Drifting arrangement lørdag d. 21. februar 2015

Hej – som bekendt har Motor Sport Sønderjylland et varmt hjerte, der banker for Drifting.

Vi ved også, at der rundt omkring i landet er nogle, som bare kan det der med at tilrettelægge arrangementer og som har gjort det i mange år. Vi må på den anden side også være så ubeskeden at sige, at det med tilladelser, og de papirer, der er nødvendige til dette, er vi ikke helt så ringe til (for at bruge en jysk underdrivelse).

Motor Sport Sønderjylland vil derfor gerne indbyde de, der er interesseret til et seminar, hvor endemålet skal være, at alle lærer noget af hinanden.

Deltagelse er gratis – betingelsen er dog, at man er medlem af en klub under Dansk Automobil Sports Union.

Det er ikke en betingelse, at man fremover arrangerer Drifting arrangementer i DASU regi, men vi håber naturligvis vi kan vise, at der er uafviselige fordele ved det.

Vil du med? Skriv en mail til mig inden den 10. februar – og jeg vil svare dig på det tidspunkt, om der er plads, da vi kun har mulighed for at have 10 med på seminaret.

For de kørere og andre medlemmer, der læser denne besked, er der sikkert nogle af dem samt nogle i deres omgangskreds, der kunne være interesseret. Vis dem venligst indbydelsen og pres dem lidt for at gøre dem interesseret.

Arrangementet er tænkt som således:

 

Løbslederseminar for løbsledere til Driftingarrangement

 

Lørdag den 21. februar 2015 på Fjelsted Skovkro

 

10:00        Velkomst og formål

10:15        Det offentliges krav til os som løbsledere

 • cirkulære om baneløb
 • politiets krav om teknisk kontrol
 • polititilladelse
 • forsikringer

10:35        DASU og DIF forsikringer

 • ulykkesforsikring
 • ansvarsforsikring
 • all risk forsikring
 • arbejdsgiverforsikring

11:00        Rundbordsdrøftelse af indhold af løbslederens rolle i Drifting

11:45        Rundbordsdrøftelse af indhold af teknisk kontrols rolle i Drifting

12:00        Spisning

12:45        Gennemgang af teknisk reglement (udkast)

13:15        Gennemgang af sportsligt reglement (udkast)

13:45        Krav til indbydelse til Drifting arrangement og eventuelt ansøgning DASU

14:00        Ansøgning til politiet og nødvendige dokumenter

 • sikkerhedsreglement for banen
 • beredskabsplan
 • risikovurdering for arrangementet

15:00        Afslutning og konklusioner

 

Al henvendelse omkring seminaret til:

Holger Møller Nielsen, mail: holger@gjesing.dk eller tlf. 86 37 77 05