Åbent brev til DASU’s bestyrelse og sekretariatsledelse

Jeg plejer ikke at være sart, men mødet om medlemssystemet var en ren parodi.

Men nu har ledelsen dækket ryggen, har levet op til demokratiet og har lyttet til klubberne – selv om det allerede inden mødets start var helt fastlagt, hvad der kunne laves og hvad der ikke skulle ændres noget ved.

Det var allerede fastlagt, at ambitionerne var skruet helt i bund. At ledelsen var indforstået med at leverandøren Alfa People ikke ville udvikle ændringer, men kun rette åbenlyse fejl, kun sætte meget få resurser ind i arbejdet og måske være nogenlunde klar inden sommerferien (i år?)

Integration af tilmeldingssystem, nummerbestilling og licensbestilling/betaling var droppet på forhånd, pga. prisen.

Hvorfor spørge klubberne om hvad vi mener, når det allerede er besluttet, at der ikke bliver ændret en tøddel, fordi man ikke tør starte på forbedringer som er indlysende nødvendige, men risikerer at kommer til at koste ved kasse 1.

Det er ikke fordi ledelsen ikke har fået information om hvad der skal/bør ændres i systemet.

Men Bestyrelsen og sekretariatet mener altså at det er helt ok at klubberne bruger masser af tid på at indmelde helt nye medlemmer. Eksempel et nyt medlem vil gerne prøve at køre Gokart og skal indmeldes og have en grundlicens. Det kræver følgende:

1. Kassereren logger sig ind som om han var det nye medlem og registrerer alle medlemmets data – skal også huske at skifte til en ny side for at vælge klub og medlemstype (det bliver nemlig ikke ændret så det gøres på én side). Sender ansøgningen (til sig selv) og logger ud igen.

2. Logger ind som klubadministrator og godkender det medlem han selv lige har registreret og logger ud igen.

3. Logger ind som medlemmet – skal huske medlemmets password- og bestiller grundlicensen, han husker lige at kopiere eller printe kvitteringen logger sig ud igen.

Det burde kunne gøres på én side i én arbejdsgang – men Nej det vil man ikke ændre.

Forleden dag brugte jeg over 2 timer på at indmelde 20 helt nye medlemmer og skaffe dem en grundlicens. Det skal dog tilføjes, at jeg også sendte en mail til de nye med vores standard velkomst, et medlemskort og en kopi af licenskvitteringen.

Så er det jeg kan se det bliver meget svært for klubberne at finde nye emner til jobbet som klubkasserer eller klubadministrator, men det er jo ikke DASU-ledelsens problem.

Det rører heller ikke ledelsen at 1239 potentielle nye medlemmer har fået en besked om at deres Ansøgning om optagelse ikke kunne behandles fordi de havde glemt at vælge en ny fane ved indmeldelsen og der valgt en klub. Hvor mange af dem mon opgav ævret og kører på cykel i stedet? Der er samlet kun indmeldt 111 helt nye medlemmer ud af det samlede DASU-medlemstal på 6140.

Der var ingen af de fremmødte klubber der kunne melde ud at systemet skal skrottes og der skal laves et helt nyt i så god tid at det kan være klar til 2013. Ingen kunne overskue de økonomiske konsekvenser og ledelsen havde ingen anelse om, hvad det vil koste at lave de ændringer som er foreslået forud for mødet. Klubberne må altså finde sig i at systemet aldrig bliver forbedret, fordi det bliver at kaste gode penge efter dårlige.

DET BLEV LIGE ET NYT IC4 TOG, men denne gang er det DASU der har købt det.

Rigtig god tur

Jørgen Rasmussen

Kasserer i Motor Sport Sønderjylland