Det er vores fødselsdag i dag

10 år med Motor Sport Sønderjylland

Af Holger Møller-Nielsen

Klubbens officielle fødselsdag er den 15. februar, da stiftelsesdokumenterne for MSS alle er dateret den 15. februar 2003. Nogle skrev under den dag – og andre senere.

Men egentlig begyndte det allerede i efteråret 2002 og så mærkeligt et sted som Hedensted. Her var der informationsmøde for banesporten, og på mødet stillede Jens Enemark sig op og fortalte, at han var gået i gang med en asfaltbane ved Padborg, og at jordarbejdet startede i næste uge.

Det kom helt bag på alle – og faktisk var der rigtig mange, som overhovedet ikke troede på det der blev sagt.

Mildt sagt blev Jens hånet for det han sagde. Formanden for Banesportsudvalget kom med nogle meget sårende bemærkninger om denne “tosse fra Sønderjylland” der nok ikke helt var klar over, hvor svært det var at få et baneprojekt i gang. Jeg personligt kendte ikke Jens Enemark, men på vejen hjem fra mødet, hvor jeg var med fra AAS, gav jeg udtryk for, at det her kunne vi faktisk ikke være bekendt. For det kunne jo være, at det var rigtigt nok, det med banen.

Den sætning blev senere til Motor Sport Sønderjylland, for det blev nemlig aftalt, at vi skulle skrive et pænt brev til Jens Enemark og tilbyde al støtte fra AAS til den nye bane. Jeg blev udpeget til kontaktperson.

Omkring Padborg Park var der dengang dannet en lille klub med navn Padborg Park Motor Klub.

Fra den første dag var det klart for mig, at denne klub – på grund af banen – ville blive ledende i området, og det syntes jeg de andre klubber omkring i Sønderjylland skulle være med i. For hvad var formålet med 5 små klubber i stedet for én stor.

Der blev derfor indkaldt til et fællesmøde på Stensgaard i Sønderborg, hvor jeg fortalte om de planer der var omkring Padborg Park og med et forslag om, at vi slog det hele sammen til et.

En model om støtteforeninger for at sikre at alle havde lige økonomisk andel og nogle meget fremsynede formænd, Hans Erik Lage fra Motorklubben Haderslev, Jørgen Rasmussen fra Aabenraa Motor Sport, Anders T. Jensen fra Hydro og Per Simonsen fra SAMS, besluttede alle at støtte denne nye sammenlægning af klubberne.

I fortsættelse af dette blev der den 15. februar 2003 afholdt en generalforsamling i Padborg Park Motor Klub, der samme dag skiftede navn til Motor Sport Sønderjylland, og som de andre klubber så meldte sig ind i.

Selvfølgelig tog det lidt tid. SAMS var vel den sidste af de stiftende klubber, men alle kom med.

Den gang kørte vi O-løb og rally og skulle i gang med at køre baneløb, hvor det første løb blev kørt i oktober måned 2004 med stor støtte fra Aarhus Automobil Sport.

Senere blev der indledt forhandlinger om Go-Kart, og Skærbæk Go-Kart Klub blev en del af MSS og endnu senere blev Trackdayklubben optaget i vores fællesskab.

Ved stiftelsen den 15. februar 2013 var vi omkring 120 medlemmer MSS, men allerede i løbet af foråret 2004 blev medlem nr. 200 nået og senere er det jo som bekendt gået stærkt.

Klubbens første formand var Ole Stig fra SAMS, og senere fik jeg det ærefulde hverv. Johnny Bertelsen har været formand i 2 år og nu skifter den stafet igen, formentlig til Karin Niebuhr.