vore officials, der allerede har en 532+ og en 530 licens deltog i follow up for disse licenser, så det var ikke svært at få timerne til at gå. Undertegnede havde fået fornøjelsen af både at stå for follow up og de nye kurser og det var en ganske interessant oplevelse. Jeg tror  personligt, at der var et par stykker, der beredvilligt bar lidt over med mig – men snakken gik lystigt og der var heldigvis kun gode spørgsmål fra deltagerne og en rigtig god stemning.  Og så er det jo også rigtig rart, at de nye licensindehavere også bestod prøverne.

Inden vi gik hver til sit havde vi endnu et punkt på dagsordenen og det var udnævnelse af årets baneofficial 2018.

Her blev der peget på, at årets baneofficial 2018 er en af dem, der så at sige aldrig melder afbud, når vi kører på PP. Han er også en af de officials, der er med i det store udland, når de kalder og hver gang sørger han for, at der både er Dannebrog  og et kæmpebanner med Motor Sport Sønderjyllands logo på, så vi kan se, hvor vore danske officials står placeret på f.eks. le Mans. Og også på TV fra vores hjemmebane ser vi ham engang imellem. Nemlig når han guider bilerne igennem ved sving 4. Så titlen gik til Tage Thomsen. Og hvor var det en fornøjelse at se hans forbavsede ansigt, da det gik op for ham, at det var ham, der var blevet peget på. Men kære Tage – den hæder du har fået er velfortjent – så nyd den nu.